CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Zdrowy powrót do pracy
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Projekt:
Zdrowy powrót do pracy - edycja 2017
Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS
O projekcie
Obecny system opieki jest skupiony przede wszystkim na poprawie klinicznej pacjenta. Pod względem ekonomicznym preferowane są najprostsze rozwiązania zero-jedynkowe: kto zdrowy musi pracować, a kto chory nie musi, a nawet nie może pracować (bo odbiorą rentę). Z punktu widzenia administracji jest to na pewno łatwiejsze do skatalogowania, ale czy jest to dobre?
Naszym zdaniem trzeba dawać ludziom przewlekle chorym szansę na powrót do normalnego codziennego funkcjonalna, szczególnie na powrót do pracy. Praca zawodowa zmniejsza poczucie wykluczenia, łagodzi stres związany z codziennym zmaganiem z chorobą i jednocześnie poprawią sytuację ekonomiczną całego kraju poprzez wzrost produktywności. Sukcesy licznych kampanii na rzecz integracji ludzi psychicznie chorych czy z pacjentów onkologicznych zmieniły podejście społeczeństwa do przewlekle chorych. Czas na zmianę nastawienia samego systemu. Zwrócenie uwagi na problemu ludzi z chorobami o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) pozwoli na wspólne szukanie rozwiązań, pomimo barier biurokratycznych czy finansowych.
Projekt jest pierwszym tego rodzaju w Polsce.
Widzimy ogromną potrzebę edukacji w zakresie zagadnień związanych z chorobami o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) oraz skutkami prezentyzmu i absentyzmu. Edukacja i wysoka jakość merytoryczna dyskusji może katalizować zaangażowanie w zabezpieczenie zdrowotne swoich regionów pod kątem chorób IMIDS.
Celem projektu jest rozpoczęcie dyskusji nad rozwiązaniami lokalnymi wspierającymi zdrowotnie i zawodowo osoby z chorobami autoimmunologicznymi. Dyskusja skierowana jest do lekarzy - praktyków medycyny pracy czy orzeczników, decydentów z zakresu ochrony zdrowia, pracodawców oraz instytucji publicznych i płatników (ZUS, KRUS i innych).
Cykl konferencji został sfinansowany z grantu edukacyjno-szkoleniowego Abbvie Polska.

Działania w ramach projektu
Cykl konferencji
Konferencje 2017
Przeprowadzone konferencje
Główne założenia
Cykl spotkań regionalnych - konferencji edukacyjnych organizowanych przy współudziale urzędów marszałkowskich. Poruszane zagadnienia:
 • IMIDs - choroby o podłożu autoimmunologicznym,
 • skali problemu IMIDs,
 • konsekwencjach IMIDs dla systemu i pracodawców,
 • konsekwencji późnego i niewystarczającego leczenia IMIDs,
 • braku rehabilitacji oraz niewystarczającej świadomości samych pacjentów.
Cykl objęty patronatem konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego, krajowego konsultanta medycyny pracy oraz patronatami instytucji związanych z edukacją podyplomową (m.in. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Pracy). Spotkania organizowane będą we współpracy z samorządem szczebla wojewódzkiego, lokalnymi eksperckimi środowiskami medycznymi oraz regionalnymi reprezentantami płatnika publicznego.
Wśród zaproszonych gości będą znajdować się przedstawiciele następujących środowisk:
 • lekarze,
 • samorządy terytorialne (radni, urzędnicy, decydenci),
 • świadczeniodawcy: OW NFZ; ZUS,
 • pracodawcy,
 • katedry zdrowia publicznego wyższych uczelni.
Zarys agendy spotkań*
Tytuł spotkania: Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych - debata o zdrowiu
Problematyka IMIDS - ekspert kliniczny
Wyzwania medycyny pracy
Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS, absentyzm, prezentyzm
Wystąpienie przedstawiciela płatnika publicznego
Prezentacja przedstawicieli medycyny pracy
Wyzwania systemu zdrowia publicznego oraz prezentacja założeń konkursu dla studentów
Dyskusja
 • z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola zakładów pracy
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych
 • rola ubezpieczyciela
Łącznie czas spotkania: ok. 3,5 godz.
* agenda może różnić się w poszczególnych lokalizacjach
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:23280, Data modyfikacji:2017-06-29