CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Warunki udziału
Sympozjum EBHC
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Warunki udziału
1. Warianty uczestnictwa w Sympozjum
  • 1 dzień
  • 1 dzień + kolacja z ekspertami*
  • 2 dni
  • 2 dni + kolacja z ekspertami*
* Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona. Limit został wyczerpany.
   Zgłoszenia możliwe tylko na udział w sesjach.

2. Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa jednej osoby zależny jest od terminu zgłoszenia oraz charakteru uczestnictwa (szczegóły poniżej w Tabeli cen).
3. Warunki uzyskiwania zniżek
  • przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (NGOs): na żądanie przedstawienie zaświadczenia
  • studenci i doktoranci: na podstawie listu referencyjnego z uczelni z oficjalnymi pieczęciami
4. W cenę wliczone są
  • uczestnictwo w sesjach naukowych
  • materiały szkoleniowe
  • lunch i przerwy kawowe
* Uwaga! Cena nie obejmuje zakwaterowania.

5. Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać na kilka sposobów:
6. Wpłaty
Wpłaty należy dokonać do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Sympozjum) na konto:
Bank PKO S.A O/Kraków, ul. Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
Swift code: PKOPPLPW
Tytuł wpłaty: "Sympozjum EBHC 2020" + nr faktury proforma
7. Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z udziału do 28 wrzenia 2020 roku koszty rezygnacji wynoszą 30% opłaty za udział - po tym terminie koszty rezygnacji są równe pełnej opłacie za udział.
8. Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Sympozjum.
Tabela cen
Tabela cen
(ceny netto - VAT 23%)
Firmy i osoby prywatne Instytucje publiczne, NGO**, studenci i doktoranci
rejestracja do 31 sierpnia 2020
1 dzień 1600 zł 250 zł
2 dni 2100 zł 350 zł
1 dzień + kolacja z ekspertami*
1800 zł 450 zł
2 dni + kolacja z ekspertami*
2300 zł 550 zł
rejestracja do 25 września 2020
1 dzień 2100 zł 250 zł
2 dni 2350 zł 350 zł
1 dzień + kolacja z ekspertami*
2300 zł 450 zł
2 dni + kolacja z ekspertami*
2550 zł 550 zł
rejestracja od 26 września 2020 i w trakcie Sympozjum
1 dzień 2200 zł 550 zł
2 dni 2500 zł 750 zł
1 dzień + kolacja z ekspertami*
2400 zł 750 zł
2 dni + kolacja z ekspertami*
2700 zł 950 zł
Podano ceny netto (+VAT 23%).
* Nie przyjmujemy rejestracji na samą kolację z ekspertami.
    Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona.
    Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia będą możliwe tylko na udział w sesjach.
** Organizacje pacjenckie – wstęp wolny dla jednego przedstawiciela
    z każdej zainteresowanej organizacji pacjenckiej.


Najbliższe wydarzenia
15. Sympozjum EBHC 2020
Rejestracja na 15. Sympozjum EBHC 2020

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:29017, Data modyfikacji:2020-05-19