CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Warunki udziału
Sympozjum EBHC
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Podgląd nowej strony Sympozjum EBHC

Warunki udziału
 1. Warianty uczestnictwa w Sympozjum:
  • udział osobisty przez 2 dni
  • udział osobisty przed 2 dni + gala dinner
  • udział online
 2. Osobisty udział w Sympozjum obejmuje:
  • osobiste uczestnictwo w sesjach naukowych
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe i lunch
  • wszystkie składniki udziału online
  Cena nie obejmuje zakwaterowania.
 3. Koszt uczestnictwa jednej osoby zależny jest od zakresu udziału oraz charakteru uczestnictwa (szczegóły w Tabeli cen).
Tabela cen
(ceny netto - VAT 23%)
Firmy i osoby prywatne Instytucje publiczne, NGOs, studenci i doktoranci
Rejestracja do 31 sierpnia 2024
udział osobisty* (2 dni) 1500 zł 500 zł
gala-dinner** 400 zł 300 zł
Rejestracja od 1 do 30 września 2024
udział osobisty* (2 dni) 1800 zł 600 zł
gala-dinner** 400 zł 300 zł
* Zgłoszenia udziału osobistego przyjmujemy do 30 września 2024.
** Nie przyjmujemy rejestracji na samą gala dinner.
** Gala dinner jest finansowana z wpłat uczestników Sympozjum.
 1. Warunki uzyskiwania zniżek:
  • przedstawiciele instytucji publicznych i NGO: na żądanie przedstawienie zaświadczenia
  • studenci i doktoranci: za okazaniem legitymacji studenckiej
 2. Zgłoszenia udziału osobistego można dokonać na kilka sposobów:
  • system rejestracyjny na stronie www.ceestahc.org
  • formularz zgłoszeniowy (wysłać na e-mail: sekretariat@ceestahc.org lub na faks nr 12 396 38 39)
  • telefonicznie: tel. 12 357 76 34
 3.  Wpłaty należy dokonać do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Sympozjum) na konto bankowe: Bank PKO S.A O/Kraków 97 1240 4689 1111 0000 5142 0745 Swift code: PKOPPLPW Tytuł wpłaty: „Sympozjum EBHC 2024” + nr faktury proforma
 4. Rezygnacja: w przypadku rezygnacji z udziału do 30 września 2024 koszty rezygnacji wynoszą 50% opłaty za udział – po tym terminie koszty rezygnacji są równe pełnej opłacie za udział.
 5. Udział online w Sympozjum obejmuje:
  • udział online w sesjach naukowych
  • dostęp do materiałów konferencyjnych online
  • możliwość zadawania pytań na chacie tekstowym
 6. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polskie i angielskie.
 7. Wszelkie kwestie dotyczące udziału reguluje regulamin Sympozjum.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy z jakością transmisji wynikające z szybkości łącz Uczestników
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Sympozjum.
Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.


Button do rejestracji udziału OSOBISTEGO
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:34969, Data modyfikacji:2024-07-19