CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Warszawa, 9.12.2019
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych

Warszawa, grudzień 2019
Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.
Zdrowy powrót do pracy
Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa

To 21. konferencja z cyklu Zdrowy powrót do pracy.
Termin: 9 lub 10 grudnia 2019, godz. 13.30
Miejsce: w trakcie ustalania
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.
W roku 2019 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (termin przyjmowania zgłoszeń 27 grudnia 2019). Stało się to bodźcem do przygotowania cyklu debat regionalnych poświęconych spondyloartropatiom.
Chcemy poruszyć najważniejsze aspekty dotyczące profilaktyki, diagnostyki, terapii przewlekłych bólów kręgosłupa, uwzględniając aspekty regionalne oraz współpracy interesariuszy.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy reumatologów (szczególnie związanych już z realizacją projektu dt. wczesnej diagnostyki RZS), lekarzy medycyny pracy, fizjoterapeutów, przedstawicieli szpitali, samorządów, urzędów wojewódzkich i pracodawców (w tym specjalistów BHP).
Głównymi tematami cyklu spotkań Zdrowy powrót do pracy w 2019 roku będą:
 1. prezentacja założeń Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa
 2. współpraca pomiędzy specjalistami reumatologami, służbami medycyny pracy, fizjoterapeutami a także pracodawcami.
 3. zachęta dla Pracodawców do profilaktyki chorób układu ruchu wśród pracowników
Pracodawcy mogą mieć duży wpływ na kształtowanie postaw zdrowotnych swoich pracowników – również na ich efektywność i potencjał zdrowia. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej, niektóre postaci mogą zwiastować przewlekłe choroby, a wczesna interwencja i profilaktyka pozwolą na utrzymanie pracowników na rynku pracy.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można dokonać do 5 grudnia 2019 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Agenda
Agenda spotkania Czas
Powitanie uczestników oraz wystąpienia wstępne
13:30
10 min.
Problematyka przewlekłych bólów kręgosłupa
Ekspert kliniczny
15 min.
Koszty i procedury finansowane przez NFZ
Przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego NFZ
10 min.
Wprowadzenie do projektu profilaktyki i diagnostyki przewlekłych bólów kręgosłupa
prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR w Warszawie
20 min.
Choroby układu ruchu z perspektywy lekarza medycyny pracy
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
15 min.
Skuteczność interwencji, koszty bezpośrednie i pośrednie przewlekłych bólów kręgosłupa
Przedstawiciel Stowarzyszenia CEESTAHC
15 min.
Rola fizjoterapeuty w Medycynie Pracy w prewencji i leczeniu bólów kręgosłupa
Ernest Wiśniewski - wiceprezes ds. rozwoju Krajowej Rady Fizjoterapeutów
15 min.
Debata z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • współpraca specjaliści/ medycyna pracy
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie finansowania i kształtów polityki zdrowotnej
 • realizacja projektów w ramach POWER
15:10
40 min.
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 2 godz. 20 min.
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:8767, Data modyfikacji:2019-11-06