CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Agenda
Sympozjum EBHC
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Agenda
O Sympozjum Agenda Prelegenci Warunki udziału Galeria zdjęć Rejestracja on-line

poniedziałek, 7 października 2019 - 1. dzień Sympozjum
od 9.30 do 16.20
Propozycje tematów Zaproszeni prelegenci* Czas
Sesja 1 | Better value care
Wstęp wolny. Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję jest bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do uczestnictwa tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum.
  9:30
11:25
Otwarcie Sympozjum Magdalena Władysiuk 5 min.
Wykład otwierający: Lepsza opieka oparta o wartości / Opening lecture: Better value care Erica Ison 40 min.
Postęp w rozwoju systemu w oparciu o dane w Polsce – projekty AOTMiT w Polsce / Progress in developing a data-based system in Poland – AOTMiT projects in Poland Roman Topór-Madry 30 min.
  Paul Buss 30 min.
Dyskusja 10 min.
Przerwa kawowa 11:25
10 min.
Sesja 2 | Innovative model of health technology reimbursement 11:35
13:10
Doświadczenie krajów Beneluksu oraz value based pricing w Belgii / Beneluxa experience and Belgium value based pricing Francis Arickx 30 min.
Innowacyjne modele płatności dla drogich innowacyjnych leków / Innovative payment models for high-cost innovative medicines Magdalena Władysiuk 25 min.
Panel dyskusyjny
45 min.
Dyskusja 10 min.
Lunch 13:25
60 min.
Sesja 3 | Evidence or value - new models of health care services 14:25
16:20
Programy pilotażowe w Polsce – ich zastosowanie i zakres – pierwsze wyniki / Pilot programmes in Poland – their application and scope – first results reprezentant NFZ 30 min.
Czy taryfikacja w obecnym modelu w Polsce pozwala na wdrażanie nowych rozwiązań / Does the current tariff model in Poland allow for implementing new solutions? Filip Nowak 30 min.
Optymalizacja opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym w Polsce – od EBM do VBHC / Optimising care of multiple sclerosis patients in Poland – from EBM to VBHC Jakub Gierczyński 20 min.
Czy można poprawić efektywność funkcjonowania szpitali? / Can hospitals/departments operate more efficiently? Rafał Zasiewski 10 min.
  Michał Rataj 15 min.
Dyskusja 10 min.
* Udział niepotwierdzony

wtorek, 8 października 2019 - 2. dzień Sympozjum
od 9.30 do 16.30
Propozycje tematów Zaproszeni prelegenci* Czas
Sesja 4 | Prevention   9:30
11:40
Czy jest miejsce na zmianę podejścia do finansowania szczepień w Polsce? / Can the approach to financing vaccinations in Poland be changed? Magdalena Władysiuk 30 min.
Teoria i praktyka programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządowca / Should local governments implement influenza programmes in Poland? Tadeusz Jędrzejczyk 30 min.
Narodowy Program Zdrowa – obecnie realizowane projekty i ich efekty / The National Health Programme – current projects and their effects przedstawiciel AOTMiT 30 min.
System zdrowia publicznego a rola samorządów / Local self-governments and the public healthcare system Grzegorz Juszczyk 30 min.
Dyskusja 10 min.
Przerwa kawowa 11.40
10 min.
Sesja 5 | Real world data – many dimmensions 11:50
13:30
Efektywność programów dla leków w chorobach rzadkich w Polsce Mieczysław Walczak 30 min.
Prawdziwy świat pacjenta, jego dane i rejestry jakości w Szwecji / The real world of the patient, their data and quality registries in Sweden John Eric Chaplin 20 min.
Wskaźniki efektywności / jakości w Polsce - projekt mapy potrzeb zdrowotnych / Effectiveness/ quality indicators in Poland – the health need maps project
20 min.
Problemy z wartościami w ochronie zdrowia opartej na wartości / Problems with values in value-based healthcare Maria Libura 20 min.
Dyskusja 10 min.
Lunch 13:30
45 min.
Sesja 6 | Assessment in HTA – still new methodological challenges 14:15
16:30
Użycie podejścia GRADE do oceny pewności dowodów w HTA / Using the GRADE approach to assess the certainty of evidence in HTA Małgorzata Bała 30 min.
Usprawnienie procesu oceny wyrobów medycznych / Enhancing the assessment process of medical devices Stefan Sauerland 30 min.
Wielokryterialne wspomaganie decyzji w szacowaniu wartości technologii medycznych / Multi-criteria decision making in determining the value of health technologies Michał Jakubczyk 30 min.
From theory to practice: HB-HTA at the Hospital Clínic of Barcelona Carla Fernández Barceló 30 min.
Dyskusja 10 min.
Zamknięcie Sympozjum   5 min.
* Udział niepotwierdzony

Partnerzy 14. Sympozjum EBHC

Partnerzy
Najbliższe wydarzenia
14. Sympozjum EBHC 2019
Rejestracja on-line na 14. Sympozjum EBHC 2019
Rejestracja on-line na darmową sesję

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:22429, Data modyfikacji:2019-09-09