CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Agenda
Sympozjum EBHC
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Agenda
O Sympozjum Agenda Prelegenci Kolacja z ekspertami Partnerzy Warunki udziału Galeria zdjęć

Final programme | 4 października 2018      

poniedziałek, 8 października 2018 - 1. dzień Sympozjum
od 9.30 do 17.00
Temat Zaproszeni prelegenci Czas
Otwarcie Sympozjum i wykłady otwierające
Na tę sesję wstęp wolny Wstęp wolny
  9:30
10:50
Otwarcie Sympozjum Magdalena Władysiuk 10 min.
Ramy wartości i podejmowanie decyzji na całym świecie / Value frameworks and decision-making around the globe Wija Oortwijn 40 min.
Value-Based Healthcare – od teorii do praktyki: doświadczenia Australii. Perspektywa branży wyrobów medycznych / Value-Based Healthcare – from concept to practice: learnings from Australia. A perspective from the Medical Device Industry John Gillespie 30 min.
Przerwa kawowa 10 min.
Sesja 1 | Współpraca międzynarodowa w ramach HTA – czy możliwe jest wypracowanie ponadkrajowych rozwiązań / International cooperation on HTA – is it possible to develop supranational solutions?
Na tę sesję wstęp wolny Wstęp wolny
Moderator: Magdalena Władysiuk
11:00
12:40
Polityka Lekowa – pacjent w centrum uwagi / Drug policy – a patient-oriented approach Marcin Czech 25 min.
Wspólne HTA w Europie Środkowej: jej znaczenie, warunki i potencjalne przeszkody / Joint HTA in Central Europe: policy relevance, pre-requisites and eventual hurdles Dávid Dankó 15 min.
Kręta droga technologii medycznych od rejestracji do pacjenta – czy możemy ją uprościć? Perspektywa czeska / Path of Health Technologies to patients is bumpy so why shouldn’t we straighten it? A perspective from the Czech Republic Martin Kolek 15 min.
Ocena technologii medycznych w Kazachstanie / Health Technology Assessment Issues in Kazakhstan Kamilla Gaitova 15 min.
Panel dyskusyjny: Marcin Czech, Dávid Dankó, Kamilla Gaitova, Martin Kolek, Zbigniew Król, Markus Siebert i Roman Topór-Mądry 30 min.
Lunch 12.:40 - 13:25
45 min.
Sesja 2 | Od opieki zintegrowanej do value based health care? / From integrated care to value based health care
Moderator: Wija Oortwijn
13:25
15:40
Integracja opieki psychiatrycznej / Integration of psychiatric care Zbigniew Król 20 min.
Różne aspekty i modele opieki koordynowanej w Polsce / Various aspects and models of coordinated care in Poland Urszula Jaworska 20 min.
Opieka koordynowana i kompleksowa – nowa jakość dla pacjenta / Coordinated and comprehensive care – a new quality for the patient Andrzej Śliwczyński 20 min.
Opieka koordynowana neurologiczna w Małopolsce / Coordinated neurological care in the Małopolskie region Agnieszka Słowik
Tadeusz Popiela
25 min.
Reumatologia - czy możliwa jest koordynowana opieka? / Is coordinated care possible in rheumathology? Brygida Kwiatkowska 20 min.
Piktogramy farmaceutyczne: nowy wymiar współpracy lekarza i farmaceuty w celu poprawy komunikacji z pacjentami oraz wyników terapeutycznych leczenia chorób przewlekłych w Polsce / Pharmaceutical pictograms: a new dimension of doctors and pharmacists’ cooperation for improved communication with patients and therapeutic effects of treating chronic diseases in Poland Piotr Merks 20 min.
Dyskusja 10 min.
Przerwa kawowa 10 min.
Sesja 3 | Wyroby medyczne – value based health care / Medical devices – value-based health care
Moderator: Robert Plisko
15:50
17:00
Wyroby medyczne w praktyce oceny świadczeń opieki zdrowotnej / Medical devices in health care services evaluation practice Dominik Dziurda 20 min.
Best value procurement (BVP) – od teorii do praktyki / Best value procurement (BVP) – from theory to practice Robert Plisko 20 min.
Fakty i mity na temat refundacji wyrobów chłonnych. Porównanie zasad finansowania pomiędzy Polską, Czechami i Słowacją / Facts and myths about the reimbursement of absorbent products. A comparison of financing policies between Poland, the Czech Republic and Slovakia Piotr Miazga 20 min.
Dyskusja 10 min.


wtorek, 9 października 2018 - 2. dzień Sympozjum
od 9.30 do 15.40
Temat Zaproszeni prelegenci Czas
Sesja 4 | Merytoryczny głos pacjenta i jego wpływ na decyzje w ochronie zdrowia / Patient’s informed opinion and its impact on health care decisions
Moderator: Maria Libura
  9:30
11:30
Głos pacjenta czyli kogo? / The voice of the patient – that is, who exactly? Maria Libura 20 min.
Poprawa wpływu oceny leków dzięki zaangażowaniu pacjentów i rodzin / Improving the Impact of Medicines’ Appraisals by Including Patients and Families Karen Facey 30 min.
Ocena leków w chorobach rzadkich w Polsce - wybrane przykłady / Assessment of drugs in rare diseases in Poland on the example of selected diseases Magdalena Władysiuk 20 min.
Organizacja pacjencka – przewodnikiem pacjenta, szpitala i systemu ochrony zdrowia / Patient organisations – guides for patients, hospitals and the health care system Anna Kupiecka 20 min.
Skrócenie kolejek do świadczeń gwarantowanych – praktyki międzynarodowe / How can the waiting time for guaranteed health care services be shortened – practices adopted around the world Iwona Skrzekowska-Baran 20 min.
Dyskusja 10 min.
Przerwa kawowa 10 min.
Sesja 5 | Rozwiązania systemowe – szanse i wyzwania / Systemic solutions – opportunities and challenges
Moderator: Magdalena Władysiuk
11:40
13:20
Rola argumentów ekonomicznych w uzasadnianiu programów zdrowia publicznego / The role of economic arguments in justifying public health programs Grzegorz Juszczyk 20 min.
Doświadczenia zintegrowanej opieki zdrowotnej w Czechach. Praktyczne przykłady z onkologii, kardiologii i psychiatrii / Real World Experience with integrated healthcare in Czech Republic. Practical examples from oncology, cardiology and psychiatry Jaroslav Duba 20 min.
Opieka na pacjentem z cukrzycą – szanse i wyzwania. Polska liderem czy skansenem Europy? / Providing care to patients with diabetes – opportunities and challenges. Is Poland the forerunner or is it lagging behind the rest of Europe? Maciej Małecki 20 min.
Samorządowe programy polityki zdrowotnej – obecna i przyszła perspektywa / Local self-government health programmes – the current and future perspective Sylwia
Grzesiak-Ambroży
10 min.
Polski system opieki rehabilitacyjnej na tle analizy porównawczej wybranych systemów w innych Krajach Europy / Polish system of rehabilitation care compared to selected systems in other European countries Paweł Adamkiewicz 15 min.
Dyskusja 10 min.
Lunch 13:20 - 14:05
45 min.
Sesja 6 | Siła dowodów naukowych - czy zawsze niezbędne jest RCT / The strength of scientific evidence - is RCT always necessary
Moderator: Małgorzata Bała
14:05
15:40
Klasyfikacje siły zaleceń w wytycznych - dlaczego GRADE? / Classifying the levels of recommendations in guidelines - why GRADE? Małgorzata Bała 20 min.
Opracowanie wiarygodnych wytycznych żywieniowych: Przegląd metod tworzenia zaleceń żywieniowych w obliczu niepewności / Developing trustworthy dietary guidelines: An overview of methods to determine nutritional recommendations in the face of uncertainty Bradley Johnston 20 min.
Trendy w ocenie onkologicznych technologii medycznych – praktyka rejestracyjna EMA / Trends in the assessment of health technologies used in oncology – EMA’s marketing authorisation practice Anna Kordecka 15 min.
Miejsce i rola porównania pośredniego w HTA / The place and role of indirect treatment comparison in HTA Przemysław Ryś 15 min.
Narzędzia wspierające decyzje kliniczne oparte na dowodach naukowych / Evidence-Based Clinical Reference Tools for Improvement of Healthcare Dusan Krstic 15 min.
Dyskusja 10 min.
Zamknięcie Sympozjum   5 min.


 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:21739, Data modyfikacji:2018-10-30