CeestahcCeestahc
Main / Stowarzyszenie / Cele
Stowarzyszenie
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Głównym celem Stowarzyszenia CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych.
Dodatkowym celem jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej, w tym lekarzy, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, stowarzyszeń medycznych, firm farmaceutycznych, nie wyłączając polityków, ekonomistów, menedżerów zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów, którzy zajmują się aspektami finansowym systemu świadczeń medycznych, oceną zarówno jakości systemu opieki zdrowotnej, jak i efektywności technologii medycznych.
Kolejnym celem jest promowanie HTA i EBM w naszej części Europy. Wspieramy tych, którzy dopiero zaczynają - udzielamy konsultacji, organizujemy szkolenia i służymy wszelką inną pomocą.
Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie poprzez organizowanie w centrach ekonomicznych i medycznych szkoleń i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:22743, Data modyfikacji:2018-10-30