CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Warsztaty
Działalność

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Cykl Warsztatów Samorządowych

Cykl Warsztatów Samorządowych
Doskonalenie tworzenia Programów Zdrowotnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
Stowarzyszenie CEESTAHC przy partnerstwie Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i patronacie Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przygotowało na 2011 rok cykl warsztatów szkoleniowych pt. "Doskonalenie tworzenia Programów Zdrowotnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego".
Projekt warsztatów jest realizacją wniosków z cyklu konferencji CEESTAHC dla Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez CEESTAHC w 2010 roku (link), oraz postulatów uczestników.
Program warsztatów realizują doświadczeni eksperci z obszaru zdrowia publicznego oraz oceny technologii medycznych. W każdym spotkaniu będziemy gościć praktyków związanych organizacją ochrony zdrowia na szczeblu samorządowym, którzy dzielić się będą własnymi doświadczeniami.
Przeprowadzone Konferencje
Ramowy plan warsztatów
Nr Temat Czas
Część teoretyczna
1 Programy zdrowotne
Podstawy analizy i planowania programów zdrowotnych oraz wyboru priorytetów zdrowotnych dla JST
Prowadzenie: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych / gość specjalny
50 min.
2 Struktura programu zdrowotnego
Podstawowe założenia oraz zagadnienia dotyczące budowy programów zdrowotnych na poziomie lokalnym i regionalnym – struktura tworzenia PZ i ich opisu
Prowadzenie: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
60 min.
Część praktyczna
3 HTA – ocena technologii medycznych
Do czego służy nam ocena technologii medycznych (HTA) w procesie powstawanie programów zdrowotnych
Prowadzenie: Stowarzyszenie CEESTAHC / HTA Consulting
40 min.
4 Źródła informacji
Poszukiwanie danych dotyczących efektywności klinicznej i opłacalności – źródła informacji (wstęp teoretyczny + ćwiczenia z wykorzystaniem Internetu)
Prowadzenie: Stowarzyszenie CEESTAHC / HTA Consulting
60 min.
5 Jak skonstruować program zdrowotny
Ograniczone zasoby vs. duże zapotrzebowanie, czyli jak skonstruować dobry program zdrowotny w samorządzie – warsztaty w podziale na zespoły
Prowadzenie: Stowarzyszenie CEESTAHC
90 min.


Celem 12 warsztatów jest:
 • przedstawienie podstaw analizy i planowania programów zdrowotnych,
 • nabycie umiejętności praktycznych w tworzeniu i przygotowaniu programów zdrowotnych wg rekomendacji AOTM i wymogów Ustawy, z wykorzystaniem narzędzi oceny technologii medycznych.
Cykl warsztatów jest dedykowany
 • urzędnikom wszystkich szczebli samorządowych, którzy pracują w wydziałach zdrowia i innych strukturach samorządowych dedykowanych systemowi ochrony zdrowia,
 • kierownictwu jednostek odpowiedzialnych za zdrowie publiczne na wszystkich szczeblach samorządowych.
Program dydaktyczny został opracowany tak aby zdobyta wiedza w łatwy sposób mogła być wykorzystywana przez Państwa w codziennej pracy związanej z tworzeniem i realizacją samorządowych programów zdrowotnych.
Warunki udziału
 1. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie na email samorzady@ceestahc.org lub sekretariat@ceestahc.org następujących danych:
  • imię
  • nazwisko
  • funkcja
  • instytucja
  • adres
  • telefon
  • e-mail
 3. CEESTAHC wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie materiały, w tym wystąpienia, będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia CEESTAHC po zakończeniu cyklu
 5. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
 6. Informacje nt cyklu warsztatów można uzyskać pod numerami telefonów:
  • 502 495 488
  • 505 266 204
  • 12 357 76 34
Najbliższe wydarzenia
XIII Sympozjum EBHC 2018 Rejestracja on-line na Sympozjum EBHC Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:13221, Data modyfikacji:2017-05-22