CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Sympozjum EBHC 2018
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
XIII Międzynarodowe Sympozjum EBHC
"Integrated health care - exploration beyond the HTA"
Kraków 2018
Zobacz materiały ze wszystkich edycji Sympozjum: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Galerie: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Sympozjum odbyło się w Krakowie w dniach 8-9 października 2018 roku w hotelu Holiday Inn Kraków, ul. Wielopole 4.
Dobrany panel ekspertów z Polski i ze świata przedstawił wyniki swoich badań oraz propozycje rozwiązań w ciągu 2 dni trwania Sympozjum, w ramach 6 sesji tematycznych:
 1. Współpraca międzynarodowa w ramach HTA - czy możliwe jest wypracowanie ponadkrajowych rozwiązań
 2. Od opieki zintegrowanej do value based health care?
 3. Wyroby medyczne - value based health care
 4. Merytoryczny głos pacjenta i jego wpływ na decyzje w ochronie zdrowia
 5. Rozwiązania systemowe - szanse i wyzwania
 6. Siła dowodów naukowych - czy zawsze niezbędne jest RCT
Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na wykład otwierający oraz sesję nr 1 jest bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału w niej tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum - studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych.
Opieka zintegrowana jest często przedstawiana jako przeciwieństwo opieki fragmentarycznej i epizodycznej. Termin opieka zintegrowana jest stosowany w sposób synonimiczny m.in. do określeń: opieka koordynowana czy opieka bez zakłóceń. Już po rozpiętości tych określeń widać, że nie wyklarowała się jeszcze jednolita definicja ani wspólne rozumienie tego pojęcia. Dla różnych uczestników systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana będzie miała różne zakresy czy znaczenia, wynikające z ich perspektywy: postrzegania relacji, potrzeb i możliwości oraz dotychczasowych doświadczeń. Jedno z najwcześniejszych zastosowań pojęcia „opieka zintegrowana” i prób jego definicji datuje się na rok 2000. W tekście Integrated and fragmented care observed from two case studies (Lewis 2000, International Journal of Integrated Care) pojawił się zwrot „integrated care” w kontekście całościowej opieki nad pacjentem – w tym przypadku seniorem – z naciskiem na przywrócenie człowieczeństwa przez ułatwienie dostępu do bardzo prostych (i tanich) form pomocy (np. montaż udogodnień w domach pacjentów). Jeszcze wcześniej w USA tego typu procedury wdrożono na potrzeby opieki nad starzejącą się populację weteranów wojennych. Od tego czasu zwrot „integrated care” stał się bardzo popularny. Wobec następującej komplikacji systemów ochrony zdrowia pojawiły się głosy, aby koncepcję opieki zintegrowanej rozszerzyć na wszystkich pacjentów. Szczególnie pożądane wydaje się poprawienie możliwości płynnego otrzymywania świadczeń w różnych ośrodkach dla zachowania sensownego przebiegu terapii, uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz odciążenia pacjenta z samodzielnego planowania właściwego przebiegu diagnostyki i terapii. Niebagatelną kwestią jest też finansowanie zalecanych świadczeń, bo większość pacjentów nie ma pojęcia o co chodzi koszykami świadczeń - nie wie co i kiedy im się należy, a za co muszą zapłacić z własnej kieszeni. Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana powinna pomóc w następujących kwestiach:
 • stworzenie jednolitego system informacji o pacjencie,
 • uproszczenie finansowania świadczeń realizowanych przez różne ośrodki w ramach jednego przypadku,
 • ograniczenie powielania procedur administracyjnych,
 • unikanie wykonywania niepotrzebnych badań,
 • zapobieganie wydawaniu sprzecznych diagnoz,
 • redukcja stresu u pacjentów,
 • budowanie systemu opartego o wartości – value based health care.
Z punktu widzenia pacjenta ma on otrzymać mapę powrotu do zdrowia oraz przewodnika na ten trudny szlak. Wydaje się to proste, ale po latach zgłębiania się w aspekty ekonomiczne systemu ochrony zdrowia, ciągłego mierzenia efektywności procedur i przekonywania że pieniądze są remedium na wszystko musimy wyjść zza biurek i spojrzeć na opiekę oczami pacjentów. Może się okazać, że ocena tego co jest dla nich najważniejsze, a tym bardziej jak wyglądają kolejne pozycje na liście priorytetów, nie będzie wcale łatwe. Po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence może być nam trudno pracować nad czymś czego przełożenia na efekty mierzalne może okazać się niemożliwe. To tak jakbyśmy musieli porzucić wszystko co pewne i stałe, co tworzyło sens naszej pracy, i ruszyć ku nowym, niezbadanym obszarom.
Spotkaliśmy się na XIII Sympozjum EBHC, aby tym razem odlecieć daleko poza HTA i zobaczyć gdzie wylądujemy po 2 dniach.

Partnerzy XIII Sympozjum EBHC
Partnerzy
Najbliższe wydarzenia
14. Sympozjum EBHC 2019 Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:13, Data modyfikacji:2019-06-06