CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Udar
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Projekt:
Udar. Każdy pacjent jest ważny
Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów
O projekcie
Naszym Projektem chcemy podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, znaczenia profilaktyki, wielkość kosztów społecznych oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. Chcemy zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicznego z zaangażowaniem samorządów.
Jako Stowarzyszenie CEESTAHC od wielu lat włączamy się w nurt konstruktywnej dyskusji nad tworzeniem systemu ochrony zdrowia opartego na świadomych i efektywnych rozwiązaniach. Wobec widocznych od lat trudności z centralnym zarządzaniem służbą zdrowia, kluczowym elementem może okazać się wzmocnienie roli samorządów oraz stworzenie dogodnych warunków dla regionalnych koalicji, które wpłyną na poprawę opieki nad pacjentem w poszczególnych obszarach terapeutycznych.
Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.
W związku z nowelizacją Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych debata nad wdrażaniem nowych rozwiązań jest doskonale umiejscowiona w czasie. Posiadamy duży dorobek w projektach dotyczących zdrowia publicznego i współpracy z samorządami oraz innymi instytucjami polskiego systemu ochrony zdrowia: GIS, NFZ, AOTM. Przez lata transparentnej działalności zdobyliśmy też zaufanie strony publicznej i potencjał merytoryczny pozwalający na swobodne poruszanie się w dowolnej tematyce dotyczącej systemu ochrony zdrowia.
W naszych poprzednich projektach wysoka jakość merytoryczna dyskusji w połączeniu z walorem edukacyjnym i przystępnością przekazu przyczyniła się do zaangażowania regionalnych instytucji publicznych w lepsze zabezpieczenie zdrowotne lokalnych społeczności.

Cykl konferencji
Przeprowadzone konferencje
 1. Opolskie | Opole, 16 czerwca 2015
 2. Pomorskie | Gdańsk, 17 września 2015
 3. Kujawsko-Pomorskie | Toruń, 5 listopada 2015
 4. Wielkopolskie | Poznań, 19 listopada 2015
 5. Mazowieckie | Warszawa, 30 listopada 2015
 6. Małopolskie | Kraków, 7 listopada 2016
 7. Mazowieckie | Warszawa, 28 listopada 2016
Zakres projektu
Cykl regionalnych spotkań dla kreatorów polityki zdrowotnej w 2015
 1. Planujemy przeprowadzenie debat w kluczowych województwach, z uwzględnieniem tematyki profilaktyki udarów, kwestii terapii oraz kontraktowania świadczeń i ich wyceny (AOTM) a także rehabilitacji osób po przebytym udarze przez pryzmat roli poszczególnych interesariuszy Systemu Ochrony Zdrowia w tych działaniach.
 2. W każdej lokalizacji będziemy współpracować przy organizacji spotkania z samorządem szczebla wojewódzkiego.
 3. Zaproszeni goście:
  • przedstawiciele płatnika (OW NFZ),
  • przedstawiciele świadczeniodawców,
  • lokalni politycy zdrowotni,
  • eksperci zdrowia publicznego,
  • samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (urzędnicy i radni),
  • przedstawiciele wojewody,
  • przedstawiciele systemowych instytucji: GIS/ WSSE, ZUS,
  • wybrani lekarze klinicyści,
  • przedstawiciele środowiska lekarskiego,
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele katedr zdrowia publicznego
  • organizacje pacjenckie.
  Przed spotkaniem: krótki briefing dla mediów.
 4. W trakcie spotkania zostanie zebrana ankieta nt. problematyki udarów, roli samorządów oraz ich potrzeb w zakresie opracowania i realizacji samorządowych programów zdrowotnych.
 5. Kluczowym elementem każdego spotkania będzie debata ekspertów wg uzgodnionego zakresu tematów, z której będą rejestrowane wnioski i konkluzje na potrzeby rozwiązań lokalnych i możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania dla programów polityki zdrowotnej.
 6. Projekt powinien uzyskać patronaty właściwych instytucji oraz towarzystw naukowych (NIZP, a w dalszej perspektywie Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego).
 7. Spotkania organizowane będą we współpracy z lokalnym samorządem szczebla wojewódzkiego, lokalnym eksperckim środowiskiem medycznym oraz regionalnymi przedstawicielami płatnika publicznego.
 8. Spotkania będą realizowane od czerwca do listopada 2015.
 9. Przewidywana frekwencja: 45-70 osób
Cele spotkań
 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego (wojewoda)
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.
Scenariusz spotkania regionalnego
 1. Prezentacja kliniczna (epidemiologia, grupy ryzyka, standardy postępowania, profilaktyka, obszary niedoborów systemu).
 2. Prezentacja kosztów płatnika (OW NFZ, ZUS).
 3. Rola interesariuszy po nowelizacji Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, za szczególnym naciskiem na zadania samorządów i wojewody.
 4. Debata z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, klinicystów i ekspertów.
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:18297, Data modyfikacji:2017-09-14