CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Konkurs dla studentów
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Konkurs dla studentów
na program zdrowotny dotyczący chorób
o podłożu autoimmunologicznym
Szanowni Państwo, Drodzy Finaliści,
Przedstawiamy informacje dotyczące Etapu Finałowego Konkursu:
 1. Zgodnie z regulaminem, prace konkursowe prosimy uzupełnić o szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać realizatorzy Państwa programu. A dodatkowo prosimy przygotować i opisać:
  • propozycje zaangażowania partnerów do realizacji programu (w punktach)
  • przykładowy scenariusz spotkania z partnerami (maksymalnie jedna strona A4)
  • plan promocji programu (maksymalnie jedna strona A4)
  Wymienione dodatkowe moduły proszę wpisać kolejno na końcu pracy konkursowej.
 2. Prosimy również każdego finalistę o przygotowanie w programie PowerPoint (ppt) prezentacji dotyczącej pracy konkursowej. Prezentacja może mieć maksymalnie 20 slajdów, ale preferujemy 15.
  template do prezentacji - plik PPT
  template do prezentacji - plik POTX
 3. Terminy:
  • Nadsyłanie prac do 15.10.2014 (uzupełniony projekt programu i prezentacja)
  • Ogłoszenie wyników uzależniamy od terminu Konferencji Zdrowy Powrót do Pracy w Warszawie, który jeszcze uzgadniamy (odbędzie się do 07.11.2014)
 4. Do części ustnej dopuszczonych zostaje 3 do 5 prac (decyzja Kapituły po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi), które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. W części ustnej zakwalifikowani laureaci walczą o miejsca od pierwszego do trzeciego.
 5. Zaproszenia na prezentacje będziemy z Państwem uzgadniać indywidualnie, z chwilą ustalenia terminu konferencji w Warszawie.
Pliki do pobrania: Regulamin konkursu Plakat
Cel konkursu
Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszych pomysłów na opracowany przez studentów program zdrowotny (profilaktyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny) w obszarze związanym z chorobami o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu jakości życia i możliwości powrotu do dotychczasowej pracy lub podjęcia nowej.
Cele szczegółowe
Upowszechnianie wiedzy w następującym zakresie:
 • zasady prawidłowego konstruowania programów dotyczących edukacji pacjentów,
 • prawidłowe przygotowanie programów zdrowotnych, szczególnie dotyczących pacjentów z IMIDs,
 • współpraca z samorządami w zakresie tworzenia programów zdrowotnych,
 • aktywność zawodowa pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi (IMIDs) – identyfikacji potrzeb, tworzenia grup wsparcia, badań związanych z tą grupą ludzi,
 • rola samorządów terytorialnych w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych mieszkańców,
 • znaczenie współpracy międzysektorowej w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego.
Celem konkursu jest również promocja Zdrowia Publicznego jako dziedziny nauki oraz prezentacja możliwości studentów tego kierunku poprzez:
 • zachęcenie studentów zdrowia publicznego do angażowania się w projekty samorządowe,
 • uświadomienie samorządom potencjału wydziałów Zdrowia Publicznego,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami medycznymi a jednostkami samorządu terytorialnego.
Etapy konkursu
W I etapie - wojewódzkim mogą brać udział wszyscy chętni Uczestnicy konkursu, którzy przygotują projekt programu zdrowotnego w obszarze określonym przez Kapitułę, zgodnie ze schematem zalecanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.
Do II etapu przystępują Uczestnicy konkursu, których projekty zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu na etapie wojewódzkim. Kapituła Konkursu wybiera maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii w danym województwie. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
Nagrody 
Udział Nagrody
I miejsce
indywidualnie 1300,00 zł
Wstęp na Sympozjum EBHC 2014
+ udział w gala dinner
+ pokrycie kosztów noclegu w Krakowie
zespołowo 800,00 zł / osobę
Udział w szkoleniu EBM-P lub HTA-P
+ voucher na nocleg 150 zł
II miejsce
indywidualnie 750,00 zł
Udział w szkoleniu EBM-P lub HTA-P
zespołowo 450,00 zł / osobę
III miejsce
indywidualnie 450,00 zł
zespołowo 200,00 zł / osobę
Pomoc
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres e-mail: info@dobreprogramyzdrowotne.pl
FAQ
 1. Czy w przypadku grup, formularz i oświadczenie muszą przesyłać tylko osoby, które podawały swoje dane podczas rejestracji, czy wszystkie osoby z grupy? Jeśli wszystkie, to czy należy zaznaczyć kto jest z jakiej grupy? Przypominam, że podczas pierwszego etapu rejestrowała się tylko jedna osoba z grupy.
  • W celu ułatwienia rejestracji grup, została wdrożona uproszczona procedura polegająca na tym, ze grupę rejestruje jedna osoba reprezentująca. W przypadku etapu finałowego potrzebujemy oświadczenia wszystkich osób w związku z potrzebą realizacji potencjalnych nagród dla wszystkich uczestników grupy.
  • Należy zaznaczyć kto jest z jakiej grupy.
 2. Co w formularzu powinny wskazać osoby, które zdążyły skończyć studia przed rozstrzygnięciem konkursu?
  • De facto nie przewidywaliśmy takich sytuacji, natomiast ze względu na fakt że konkurs został przedłużany takie osoby nie powinny zostać poszkodowane. Proszę wpisać dane zgodne z czasem przystępowania do konkursu, czyli w momencie rejestracji.
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:20941, Data modyfikacji:2017-05-22