CeestahcCeestahc
Main / Szkolenia / Rodzaje
Szkolenia
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Rodzaje szkoleń
Obecnie mamy w ofercie następujące szkolenia:
 • Pricing (PRC)
  Zachęceni powodzeniem książki "Pricing" oraz zapytaniami o dostępność oferty opracowaliśmy szkolenie z Pricingu. Pierwsza jego edycja odbyła się w Warszawie w marcu 2012 roku. Wykładowcami są m.in. autorzy książki "Pricing", co gwarantuje dostęp do informacji z pierwszej ręki.

 • Kurs podstawowy EBM (EBM-P)
  Podstawowy kurs EBM stanowi pierwszy krok w kierunku korzystania oraz opracowywania wytycznych i standardów postępowania, receptariuszy, przeglądów systematycznych, raportów HTA (HTA, Health Technology Assessment, Ocena Technologii Medycznych).

 • Kurs zaawansowany EBM (EBM-Z)
  Kurs zaawansowany EBM skierowany jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę. O ile kurs podstawowy ma za zadanie przede wszystkim przekazanie wiedzy, o tyle kurs dla zaawansowanych nastawiony jest głównie na nabywanie umiejętności praktycznych, o czym świadczy proporcjonalnie większa liczba godzin ćwiczeniowych.

 • Kurs podstawowy HTA (HTA-P)
  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodologią opracowywania przeglądów systematycznych, podstawowymi zasadami przeprowadzania analizy kosztów oraz metodami wykorzystywania danych klinicznych i kosztowych do opracowania analiz ekonomicznych. Większość zajęć prowadzona jest w postaci wykładów z prezentacją przykładowych rozwiązań.

 • Kurs zaawansowany HTA (HTA-Z)
  Kurs skierowany jest do osób posiadających podstawową znajomość zasad HTA, które pragną pogłębić swoją wiedzę, uzyskać umiejętności posługiwania się wynikami analiz ekonomicznych oraz poznać podstawowe zasady projektowania wiarygodnych analiz ekonomicznych i raportów HTA. Uczestnicy kursu zapoznają się również z podstawowymi informacjami dotyczącymi modelowania oraz zasadami funkcjonowania najważniejszych instytucji zajmujących się Oceną Technologii Medycznych na świecie.

 • Bazy Informacji Medycznej (BIM)
  Program kursu został zainspirowany głosami absolwentów szkoleń z zakresu EBM i HTA, którzy uzbrojeni w narzędzia analityczne napotkali jednak na problemy z wyszukiwaniem właściwych danych w ogromnych zasobach internetu. Wyszukiwanie oraz selekcja informacji medycznej i ekonomicznej wymaga umiejętności korzystania z elektronicznych baz informacji, znajomości zasad korzystania z różnego rodzaju wyszukiwarek oraz umiejętności formułowania zapytań klinicznych i tworzenia strategii wyszukiwania.

 • Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej (mini-BIM)
  Program kursu został zainspirowany głosami absolwentów szkoleń z zakresu EBM i HTA, którzy uzbrojeni w narzędzia analityczne napotkali jednak na problemy z wyszukiwaniem właściwych danych w ogromnych zasobach internetu. Wyszukiwanie oraz selekcja informacji medycznej i ekonomicznej wymaga umiejętności korzystania z elektronicznych baz informacji, znajomości zasad korzystania z różnego rodzaju wyszukiwarek oraz umiejętności formułowania zapytań klinicznych i tworzenia strategii wyszukiwania.

Szkolenia zamknięte
Wszystkie nasze kursy mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeprowadzone jak szkolenia zamknięte, w dowolnie wybranym miejscu.
Zakres modyfikacji programu szkolenia oraz warunki finansowe ustalamy indywidualnie.
Najpopularniejsze modyfikacje programów szkoleń: case-studies dostarczone przez Klienta, rezygnacja z części zagadnień, rozwinięcie niektórych zagadnień, skrócenie czasu szkolenia.
Minimalna wielkość grupy: 5 osób.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:22873, Data modyfikacji:2018-04-04