CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Move to Work
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Badanie Move to Work - Wydajni w pracy
Badanie Move to Work - Wydajni w pracy jest kontynuacją rozpoczętej w 2011 roku polskiej edycji międzynarodowego projektu Fit for Work.
Głównym celem badania Move to Work - Wydajni w pracy jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących prezenteizmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z wybranymi danymi epidemiologicznymi, aby móc oszacować koszty pośrednie wywołane przez IMIDs w Polsce.
Najważniejsze fakty
 • IMIDs to duża grupa chorób, w których układ immunologiczny organizmu niszczy własne komórki i tkanki. Do IMIDs zalicza się ponad 20 różnych chorób, takich jak łuszczycowe zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, cukrzycę 1 typu czy stwardnienie rozsiane, które mają tendencję do współwystępowania i utrudniają codzienne funkcjonowanie osób nimi dotkniętych, prowadząc do postępującego pogorszenia stanu zdrowia i sprawności i, co za tym idzie, do obniżenia poziomu jakości życia i zdolności do pracy.
 • 10% populacji w wieku produkcyjnym w Polsce (3,1 mln Polaków) pozostaje nieaktywna zawodowo z powodu całkowitej bądź częściowej niepełnosprawności.
 • Zjawisko nieefektywnego przydziału środków na opiekę zdrowotną i społeczną występujące w Polsce jest wynikiem obowiązującej polityki ochrony zdrowia i opieki społecznej, która nie traktuje kontynuacji zatrudnienia lub powrotu do pracy jako pożądanych skutków klinicznych.
Fazy badania Move to Work - Wydajni w pracy
U podstaw zainteresowania wpływem choroby na pracę chorego leży koncepcja zdolności do pracy (work ability). Zakłada ona, że wydajność pracy nie jest prostym przełożeniem jednego czynnika, np. wykształcenia pracownika, ale zależy od szeregu zmiennych, cechujących zarówno pracownika jak jego środowisko pracy.
Idea zdolności do pracy oraz narzędzie do jej pomiaru (Indeks Zdolności do Pracy, Work Ability Index, WAI) powstały w latach 80-tych XX wieku w Finlandii. W wyniku badań stwierdzono, że nie wszyscy tak samo chorzy są tak samo niezdolni do pracy. Zdolność do pracy zdefiniowano jako zdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków, przy określonej specyfice stanowiska pracy i zawodu, stanie zdrowia pracownika oraz jego kompetencjach i nastawieniu. Zwrócono uwagę na konieczność ustalenia się równowagi pomiędzy zasobami pracownika (zdrowiem, umiejętnościami, postawą, motywacją) a wymaganiami pracy (środowiskiem pracy, zakresem obowiązków oraz organizacją). Równowaga ta może ulegać zmianie w czasie, dlatego wymaga ciągłych dostosowań, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika.
W ramach badania Move to Work - Wydajni w pracy Stowarzyszenie CEESTAHC opracowało badanie, którego celem jest pomiar utraty produktywności (presenteizmu oraz absenteizmu) za pomocą kwestionariusza WPAI (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire), wśród osób z przewlekłymi autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi(IMIDs) w Polsce.
Cele badania Move to Work - Wydajni w pracy
 • Zbadanie skali utraconej produktywności będącej wynikiem IMIDs w Polsce.
 • Obliczenie kosztów społecznych w oparciu o dane ZUS i badanie WPAI.
 • Nagłośnienie problemu kosztów społecznych związanych z IMIDs.
 • Oszacowanie skali problemu braku pracy i utraty jej wydajności przez osoby z IMIDs - próba dotarcia do całej populacji chorych.
Fazy badania Move to Work - Wydajni w pracy
 • Faza zamknięta badania WPAI
  Pomiar godzin pracy utraconych w wyniku objawów choroby u pracujących chorych (absenteizm i prezenteizm) za pomocą kwestionariusza WPAI oraz pomiar odsetka chorych niepracujących.
 • Faza otwarta badania WPAI
Pliki do pobrania
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:9792, Data modyfikacji:2016-12-01