CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Kalendarium 2012
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Kalendarium Obiadów Czwartkowych w 2012 roku
 |  Obiady Czwartkowe  |  Warunki udziału  |  Uroczyste Obiady Czwartkowe  | 
Zobacz: Kalendarium   2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Data Temat wykładu Prowadzący
Uwaga! Od stycznia 2013 spotykamy się w nowym miejscu: Hotelu Campanile
Grudzień 2012
20.12 Historia art. 68 Ustawy refundacyjnej Gość specjalny:
Paulina Kieszkowska-Knapik
Mecenas
IKAR pro - Interaktywne Kompendium Analiz Refundacyjnych Mateusz Hałdaś
Kalkulacja cen i limitów leków refundowanych. Wątpliwości dotyczące reguł stosowanych przez Ministerstwo Zdrowia Martyna Ksyta
Nieprawidłowości w wykazach leków refundowanych Kamila Gąszcz
Barometr WHC - monitorowanie ZMIAN w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych (wyniki z października i listopada 2012) Iwona Zaczyk
Charakterystyka systemu zdrowotnego w Singapurze Emilia Socha
06.12 Założenie proporcjonalnego hazardu i jego wpływ na wyniki analizy kosztów-efektywności Michał Pochopień
Korekta połowy cyklu Robert Drzał
Analiza w podgrupach - blaski i cienie
Październik 2012
25.10 Analiza obwieszczeń refundacyjnych
z wykorzystaniem narzędzia IKAR PRO
Jakub Rutkowski, Kamila Gąszcz, Maciej Ziobro,
Marta Fedyna, Martyna Ksyta
04.10 Narodowy Plan dla chorób rzadkich na lata 2013‐2017 – założenia systemowe Anna Kordecka
Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemy ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Konkurencja w systemie bazowym w warunkach polskich Daria Marchewka
Zmiany w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych na podstawie Barometru Fundacji Watch Health Care - raport z VI/VII 2012 roku Iwona Zaczyk
Wytyczne i standardy postępowania - nowa inicjatywa Fundacji WHC Emilia Socha
Wrzesień 2012
13.09 Meta-analiza. Różne podejścia do miary efektu na przykładzie analizy genetycznego podłoża otyłości u kobiet z syndromem policystycznych jajników (PCOS) Piotr Wojciechowski
SF-36, SF-12, SF-6D, EQ-5D: „mapowanie” wartości użyteczności stanów zdrowia między kwestionariuszami. Porównanie kwestionariuszy SF-6D oraz EQ-5D Grzegorz Niesyczyński
Preferencje w zakresie oceny użyteczności stanów zdrowia w różnych państwach. Konsekwencje wyboru ewaluacji kwestionariusza EQ-5D dla wyników analiz ekonomicznych Kaja Kostrzewska
Przerwa wakacyjna
Czerwiec 2012
28.06 Jacek Gugulski
Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
Medical Device Innovation - Is "Better" Good Enough? Paulina Przywara
Hazard moralny w ubezpieczeniach zdrowotnych Daria Łach
OECD Economic Surveys: Poland 2012 Anna Bagińska
14.06 Handling of incomplete outcome data in randomised clinical trials Patrycja Niemczyk
Jak mierzone są koszty leczenia schorzeń? Przegląd metod stosowanych w kraju i na świecie Magdalena Bebrysz
Maj 2012
24.05 Raport - Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemy ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne
Opis polskiego systemu ochrony zdrowia Elżbieta Olewińska
Ocena możliwości wprowadzenia w Polsce współpłacenia za usługi medyczne Daria Marchewka
Suplementarne ubezpieczenia zdrowotne- perspektywy w Polsce w oparciu o doświadczenia międzynarodowe Marcin Magierowski
Raport IMS na temat ustawy o refundacji leków Katarzyna Witek
10.05 Niepewność w analizach ekonomicznych Robert Plisko
Rola krzywych akceptowalności w podejmowaniu decyzji (w warunkach niepewności) Grzegorz Niesyczyński
Modelowanie danych sprzedażowych przy pomocy zintegrowanego autoregresyjnego procesu średniej ruchomej ARIMA Kamila Gąszcz
Wybrane modele liniowe - omówienie założeń Joanna Sękiewicz
Kwiecień 2012
26.04 Efekty wprowadzenia współpłacenia pacjentów za świadczenia medyczne Joanna Boryczko
Koszyk świadczeń i prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech Damian Kaczmarski
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dot. przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Sandra Zuziak
Zmiany w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce - Barometr Fundacji Watch Health Care Paulina Przywara
12.04 Adherence, compliance, persistence – współpraca, zgodność i wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii Elżbieta Werens
Overstating the evidence – double counting in meta-analysis and related problems Magdalena Gawęska
Marzec 2012
22.03 Krzepnięcie systemu refundacji z perspektywy wnioskodawców - zidentyfikowane problemy i zagrożenia prawne oraz białe plamy na mapie Grzegorz Mączyński
Adwokat
45 min.
A comparative analysis of the role and impact of Health Technology Assessment - Final Report Anna Bagińska i Agnieszka Mossoczy
1 godz. 30 min.
Luty 2012
16.02 Wytyczne i dobre praktyki modelowania Grzegorz Kopeć
Kohorta w analizach ekonomicznych - modelowanie jednostki chorobowej czy ekstrapolowanie wyników badań klinicznych? Dorota Bolisęga
Prawdopodobieństwa przejścia w modelach Markowa – stałe czy zmienne w czasie? Daria Szmurło,
Barbara Gwiosda
Niestabilność wyników w modelach mikrosymulacyjnych – obserwacje i proponowane rozwiązania Michał Dziewiątka
CEA czy CMA? Czy należy odejść od stosowania analizy minimalizacji kosztów? Mateusz Hałdaś
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:21715, Data modyfikacji:2019-10-23