CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Obiady czwartkowe
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Obiady czwartkowe
Sympozjum EBHC Projekty Publikacje Szkolenia Obiady czwartkowe Samorządy Wydawnictwa Konferencje Strona www

 |  Obiady Czwartkowe  |  Warunki udziału  |  Uroczyste Obiady Czwartkowe  | 
Zobacz: Kalendarium   2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Najbliższe spotkanie
 • Obiad Czwartkowy - 7 czerwca 2018, godz. 15.00
  1. Propensity Score Matching (Estymacja przez dopasowanie prawdopodobieństwa oddziaływania)  ||  Wojciech Margas
   Jednym z problemów badań obserwacyjnych jest brak bezpośredniej kontroli nad czynnikami zaburzającymi. W badaniach klinicznych wyrównanie grup (eksperymentalnej i kontrolnej) pod względem czynników zaburzających uzyskuje się w wyniku randomizacji, w badaniach obserwacyjnych temu celowi służy grupa metod Propensity Score. Podczas prezentacji zostanie omówiona jedna z metod, Propensity Score Matching (PSM), w szczególności założenia dotyczące jej stosowania, ograniczeń oraz najczęściej pod jej adresem wysuwane uwagi krytyczne.
   Czas trwania: 20 min.

Sala konferencyjna

Orzech włoski

Ostatnie spotkania
 • Obiad Czwartkowy - 25 stycznia 2018, godz. 15.00
  1. Ocena badań epidemiologicznych raportujących chorobowość i zapadalność narzędziem JBI  ||  Tomasz Nowak
   Niejednokrotnie podczas opisywania epidemiologii danej choroby czy ustalania liczebności populacji docelowej przychodzi nam się zmierzyć z najróżniejszymi badaniami raportującymi chorobowość i zapadalność. Korzystając z naszych doświadczeń, pokażę jak oceniać takie badania korzystając z narzędzi JBI, co pozwoli Wam krytycznie odnieść się do ich metodologii i wyników.
  2. Skala JBI do oceny wiarygodności metodologicznej opisów przypadków  ||  Katarzyna Czok
   W przypadku chorób rzadkich często spotykamy się z niedoborem bądź brakiem badań eksperymentalnych czy obserwacyjnych na szerszej populacji i musimy skorzystać z licznych opisów przypadków. Podczas prezentacji omówię skalę stworzoną przez JBI, która służy do oceny wiarygodności metodologicznej opisów pojedynczych przypadków. Przedstawię również przykłady oceny z zastosowaniem tej skali.
 • Obiad Czwartkowy - poniedziałek 4 grudnia 2017, godz. 15.00
  1. AMSTAR 2 – zmodyfikowana i ulepszona (?) wersja narzędzia służącego do oceny jakości przeglądów systematycznych  ||  Joanna Jagielska
   AMSTAR 2 to zmodyfikowana wersja zalecanego przez AOTMiT narzędzia służącego do oceny jakości przeglądów systematycznych. Podczas prezentacji zostaną omówione zmiany jakie zaszły w nowej wersji względem poprzedniej wersji tego narzędzia (AMSTAR). Przedstawione zostaną także przykłady oceny z zastosowaniem AMSTAR 2 (ze szczególnym uwzględnieniem problematycznych kwestii).
Zobacz tematy wszystkich tegorocznych obiadów


O Obiadach
Obiady czwartkowe to rodzaj ustawicznego samokształcenia realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Uczestnicy spotkań kolejno przygotowują wykłady i warsztaty na określone tematy.
Obiady czwartkowe odbywają się w Krakowie przynajmniej raz w miesiącu w czwartek od 15.00 do 18.00. Czas zakończenie może się zmieniać w zależności od planu spotkania.
Zakres tematyczny obejmuje:
 • zagadnienia analityczne (EBM, HTA),
 • zagadnienia związane z polityką zdrowotną (refundacja, pricing).
Uczestnikami są osoby zaproszone przez Stowarzyszenie CEESTAHC.
Od 2003 roku  Nasza najstarsza inicjatywa
20 spotkań rocznie  Średnio rocznie odbywa się 20 obiadów czwartkowych
2 wykłady na 1 spotkaniu  Obecnie średnio na każdym spotkaniu odbywają się 2 wykłady
8 Uroczystych Obiadów Czwartkowych  Odbyło się już 8 Uroczystych Obiadów Czwartkowych
Obiady czwartkowe
Miejsce: Kraków Dla 50 osób Wydarzenie cykliczne Wstęp wolny Udział ekspertów Konferencja Warsztaty Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Uroczyste Obiady Czwartkowe
Miejsce: Warszawa Czas trwania: 1 dzień Dla 150 osób Wstęp wolny Udział ekspertów Konferencja Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Pierwowzór
Nazwa wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie co tydzień w czwartki na Zamku Królewskim w Warszawie, a latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką i nauką oraz omawianie dzieł literackich.
Obiady czwartkowe pełniły funkcję nieomal kulturalnej instytucji, której działalność znacząco wpłynęła na rozwój literatury tego okresu. Prasowym organem obiadów czwartkowych były Zabawy Przyjemne i Pożyteczne. Król rozmiłowany w literaturze i sztuce, przywiązywał do tych cotygodniowych spotkań ogromną wagę, organizując je regularnie mniej więcej do 1777 roku.
Obiady kończyły się poprzez wniesienie na salę i podanie królowi suszonych śliwek, gdy władca był już zmęczony.
[na podstawie notki w Wikipedii]
Warunki udziału
 1. Uczestnictwo w Obiadach czwartkowych może być:
  • jednorazowe – wymagające każdorazowo zgłoszenia do organizatora
   lub
  • stałe – nie wymaga każdorazowego zgłaszania i potwierdzania udziału, uczestnik ma gwarantowane miejsce na sali wykładowej.
 2. Warunkiem jednorazowego uczestnictwa w "Obiadach czwartkowych" jest zgłoszenie na adres e-mail sekretariat@ceestahc.org. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i adres e-mail do korespondencji.
 3. Warunkiem stałego uczestnictwa w "Obiadach czwartkowych" jest zobowiązanie się do przygotowania wykładu (lub warsztatów) na określony temat i wygłoszenia go w wyznaczonym terminie, dostosowanie się do wytycznych organizacyjno-technicznych Stowarzyszenia oraz zgoda na odpłatną publikację materiałów na stronie internetowej Stowarzyszenia (w Systemie Udostępniania Plików).
 4. O wyborze tematów, kolejności prezentacji oraz kwalifikacji materiałów do publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia decyduje z ramienia Stowarzyszenia komisja kwalifikacyjna w składzie: Magdalena Władysiuk i Krzysztof Łanda.
 5. Można też realizować zgłoszone przez siebie tematy, o ile zostaną one zaakceptowane przez komisję kwalifikacyjną. Tematy zgłaszane przez uczestników mogą być prezentowane poza ustaloną kolejnością.
 6. Niektórzy uczestnicy mogą być zwolnieni z przygotowania i prezentacji wykładów, jeśli podejmują inne konstruktywne działania na rzecz samokształcenia w ramach "Obiadów czwartkowych".
 7. Uczestnik "Obiadów czwartkowych" nie może odmówić przygotowania i wygłoszenia wykładu. Może natomiast zamienić się z innym uczestnikiem tematami lub prosić go o przygotowanie prezentacji i wystąpienie w zastępstwie, przy czym za zorganizowanie zastępstwa i sprawne przeprowadzenie prezentacji odpowiedzialna jest osoba wybrana pierwotnie.
 8. Częstość prezentacji będzie skorelowana z częstością uczestnictwa w obiadach.
 9. Tematyka wykładu oraz termin i miejsce powinny być w miarę możliwości podawane do wiadomości zainteresowanych nie później niż 1 miesiąc przed wystąpieniem.
Uroczysty Obiad Czwartkowy
Co pewien czas organizowany jest „Uroczysty obiad czwartkowy” - najczęściej w innym miejscu niż siedziba CEESTAHC (o czym będziemy każdorazowo informować). W czasie „Uroczystych obiadów czwartkowych” prezentowane są wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie wygłasza wtedy również wykład zaproszony ekspert zewnętrzny.
W „Uroczystych obiadach czwartkowych” oprócz zarejestrowanych uczestników udział mogą brać również osoby zaproszone imiennie przez Stowarzyszenia CEESTAHC.
Niektóre „Uroczyste obiady czwartkowe” organizowane są we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
Najbliższe wydarzenia
XIII Sympozjum EBHC 2018 Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:36158, Data modyfikacji:2018-05-24