CeestahcCeestahc
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Projekt:
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce
‐ modelowe rozwiązania
Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych
do 2020 roku
O projekcie
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o poprawę tej sytuacji, jednak w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV (system powszechnych szczepień) i HIV (Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS).
Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.
Zakres poruszanych tematów w trakcie konferencji zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyć będzie aspektów terapeutycznych oraz epidemiologicznych. Druga część zostanie poświęcona obecnym rozwiązaniom systemowych - sposoby finansowania, diagnostyki i profilaktyki. W trakcie debaty omówione zostaną propozycje działań z punktu widzenia samorządu lokalnego przy zaangażowaniu lokalnych instytucji ochrony zdrowia.
Cykl konferencji
Zakres projektu
 1. Przeprowadzimy kilka debat w kluczowych województwach. Tematyka:
  • profilaktyka, terapia i dostępności do świadczeń pacjentów z HCV i chorobami wątroby,
  • rola poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia w kształtowaniu zakresu i form opieki,
  • możliwości diagnostyczne i terapeutyczne,
  • wycena i kontraktowanie świadczeń,
  • określenie potencjalnej roli ośrodków regionalnych.
  W każdej lokalizacji będziemy współpracować przy organizacji spotkania z samorządem szczebla wojewódzkiego.
 2. Zaproszeni goście:
  • przedstawiciele płatnika (OW NFZ),
  • przedstawiciele świadczeniodawców,
  • lokalni politycy zdrowotni,
  • eksperci zdrowia publicznego,
  • samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (urzędnicy i radni),
  • przedstawiciele wojewody,
  • przedstawiciele systemowych instytucji: GIS/ WSSE, ZUS,
  • wybrani lekarze klinicyści,
  • przedstawiciele środowiska lekarskiego,
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele katedr zdrowia publicznego
  • organizacje pacjenckie.
  Przed spotkaniem: krótki briefing dla mediów.
 3. W trakcie spotkania zostanie zebrana ankieta nt. problematyki zakażeń HCV i chorób wątroby, roli samorządów oraz ich potrzeb w zakresie opracowania i realizacji samorządowych programów polityki zdrowotnej.
 4. Kluczowym elementem każdego spotkania będzie debata ekspertów wg uzgodnionego zakresu tematów, z której będą rejestrowane wnioski i konkluzje.
 5. Spotkania organizowane będą we współpracy z lokalnym samorządem szczebla wojewódzkiego, lokalnym eksperckim środowiskiem medycznym oraz regionalnymi przedstawicielami płatnika publicznego.
Cele spotkań
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020),
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.
Scenariusz spotkania regionalnego
 1. Prezentacja kliniczna (epidemiologia, grupy ryzyka, standardy postępowania, profilaktyka, obszary niedoborów systemu).
 2. Prezentacja kosztów płatnika (OW NFZ, ZUS).
 3. Prezentacja wyników raportów dotyczących HCV.
 4. Rola interesariuszy po nowelizacji Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, za szczególnym naciskiem na zadania samorządów i wojewody.
 5. Debata z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, klinicystów i ekspertów.
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:18151, Data modyfikacji:2017-09-14