CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Zamówienia publiczne
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe nr 1/2021
Kraków, 18 października 2021
Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2021 - plik PDF 200 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 21 października 2021
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących osób:
  • Piotr Gruszkowski, ul. Polonijna 21/48, 30-668 Kraków.
Jest to jedyny wykonawca, który złożył ofertę zgodnie ze wszelkimi wymogami formalnymi, z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego dla parametrów rozkładu pól ankietowych zadanych w zapytaniu 1/2021, w wysokości: 1,56 zł brutto (jeden złoty 56/100).


Zapytanie ofertowe nr 1/2020
Kraków, 29 grudnia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 29 grudnia 2020
Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 29 grudnia 2020 za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących osób:
  • Piotr Gruszkowski, ul. Polonijna 21/48, 30-668 Kraków
  • Bartłomiej Ślęzak, ul. Zbrojów 12/4, 30-042 Kraków
  • Maria Różycka, zam. ul. Królowej Jadwigi 29/1a, 30‐209 Kraków
  • Adam Jacuński, zam. Leśna Osada 78, 64‐100 Leszno
Cena za zrealizowanie przedmiotu umowy (przeprowadzenie ankiet końcowych na temat udaru mózgu) w wysokości: 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100 brutto) / za przeprowadzenie 1 (słownie : jednej) Ankiety.


Zapytanie ofertowe nr 2/2019
Kraków, 11 lipca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 19 lipca 2019
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących osób:
  • Piotr Gruszkowski, ul. Polonijna 21/48, 30-668 Kraków
  • Bartłomiej Ślęzak, ul. Zbrojów 12/4, 30-042 Kraków
z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego dla parametrów rozkładu pól ankietowych zadanych w zapytaniu 2/2019, w wysokości: 1,56 zł brutto (jeden złoty 56/100).


Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 22 lutego 2019
Najbliższe wydarzenia

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:6083, Data modyfikacji:2022-08-25