CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Obiady czwartkowe
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Obiady czwartkowe
Sympozjum EBHC Projekty Publikacje Szkolenia Obiady czwartkowe Samorządy Wydawnictwa Konferencje Strona www

 |  Obiady Czwartkowe  |  Warunki udziału  |  Uroczyste Obiady Czwartkowe  | 
Zobacz: Kalendarium   2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Najbliższe spotkanie
 • Obiad Czwartkowy - 24 października 2019, godz. 15.00
  1. Jakość życia– kluczowy, lecz niekoniecznie wiarygodny aspekt analiz ekonomicznych  ||  Tomasz Fundament
   Uwzględnianie w analizach ekonomicznych danych o jakości życia (stanowiących wraz z jego długością podstawę kalkulacji QALY) umożliwia porównanie interwencji z różnych obszarów terapeutycznych, i tym samym ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących alokacji środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia. Czy jednak stosowane metody identyfikacji i wyboru danych zapewniają wysoką wartość informacyjną analiz ekonomicznych?

Sala konferencyjna

Orzech włoski

Zobacz tematy wszystkich tegorocznych obiadów

O Obiadach
Obiady czwartkowe to rodzaj ustawicznego samokształcenia realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Uczestnicy spotkań kolejno przygotowują wykłady i warsztaty na określone tematy.
Obiady czwartkowe odbywają się w Krakowie przynajmniej raz w miesiącu w czwartek od 15.00 do 18.00. Czas zakończenie może się zmieniać w zależności od planu spotkania.
Zakres tematyczny obejmuje:
 • zagadnienia analityczne (EBM, HTA),
 • zagadnienia związane z polityką zdrowotną (refundacja, pricing).
Uczestnikami są osoby zaproszone przez Stowarzyszenie CEESTAHC.
Od 2003 roku  Nasza najstarsza inicjatywa
20 spotkań rocznie  Średnio rocznie odbywa się 20 obiadów czwartkowych
2 wykłady na 1 spotkaniu  Obecnie średnio na każdym spotkaniu odbywają się 2 wykłady
8 Uroczystych Obiadów Czwartkowych  Odbyło się już 8 Uroczystych Obiadów Czwartkowych
Obiady czwartkowe
Miejsce: Kraków Dla 50 osób Wydarzenie cykliczne Wstęp wolny Udział ekspertów Konferencja Warsztaty Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Uroczyste Obiady Czwartkowe
Miejsce: Warszawa Czas trwania: 1 dzień Dla 150 osób Wstęp wolny Udział ekspertów Konferencja Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Pierwowzór
Nazwa wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie co tydzień w czwartki na Zamku Królewskim w Warszawie, a latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką i nauką oraz omawianie dzieł literackich.
Obiady czwartkowe pełniły funkcję nieomal kulturalnej instytucji, której działalność znacząco wpłynęła na rozwój literatury tego okresu. Prasowym organem obiadów czwartkowych były Zabawy Przyjemne i Pożyteczne. Król rozmiłowany w literaturze i sztuce, przywiązywał do tych cotygodniowych spotkań ogromną wagę, organizując je regularnie mniej więcej do 1777 roku.
Obiady kończyły się poprzez wniesienie na salę i podanie królowi suszonych śliwek, gdy władca był już zmęczony.
[na podstawie notki w Wikipedii]
Warunki udziału
 1. Uczestnictwo w Obiadach czwartkowych może być:
  • jednorazowe – wymagające każdorazowo zgłoszenia do organizatora
   lub
  • stałe – nie wymaga każdorazowego zgłaszania i potwierdzania udziału, uczestnik ma gwarantowane miejsce na sali wykładowej.
 2. Warunkiem jednorazowego uczestnictwa w "Obiadach czwartkowych" jest zgłoszenie na adres e-mail sekretariat@ceestahc.org. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i adres e-mail do korespondencji.
 3. Warunkiem stałego uczestnictwa w "Obiadach czwartkowych" jest zobowiązanie się do przygotowania wykładu (lub warsztatów) na określony temat i wygłoszenia go w wyznaczonym terminie, dostosowanie się do wytycznych organizacyjno-technicznych Stowarzyszenia oraz zgoda na odpłatną publikację materiałów na stronie internetowej Stowarzyszenia (w Systemie Udostępniania Plików).
 4. O wyborze tematów, kolejności prezentacji oraz kwalifikacji materiałów do publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia decyduje z ramienia Stowarzyszenia komisja kwalifikacyjna w składzie: Magdalena Władysiuk i Krzysztof Łanda.
 5. Można też realizować zgłoszone przez siebie tematy, o ile zostaną one zaakceptowane przez komisję kwalifikacyjną. Tematy zgłaszane przez uczestników mogą być prezentowane poza ustaloną kolejnością.
 6. Niektórzy uczestnicy mogą być zwolnieni z przygotowania i prezentacji wykładów, jeśli podejmują inne konstruktywne działania na rzecz samokształcenia w ramach "Obiadów czwartkowych".
 7. Uczestnik "Obiadów czwartkowych" nie może odmówić przygotowania i wygłoszenia wykładu. Może natomiast zamienić się z innym uczestnikiem tematami lub prosić go o przygotowanie prezentacji i wystąpienie w zastępstwie, przy czym za zorganizowanie zastępstwa i sprawne przeprowadzenie prezentacji odpowiedzialna jest osoba wybrana pierwotnie.
 8. Częstość prezentacji będzie skorelowana z częstością uczestnictwa w obiadach.
 9. Tematyka wykładu oraz termin i miejsce powinny być w miarę możliwości podawane do wiadomości zainteresowanych nie później niż 1 miesiąc przed wystąpieniem.
Uroczysty Obiad Czwartkowy
Co pewien czas organizowany jest „Uroczysty obiad czwartkowy” - najczęściej w innym miejscu niż siedziba CEESTAHC (o czym będziemy każdorazowo informować). W czasie „Uroczystych obiadów czwartkowych” prezentowane są wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie wygłasza wtedy również wykład zaproszony ekspert zewnętrzny.
W „Uroczystych obiadach czwartkowych” oprócz zarejestrowanych uczestników udział mogą brać również osoby zaproszone imiennie przez Stowarzyszenia CEESTAHC.
Niektóre „Uroczyste obiady czwartkowe” organizowane są we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:46329, Data modyfikacji:2019-10-23