CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Projekty
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Projekty
Sympozjum EBHC Projekty Publikacje Szkolenia Obiady czwartkowe Samorządy Wydawnictwa Konferencje Strona www

Nasze projekty najczęściej realizujemy w kooperacji z innymi organizacjami pozarządowymi z Polski, Europy i świata. Partnerzy naszych projektów to: Fit for Work Europe, HTA Audit, HTA Consulting, Watch Health Care
Najnowsze projekty
Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych opracowało ogólnopolski prozdrowotny program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób wątroby pod nazwą "Zdrowa Wątroba", którego celami są edukacja – jak zapobiegać rozwojowi przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza o podłożu wirusowym oraz szerzej – jak dbać o ten narząd; (ewentualna) bezpłatna diagnostyka WZW typu C, a celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby.
Schorzenia Wątroby, szczególnie przewlekłe, są istotnym obszarem zdrowia publicznego zarówno ze względów społecznych jak i konsekwencji ich późnych powikłań.
Szacuje się, że w Polsce na przewlekłe choroby wątroby choruje 308–422 tys. osób, natomiast każdego roku z ich powodu umiera ok 6-7 tys. osób. Większość przypadków przewlekłych chorób wątroby spowodowana jest nieprawidłową dietą oraz zakażeniem HCV i HBV. W Polsce umieralność z powodu przewlekłych chorób wątroby utrzymuje się na stałym poziomie i najczęściej spowodowana jest alkoholową chorobą wątroby. Zakłada się, że przyczyną ok. 1/3 z tej liczby zgonów jest alkoholowa choroba wątroby, z możliwym współistniejącym zakażeniem HCV. Śmiertelność z powodu przewlekłych chorób wątroby w Polsce jest ponad dwukrotnie wyższa wśród mężczyzn niż kobiet.
Rozpoczęcie: 2018 | do góry


Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym. Wiąże się ona ze znaczną śmiertelnością w grupach wysokiego ryzyka, takich jak osoby starsze w wieku >65 lat, kobiety w ciąży, dzieci, pacjenci ze szczególnymi chorobami podstawowymi oraz pracownicy służby zdrowia. Zachorowania na grypę generują znaczne koszty społeczne, przybierają często rozmiary epidemii i mają zasięg kontynentalny lub światowy, co sprawia że zwalczenie grypy wymaga globalnej koordynacji.
Całkowite szacunkowe koszty bezpośrednie i pośrednie epidemii grypy w krajach o wysokim dochodzie mogą sięgać 56,7 mln euro na 1 milion osób. Oszacowano, że koszty wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej związanych z grypą we wszystkich 25 krajach Unii Europejskiej w roku 2005 wyniósł 267,2 mln euro, a koszt wizyt w szpitalu wyniósł 11,5 mld euro. W Europie grypa odpowiada za około 10% nieobecności w pracy z powodu choroby, co pociąga za sobą gigantyczne koszty zmniejszenia produktywności (dla przykładu: tylko we Francji i w Niemczech oszacowano je na kwotę od 6,4 do 9,8 mld euro rocznie).
Od lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,4%, z wyjątkiem grupy osób starszych. Niska wyszczepialność jest jednym z problemów polskich programów polityki zdrowotnej. Liczne wytyczne instytucji międzynarodowych i towarzystw naukowych zalecają szczepienia przeciw grypie.
Rozpoczęcie: 2017 | do góry


Zrealizowane projekty
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o poprawę tej sytuacji, jednak w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV (system powszechnych szczepień) i HIV (Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS).
Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.
Rozpoczęcie: 2015 | do góry


Naszym Projektem chcemy podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, znaczenia profilaktyki, wielkość kosztów społecznych oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. Chcemy zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicznego z zaangażowaniem samorządów.
Rozpoczęcie: 2015 | do góry


Samorządy terytorialne są zobligowane do realizacji polityki zdrowotnej. Z myślą o nich stworzyliśmy Modelowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych. Zawiera on wszystkie elementy programu polityki zdrowotnej określone w zaleceniach AOTMiT, w tym epidemiologię, plan działania, koszty, i wykaz interwencji o udowodnionej skuteczności. Jest w pełni zgodny z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącymi opracowań programów polityki zdrowotnej.
Realizacja: 2014-2015 | do góry


Głównym celem badania Move to Work - Wydajni w pracy jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących prezenteizmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z wybranymi danymi epidemiologicznymi, aby móc oszacować koszty pośrednie wywołane przez IMIDs w Polsce.
Realizacja: 2011-2014 | do góry


Fit for Work to inicjatywa polegająca na rozpoczęciu dyskusji nad monitorowaniem gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków chorób w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, w tym w szczególności chorób mięśniowo-szkieletowych (MSDs).
Realizacja: 2009-2011 | do góry


Obecny system opieki chorych jest skupiony przede wszystkim nad poprawą kliniczną pacjenta. Pod względem ekonomicznym preferowane są najprostsze rozwiązania zero-jedynkowe: kto zdrowy to ma pracować, a kto chory to nie może pracować (bo odbierzemy rentę). Z punktu widzenia administracji jest to na pewno łatwiejsze do skatalogowania, ale czy jest to dobre?
Realizacja: 2013-2014 | do góry


Projekty
Współpraca międzynarodowa Udział ekspertów Raporty z realizacji Materiały dostępne na stronie www
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:19790, Data modyfikacji:2018-09-18