CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Kalendarz konferencji
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Kalendarz konferencji
Kalendarz konferencji: 2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  | 
Przeprowadzone konferencje 2017

Mapa konferencji 2017

Konferencje 2016
Przeprowadzone konferencje 2016
 1. HCV  |  Spotkanie 3. |  Toruń, 14 czerwca 2016 | Agenda
 2. HCV  |  Spotkanie 4. |  Gdańsk, 15 czerwca 2016 | Agenda
 3. HCV  |  Spotkanie 5. |  Kielce, 16 czerwca 2016 | Agenda
 4. HCV  |  Spotkanie 6. |  Warszawa, 27 czerwca 2016 | Agenda
 5. HCV  |  Spotkanie 7. |  Łódź, 12 października 2016  | Agenda
 6. HCV  |  Spotkanie 8. |  Lublin, 17 października 2016  | Agenda
 7. HCV  |  Spotkanie 9. |  Wrocław, 18 października 2016  | Agenda
 8. HCV  |  Spotkanie 10. |  Białystok, 26 października 2016  | Agenda
 9. HCV  |  Spotkanie 11. |  Olsztyn, 27 października 2016  | Agenda
 10. Udar  |  Spotkanie 6. |  Kraków, 7 listopada 2016  | Agenda
 11. HCV  |  Spotkanie 12. |  Poznań, 9 listopada 2016  | Agenda
 12. Udar  |  Spotkanie 7. |  Warszawa, 28 listopada 2016  | Agenda
 13. XI Międzynarodowym Sympozjum EBHC
  pt. "Interactions between HTA, coverage and regulatory processes"

  Spotkanie 11. |  Kraków, 12-13 grudnia 2016  |  Preliminary programme
Mapa konferencji 2016
Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 7. | Warszawa, 28 listopada 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
 1. Otwarcie Konferencji - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
  • Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
  • Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
  • Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 2. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Zasady leczenia udaru mózgu
   Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy ds. Neurologii
  • Udar mózgu - czy można go uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
   Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Rekomendacje z raportu pt. "Udary mózgu - rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie"
   Filip Raciborski - Kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 3. Założenia programu profilaktyki udarów opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 4. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  dr n. med. Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, GUMED
 5. Koszty udarów z perspektywy płatnika
  Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ
 6. Aspekty społeczne udaru mózgu
  dr Eliza Smółkowska - specjalista neurolog, lekarz orzecznik II Oddziału ZUS w Warszawie
 7. Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu:
  • Serce i Mózg. Rola aktywnej profilaktyki w prewencji udaru mózgu na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu
   Adam Siger - Wiceprezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu
  • Ciche migotanie przedsionków a udar mózgu - diagnoza kluczem do sukcesu
   lek. med. Radosław Sierpiński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Serce dla Arytmii
  • Zakres działań profilaktycznych w kampaniach społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie
   Sebastian Szyper - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Udarowcy
 8. Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w systemie ochrony zdrowia
  Przedstawiciel AOTMiT
 9. Prezentacja modelowego programu zdrowotnego dt. udarów
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 10. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela

  W dyskusji udział wzięli:
  • Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
  • Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego
  • Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy ds. Neurologii
  • Janina Stępińska - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii w Warszawie
  • Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Eliza Smółkowska - neurolog, lekarz orzecznik ZUS w Warszawie
  • Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego
  • Iwona Sarzyńska-Długosz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurologii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
  • Adam Siger - Fundacja Udaru Mózgu
  • Radosław Sierpiński - Stowarzyszenie Serca dla Arytmii
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 12. | Poznań, 9 listopada 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 1. Powitanie oraz wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  • Epidemiologia, diagnostyka i leczenie zakażeń HCV
   prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 4. Niezdolność do pracy w wirusowym zapaleniu wątroby typu C
  dr Agnieszka Bartosz - Zastępca Głównego Lekarza Orzecznika I Oddziału ZUS w Poznaniu
 5. Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HCV w województwie Wielkopolskim na tle Polski
  Anna Pawłowska - Zastępca Kierownika Działu Epidemiologii WSSE w Poznaniu
 6. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 7. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 6. | Kraków, 7 listopada 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 1. Otwarcie Konferencji - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 2. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Udar mózgu w Małopolsce – doświadczenia własne
   prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik – kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii
  • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
   dr n. med. Monika Komar - Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM
 3. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  dr n. med. Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, GUMED
 4. Koszty udarów z perspektywy płatnika
  Paweł Pytel - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Oddziału NFZ w Krakowie
 5. Udary mózgowe – rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  lek. med. Jerzy Podhorecki - z-ca Głównego Orzecznika Oddziału ZUS w Krakowie
 6. Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu:
  • Serce i Mózg. Rola aktywnej profilaktyki w prewencji udaru mózgu na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu
   Adam Siger - Wiceprezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu
  • Ciche migotanie przedsionków a udar mózgu - diagnoza kluczem do sukcesu
   lek. med. Radosław Sierpiński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Serce dla Arytmii
 7. Prezentacja modelowego programu zdrowotnego dt. udarów
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 11. | Olsztyn, 27 października 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
 1. Powitanie oraz wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  • Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
   dr Jolanta Citko - specjalista chorób zakaźnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 3. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Piotr Miazga - Stowarzyszenie CEESTAHC
 4. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby w województwie warmińsko-mazurskim
  Magdalena Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
 5. Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C. Analiza świadczeń krótko- i długoterminowych w latach 2013-2016
  Ewa Kmicińska - Główny lekarz Orzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie
 6. Sytuacja epidemiologiczna WZW C w województwie warmińsko-mazurskim
  lek. med. wet. Janusz Dzisko - Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
 7. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 10. | Białystok, 26 października 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
 1. Powitanie oraz wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  • Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
   prof. dr. hab. n. med. Robert Flisiak - Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB
 3. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Piotr Miazga - Stowarzyszenie CEESTAHC
 4. Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C. Świadczenia w ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym
  dr n.med. Irena Snarska-Furła - Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Białymstoku
 5. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podlaskim w zapobieganiu zakażeniom HCV
  Lucyna Jadaluk – Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku
 6. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 7. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 9. | Wrocław, 18 października 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | ul. Dobrzyńska 21-23, 50-403 Wrocław
 1. Powitanie oraz wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  • Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
   Prof. Krzysztof Simon - specjalista z zakresu chorób wewnętrznych oraz chorób zakaźnych. Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ordynator Oddziału I Zakaźnego Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla woj. dolnośląskiego
 3. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Piotr Miazga – Stowarzyszenie CEESTAHC
 4. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Marcin Rudkowski - Wydział Gospodarki Lekiem, Dolnośląski OW NFZ
 5. Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C
  Marek Romanowski - Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS we Wrocławiu
 6. HCV - problem zdrowia publicznego
  Jacek Klakocar - Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
 7. Przedstawiciele organizacji pacjenckich:
  Stowarzyszenie Prometeusze
  Jarosław Chojnacki - Prezes Stowarzyszenia Prometeusze
 8. Prosta droga do zdrowia – koordynowana opieka nad pacjentem z WZW C – informacja o projekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Centrum Medycznego "Dobrzyńska"
  Maciej Sokołowski - Dyrektor Centrum Medycznego "Dobrzyńska", Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 9. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 10. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 8. | Lublin, 17 października 2016
Hotel Mercure | Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin
 1. Powitanie oraz wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  • Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
   dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz - Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Zakażenie HCV - dlaczego niebezpieczne
   dr hab. n. med. Alina Olender - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
 3. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Piotr Miazga - Stowarzyszenie CEESTAHC
 4. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Marek Sobczuk - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, NFZ Oddział w Lublinie
 5. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane wirusowymi chorobami jako problem Funduszu Ubezpieczeń
  Jacek Zmysłowski – Główny Lekarz Orzecznik ZUS Oddział w Lublinie
 6. HCV - problem zdrowia publicznego
  Beata Nadolska - Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
 7. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 7. | Łódź, 12 października 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 1. Powitanie oraz wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  Zakażenie HCV: diagnostyka i terapia 2016
  dr hab. n. med. Anna Piekarska - Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych dla dorosłych w WSSZ im. Biegańskiego
 3. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa
  i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 4. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Małgorzata Żurawska-Klepacz - Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 5. Orzekanie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w przewlekłym, wirusowym zapaleniu wątroby
  prof. dr. hab. n. med. Bogdan Modzelewski - Zastępca Głównego Lekarza Orzecznika ZUS I Oddział w Łodzi, Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi
 6. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w zapobieganiu zakażeniom HCV
  Urszula Sztuka-Polińska - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
 7. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 6. | Warszawa, 27 czerwca 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 1. Otwarcie Konferencji
  Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 2. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby:
  • Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
   dr hab. n. med. Andrzej Horban - Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych
 3. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Centrala NFZ w Warszawie
 4. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 5. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu zakażeniom HCV
  Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
 6. Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C
  Marzena Lubańska - lekarz orzecznik ZUS, II Oddziału ZUS w Warszawie
 7. Samorządowe programy profilaktyki i diagnostyki HCV - perspektywa klinicysty
  dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Zakaźnych, Ordynator Oddziału III SPZOZ WSZ w Warszawie
 8. Samorządowe programy polityki zdrowotnej w zakresie wirusowych chorób wątroby
  Katarzyna Wodzyńska - Specjalista w Dziale Analiz i Strategii, Biuro Prezesa AOTMiT
 9. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 10. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 5. | Kielce, 16 czerwca 2016
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza
ul. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
 1. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby: Epidamiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
  dr hab. n. med. Wiesław Kryczka - Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 2. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 3. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Konrad Jantarski - Wydział Gospodarki Lekami, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach
 4. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane wirusowymi chorobami jako problem Funduszu Ubezpieczeń
  dr Ewa Szymańska-Dybich - Przewodnicząca Komisji Lekarskich Oddziału ZUS w Kielcach
 5. HCV - problem zdrowia publicznego
  Monika Kazimierska - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 6. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 7. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 4. | Gdańsk, 15 czerwca 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 1. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby: Epidamiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
  dr Katarzyna Sikorska - Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzy-stwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Klinika Chorób Zakaźnych GUM
 2. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 3. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Michał Brzeziński - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych NFZ w Gdańsku
 4. Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C
  Wojciech Korejwo – Główny Lekarz Orzecznik ZUS w Gdańsku
 5. Działania dotyczące zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym
  Aneta Bardoń-Błaszkowska - Kierownik Oddziału Epidemiologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
 6. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 7. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce - modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku
Spotkanie 3. | Toruń, 14 czerwca 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
 1. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby: Epidamiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
  prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 2. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 3. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika
  Dyrektor Elżbieta Kasprowicz - Narodowy Fundusz Zdrowia, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
 4. Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C
  Krzysztof Bułkowski – Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy
 5. Podstępne WZW
  dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
 6. Wykrywanie WZW typu C w badaniach przesiewowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
  dr n. med. Krzysztof Gierlotka – Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 7. Modelowe rozwiązania dla samorządów
  Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)


Konferencje 2015
Cykl konferencji edukacyjnych: Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 5. | 30 listopada 2015 , Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 1. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Perspektywa neurologa – interwencje i rezultaty
   Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy ds. Neurologii, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
   Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Koszty udarów z perspektywy płatnika
  Paweł Ignatowicz - Naczelnik Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Centrala NFZ
 4. Koszty udarów z perspektywy ubezpieczyciela
  Krystyna Dąbrowska – lekarz orzecznik ZUS II Oddział w Warszawie
 5. Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu na przykładzie działań:
  • Fundacja Udaru Mózgu | Adam Siger - Wiceprezes Zarządu
  • Stowarzyszenie „Serce dla arytmii” | Maria Starowieyska
  • Stowarzyszenie Udarowcy | Mariusz Baumgart - Pełnomocnik Stowarzyszenia ds. Medycznych
 6. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – rola w systemie ochrony zdrowia
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Podsumowanie cyklu spotkań regionalnych "Udar – każdy pacjent jest ważny"
Prowadzenie: Iwona Schymalla
 • Wykład wprowadzający:
  Ewolucja zmian sposobu kontraktowania przez płatnika na przykładzie świadczeń neurologicznych
  Andrzej Krupa
 • Dyskusja podsumowująca cykl spotkań nt. możliwych rozwiązań i działań
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
 • Udział wzięli:
  • Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy ds. Neurologii, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Janina Stępińska - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii w Warszawie
  • Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego
  • Magdalena Władysiuk - Prezes CEESTAHC
  • Paweł Ignatowicz - Naczelnik Departamentu Świadczeń Zdrowotnych, Centrala NFZ, Warszawa
  • Janusz Sobolewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Krystyna Dąbrowska – lekarz orzecznik ZUS
  • Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego
  • Iwona Sarzyńska-Długosz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurologii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • Adam Siger - Fundacja Udaru Mózgu
  • Maria Starowieyska - Stowarzyszenie "Serce dla arytmii"
  • Mariusz Baumgart – Stowarzyszenie Udarowcy
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych: Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 4. | 19 listopada 2015 , Poznań
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, Al. Niepodległości 34
 1. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Perspektywa neurologa – epidemiologia, interwencje, rezultaty
   Prof. dr hab. n med. Radosław Kaźmierski - Prezes Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego SPZOZ MSWiA w Poznaniu
  • Udar mózgu - czy można go uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
   dr n med. Przemysław Mitkowski – I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Koszty udarów z perspektywy płatnika
  Barbara Murawska - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych OW NFZ w Poznaniu
 4. Koszty udarów z perspektywy ubezpieczyciela Agnieszka Bartosz - Zastępca Głównego Lekarza Orzecznika ZUS w Poznaniu
 5. Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu na przykładzie działań:
  • Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015
  • Stowarzyszenia Serca dla Arytmii
 6. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych:
Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość. Edycja 2015
Spotkanie 13. | 18 listopada 2015, Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
 1. Wnioski z pierwszej edycji cyklu "Zdrowy powrót do pracy"
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 2. Klinika i epidemiologia chorób o reumatologicznych
  Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Dyr. ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 3. Raport "Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni"
  Filip Raciborski - Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się
 4. Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  lek. med. Agnieszka Kęsiak - starszy asystent Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
 5. Koszty chorób reumatologicznych z perspektywy płatnika
  Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ
 6. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Jan Reda - Lekarz Orzecznik ZUS, ortopeda, II Oddział ZUS w Warszawie
 7. Wystąpienie organizacji pozarządowej
  Marta Kotarba-Kańczugowska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem"
  http://3majmysierazem.pl
 8. Zdrowy styl życia
  dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW - kierownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 9. Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w systemie ochrony zdrowia
  Wojciech Matusewicz - Prezes AOTMiT
  Elżbieta Krajewska - Główny Specjalista w Wydziale Taryfikacji AOTMiT
 10. Debata pod Patronatem Medialnym Dziennika "Rzeczpospolita" nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
  • możliwości aplikowania o fundusze unijne
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych:
Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość. Edycja 2015
Spotkanie 12. | 6 listopada 2015, Gdańsk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 1. Wnioski z pierwszej edycji cyklu "Zdrowy powrót do pracy"
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 2. Raport "Konstruktywni. Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni"
  Jakub Gołąb - Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
 3. Wczesna diagnostyka oraz kompleksowa specjalistyczna opieka reumatologiczna gwarantem sukcesu populacyjnego
  dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie
 4. Koszty pośrednie wybranych przewlekłych chorób zapalnych w Polsce
  Łukasz Balwicki – Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Małgorzata Paszkowicz Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
 6. Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  Film i prezentacja
 7. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Renata Ziółkowska - Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku
  Wojciech Korejwo – Główny Lekarz Orzecznik ZUS w Gdańsku, reumatolog
 8. Wystąpienie Przedstawiciela organizacji pozarządowej
 9. Debata pod Patronatem Medialnym Dziennika "Rzeczpospolita" nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
  • możliwości aplikowania o fundusze unijne
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych: Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 3. | 5 listopada 2015, Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, Pl. Teatralny 2
 1. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Perspektywa neurologa – interwencje; rezultaty
   dr n. med. Sławomir Wawrzyniak - konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, Klinika Neurologiczna, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
  • Perspektywa neurologa: udar mózgu - kluczowe wyzwania
   dr hab. n. med. Grzegorz Kozera - Kierownik Kliniki Neurologii CM UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
  • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
   prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk - Członek Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katedra Farmakologii i Terapii, Katedra Kardiologii Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 2. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Koszty udarów z perspektywy płatnika
  Elżbieta Kasprowicz - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
 4. Wystąpienie przedstawiciela ZUS
 5. Udar mózgu to nie wyrok – wizja profilaktyki pierwotnej i prewencji
  Sebastian Szyper - Prezes Zarządu Stowarzyszenie "Udarowcy"
 6. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych:
Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość. Edycja 2015
Spotkanie 11. | 2 listopada 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56
 1. Wnioski z pierwszej edycji cyklu "Zdrowy powrót do pracy"
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 2. Raport "Konstruktywni. Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni"
  Jakub Gołąb - Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
 3. Wczesna diagnostyka oraz kompleksowa specjalistyczna opieka reumatologiczna gwarantem sukcesu populacyjnego
  dr n. med. Bogdan Batko - konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Ordynator Oddziału Reumatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla
  w Krakowie
 4. Ścieżka szybkiej diagnostyki i leczenia zapalenia stawów
  - jak to się robi w Śląskim Centrum Reumatologii
  dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel - Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 5. Koszty w reumatologii – perspektywa płatnika
  dr Lucyna Cichoń-Szyperko - Małopolski OW NFZ
 6. Zdrowy powrót do pracy za przyczyną prowadzonej przez ZUS rehabilitacji leczniczej
  Paweł Zygucki - Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Oddział ZUS
  w Krakowie
 7. Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w systemie ochrony zdrowia
  Elżbieta Krajewska - Główny Specjalista w Wydziale Taryfikacji AOTMiT
 8. Debata pod Patronatem Medialnym Dziennika "Rzeczpospolita"
  nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
  • możliwości aplikowania o fundusze unijne
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych:
Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość. Edycja 2015
Spotkanie 10. | 28 września 2015, Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 1. Wnioski z pierwszej edycji cyklu "Zdrowy powrót do pracy"
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 2. Raport "Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni"
  Jakub Gołąb - Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się
 3. Problematyka chorób reumatologicznych
  •  populacja w Polsce
  •  aktualny stan wiedzy nt. terapii i diagnostyki w Polsce
  dr n. med. Marcin Stajszczyk - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
 4. Ścieżka szybkiej diagnostyki i leczenia zapalenia stawów - jak to się robi w Śląskim Centrum Reumatologii
  dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel - Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 5. Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  lek. med. Agnieszka Kęsiak - starszy asystent Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
 6. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Janina Zdrzałek - Główny Orzecznik ZUS Chorzów
 7. Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w systemie ochrony zdrowia
  Elżbieta Krajewska - Główny Specjalista w Wydziale Taryfikacji AOTMiT
 8. Debata dziennika "Rzeczpospolita" nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  Prowadzenie: prof. Eugeniusz Kucharz – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny; Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
  • możliwości aplikowania o fundusze unijne
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych:
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce. Lokalne projekty profilaktyki i diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach projektów samorządowych 2015-2020
Spotkanie 2. | 22 września 2015, Kraków
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80
 1. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby: Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
  Barbara Baka-Ćwierz – Kierownik Oddziału Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
 2. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 3. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane wirusowymi chorobami wątroby jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Jerzy Podhorecki – z-ca Głównego Orzecznika Oddziału ZUS w Krakowie
 4. Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy Płatnika
  Izabela Obarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Małopolski OW NFZ
 5. WZW spojrzenie z perspektywy inspekcji sanitarnej
  Michał Seweryn – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 6. Wykrywanie WZW typu C w badaniach przesiewowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
  Małgorzata Leźnicka - Biuro Programów Profilaktycznych, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 7. Przedstawiciele organizacji pacjenckich:
  •  Podstępne wzw C | Fundacja Gwiazda Nadziei | Karina Józef - Kierownik Biura Fundacji
  •  Fundacja Liver | Sławomir Janus - prezes Fundacji
 8. Przykłady projektów lokalnych, narzędzia pomocnicze
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
 9. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych: Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 2. | 17 września 2015, Gdańsk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Sala Okrągła im Bądkowskiego
 1. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Perspektywa neurologa / epidemiologia: organizacja
   Jarosław Sławek - Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • Perspektywa neurologa / interwencje:
   Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w udarach niedokrwiennych mózgu
   Bartosz Karaszewski – Kierownik Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Perspektywa neurologa / rezultaty:
   Przegląd jakości profilaktyki wtórnej udarów niedokrwiennych mózgu - Rejestr Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
   Dariusz Gąsecki - Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Perspektywa kardiologa:
   Zawał serca, udar mózgu... jak można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania
   Krzysztof Narkiewicz - Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Koszty Udarów z Perspektywy Płatnika
  Małgorzata Paszkowicz – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 4. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu krążenia jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Anna Bernat - Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, Oddział ZUS w Gdańsku
 5. Kompetencje interesariuszy regionalnego systemu zdrowia-efektywna polityka zdrowotna
  Jolanta Wierzbicka – Kierownik Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych DZ UMWP
 6. Finansowanie projektów ze środków unijnych
  Przedstawiciel UMWP
 7. Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu
  na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych:
HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce. Lokalne projekty profilaktyki i diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach projektów samorządowych 2015-2020
Spotkanie 1. | 13 lipca 2015, Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 1. Problematyka wirusowego zapalenia wątroby: Epidamiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
  prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska - ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
 2. Wykrywanie WZW typu C w badaniach przesiewowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
  Krzysztof Gierlotka - Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 3. Przykłady projektów lokalnych
  Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
 4. Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 5. Wystąpienie Przedstawiciela OW NFZ
 6. Wystąpienie przedstawiciela ZUS
  Dr n. med. Janina Zdrzałek – Główny Lekarz Orzecznik, ZUS w Chorzowie
 7. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji edukacyjnych: Udar - każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 1. | 16 czerwca 2015, Opole
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4, Opole
 1. Problematyka udarów: eksperci kliniczni
  • Perspektywa neurologa – interwencje
   Michał Glonek - Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
  • Perspektywa neurologa – rezultaty
   Sławomir Romanowicz - ordynator Oddziału Neurologia A, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
  • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
   Piotr Feusette - ordynator Oddziału Kardiologii, PSZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 2. Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
  Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Wystąpienie Przedstawiciela OW NFZ
 4. Wystąpienie przedstawiciela ZUS
  Henryk Kowalczyk – naczelnik Wydziału Zasiłków, Oddział ZUS w Opolu
 5. Wystąpienie przedstawiciela organizacji pozarządowej
 6. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)


Konferencje 2014
Cykl Konferencji Samorządowych 2013-2014
Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 9. | 27 listopada 2014, Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr. J. Noffera, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
 1. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) - perspektywa dermatologa
  prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka - Kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii
 2. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) - perspektywa reumatologa
 3. Koszty chorób układu kostno-stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
  Przedstawiciel OW NFZ Łódzki OW NFZ
 4. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 5. Zdrowe Powroty do Pracy wyzwaniem XXI wieku dla zdrowia publicznego
  Adam Fronczak – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM
 6. Debata
 7. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  Jolanta Walusiak-Skorupa - Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy
 8. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Ewa Żydowicz-Mucha - Dyrektor Oddziału ZUS w Łodzi
 9. Profilaktyka Zdrowotna w ramach Strategii Zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Przedstawiciel WUP w Łodzi - Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 10. Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 11. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 8. |
21 listopada 2014, Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26
 1. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) - aspekt reumatologiczny
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Instytut Reumatologii w Warszawie
 2. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) - aspekt dermatologiczny
  płk dr hab. n. med. Witold Owczarek - Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Kierownik Kliniki Dermatologicznej
 3. Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego. Świadczenia w zakresie chorób układu kostno-stawowego i chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tadeusz Jędrzejczyk - Prezes NFZ
 4. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Izabela Tomczyk - ZUS, Wicedyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Akturialnych ZUS
 5. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie. Absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 6. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym
  Paweł Wyrębkowski - Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy MWOMP w Płocku
 7. Program Wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  dr hab. n. med. Sławomir Jeka - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; Collegium Medicum, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Zdrowy Powrót do Pracy - rozstrzygnięcie konkursu dla studentów
  Adam Fronczak - Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 9. Dyskusja z udziałem zaproszonych Gości i Prelegentów
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 7. |
24 czerwca 2014, Wrocław

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23
 1. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)
  prof. dr hab. Jacek Szepietowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 2. Koszty chorób układu kostno-stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
  Genowefa Ulman - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego OW NFZ
 3. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 4. Debata
 5. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  dr n. med. Jarosław Tomczyk - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Pracy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy
 6. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  dr Marek Romanowski - Główny Lekarz Orzecznik ZUS Oddział we Wrocławiu
 7. Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 8. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 6. |
17 czerwca 2014, Bydgoszcz

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26
 1. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)
  dr hab. n. med. Sławomir Jeka - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; Collegium Medium, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Koszty chorób układu kostno-stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
  Elżbieta Kasprowicz - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ
 3. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 4. Debata
 5. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  Ewa Kaczanowska-Burker - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy
 6. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Krzysztof Bułkowski - Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy
 7. Horyzonty medialne w aspekcie profilaktyki chorób układu kostno-stawowego
  Katarzyna Marcysiak - TVP Oddział w Bydgoszczy
 8. Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 9. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 5. |
8 maja 2014, Poznań

Al. Niepodległości 18, Sala Celichowskiego
 1. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)
  Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
 2. Koszty chorób układu kostno-stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
  Barbara Mroczyk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Wielkopolski OW NFZ
 3. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 4. Debata
 5. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  Grażyna Wośkowiak - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Przewodnicząca PTMP Oddziału w Poznaniu
 6. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Maria Nowak - Dyrektor Oddziału ZUS w Poznaniu
 7. Profilaktyka Zdrowotna w ramach Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
  Michał Stuligrosz - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Praccy w Poznaniu
 8. Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tomasz Jan Prycel – Stowarzyszenie CEESTAHC
 9. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 4. |
7 maja 2014, Kraków

Urząd Marszałkowski, ul. Racławicka 56
 1. Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)
  dr n. med. Bogdan Batko - konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Ordynator Oddziału Reumatologii SS im. J. Dietla w Krakowie
 2. Koszty chorób układu kostno-stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
  Izabela Obarska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
  Krzysztof Mydel - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Małopolski OW NFZ
 3. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 4. Debata
 5. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  Krystyna Jasińska-Kolawa - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
 6. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  dr Jerzy Podchorecki - z-ca Głównego Orzecznika Oddziału ZUS w Krakowie
 7. Spółdzielnia Socjalna OPOKA - Zakład Aktywizacji Zawodowej "Ogniwo"
  Agnieszka Ścigaj - Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej OPOKA
 8. Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tomasz Jan Prycel – Stowarzyszenie CEESTAHC
 9. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 3. |
29 kwietnia 2014, Lublin

Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego, ul. Jaczewskiego 4
 1. Epidemiologia i objawy kliniczne chorób autoimmunizacyjnych układu ruchu oraz związana z nimi niepełnosprawność
  prof. Maria Majdan - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii; kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 2. Klinika i epidemiologia gastroenterologicznych chorób o podłożu autoimmunologicznym
  prof. Piotr Radwan - Klinika Gastroenterologii SPSK nr 4 w Lublinie
 3. Łuszczyca - wyzwanie interdyscyplinarne
  prof. Dorota Krasowska - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 4. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
 5. Debata
 6. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  Elżbieta Pachucka-Włas - Zastępca Dyrektora ds. medycznych WOMP w Lublinie
 7. Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Jacek Zmysłowski - Główny Lekarz Orzecznik ZUS w Lublinie
 8. Aktywizacja osób w wieku produkcyjnym
  Dariusz Jaremek - Kierownik Oddziału Programowania i PT POKL Wojewódzki Urząd Pracy
 9. Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym
  Tomasz Jan Prycel – Stowarzyszenie CEESTAHC
 10. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)


Konferencje 2013
Cykl Konferencji Samorządowych 2013-2014
Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 2. |
9 grudnia 2013, Gdańsk

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27
Sala im. Lecha Bądkowskiego
 1. Wystąpienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu
 2. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia
 3. Problematyka chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)
  • IMIDS vs populacja w Polsce
  • Klinika schorzeń o podłożu autoimmunologicznym
  dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie
 4. Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
  Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 5. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z Fit for Work Project
  Magdalena Władysiuk – Prezes CEESTAHC
 6. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym
  Dyrektor Jacek Parszuto, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 7. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 8. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 9. Tadeusz Adamejtis - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 10. Renata Ziółkowska - Dyrektor Oddziału ZUS W Gdańsku
 11. Wyzwania Systemu Zdrowia Publicznego
  dr n. med. Łukasz Balwicki – Katedra Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 12. Założenia konkursu dla studentów i portalu dobreprogramyzdrowotne.pl
  dr n. med. Małgorzata Leźnicka – UMWK-P
  Tomasz Jan Prycel – Stowarzyszenie CEESTAHC
 13. "Nie tylko studia". Postawy studentów zdrowia publicznego wobec przyszłego zatrudnienia
  Studenci: Agata Andrzejczyk i Anna Tyrańska-Fobke; Wydział Zdrowia Publicznego GUMed
 14. Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 15. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)
Cykl konferencji: Zdrowy powrót do pracy
Spotkanie 1. |
4 grudnia 2013, Katowice

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23
 1. Problematyka chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)
  • IMIDS vs populacja w Polsce
  • Klinika schorzeń o podłożu autoimmunologicznym
  prof. Eugeniusz Kucharz - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
 2. Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
  Magdalena Władysiuk – Prezes CEESTAHC
 3. Koszty ChUK-S; Świadczenia w zakresie CHUk-S i IMIDs
  Grzegorz Zagórny - Dyrektor ds. Medycznych Śląski OW NFZ
 4. Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
  prof. Renata Złotkowska - konsultant wojewódzki medycyny pracy
 5. Rehabilitacja - potrzeby versus rzeczywistość
  dr n. med. Marcin Stajszczyk - Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu
 6. Wystąpienie przedstawiciela ZUS
 7. Założenia konkursu dla studentów: dobreprogramyzdrowotne.pl
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 8. Prezentacja Studencka w obszarze Zdrowia Publicznego
 9. Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola zakładów pracy
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych
  • rola ubezpieczyciela
Materiały do pobrania: Agenda (plik PDF)


Konferencje 2012
Cykl Konferencji Samorządowych 2012
Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej
u pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych (OZW).
Przykład kompleksowego rozwiązania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
12 lipca 2012, Szczecin
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
 1. Podstawowe aspekty terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie Ostrych Zespołów Wieńcowych. Epidemiologia OZW
  prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach - Klinika Kardiologii Pomorski Uniwersytet Medyczny
 2. "Województwo równych szans" - program profilaktyki choroby wieńcowej realizowany w Oddziale Kardiologicznym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  Robert Józwa - Oddział Kardiologiczny SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
 3. Modelowy Program Zdrowotny Profilaktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych. Założenia, elementy, realizacja
  Agnieszka Wojtecka - Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 4. HTA – ocena technologii medycznych. Źródła informacji
  Profilaktyka Ostrych Zespołów Wieńcowych – przegląd i ocena interwencji
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 5. Realizacja programu zdrowotnego - dyskusja panelowa
  Wtórna profilaktyka OZW - wyzwania dla samorządu
  Moderator: Tomasz Jan Prycel – Stowarzyszenie CEESTAHC
Materiały do pobrania:
11 czerwca 2012, Katowice
Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46
 1. Podstawowe aspekty terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie Ostrych Zespołów Wieńcowych. Epidemiologia OZW
  prof. Lech Poloński - Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 2. Finansowanie świadczeń dla pacjentów z OZW
  Marcin Pakulski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ
 3. Modelowy Program Zdrowotny Profilaktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych. Założenia, elementy, realizacja
  Agnieszka Wojtecka - PTPZ, Piotr Miazga - CEESTAHC
 4. HTA – ocena technologii medycznych. Źródła informacji. Profilaktyka Ostrych Zespołów Wieńcowych - przegląd i ocena interwencji
  Piotr Miazga - CEESTAHC
 5. Realizacja programu zdrowotnego - Dyskusja panelowa. Wtórna profilaktyka OZW - wyzwania dla samorządu
  Moderator: Agnieszka Wojtecka
Materiały do pobrania:
14 maja 2012, Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26
Otwarcie: Krzysztof Grzegorz Strzałkowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Sesje:
 1. Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2017
  Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 2. Podstawowe aspekty terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie Ostrych Zespołów Wieńcowych Epidemiologia OZW
  prof. Tomasz Pasierski
 3. Programy zdrowotne finansowane z budżetu m.st. Warszawy
  Olga Pilarska - Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy
 4. Modelowy Program Zdrowotny Profilaktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych. Założenia, elementy, realizacja
  Agnieszka Wojtecka - PTPZ, Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 5. HTA - ocena technologii medycznych. Źródła informacji Profilaktyka Ostrych Zespołów Wieńcowych - przegląd i ocena interwencji
  Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenie CEESTAHC
 6. Dyskusja panelowa
  Moderator: Ewa Łagońska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
  Udział: prof. Hanna Szwed - Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, prof. Tomasz Pasierski, Olga Pilarska – Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, Krzysztof Kuszewski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego), Magdalena Władysiuk - CEESTAHC, Agnieszka Wojtecka - PTPZ, Tomasz Jan Prycel - CEESTAHC
Materiały do pobrania:
13 kwietnia 2012, Toruń
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2
 1. Wystąpienie Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
  Łukasz Wojnowski
 2. Problematyka kliniczna: aspekty epidemiologiczne, terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych
  prof. Jacek Kubica - Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii
 3. Ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna jako istotny element profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych
  Krystyna Jaworska, Grzegorz Skonieczny - Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu
 4. Stowarzyszenie CEESTAHC dla samorządów - idea Modelowych Programów Zdrowotnych na przykładzie wtórnej profilaktyki OZW
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
 5. Fundacja Corda Cordis - rehabilitacja i profilaktyka chorób układu krążenia
  Krzysztof Szwed
 6. MPZ po OZW: idea projektu; adaptacja dla województwa przedstawienie projektu
  Małgorzata Leźnicka, Tomasz Jan Prycel
 7. Ocena interwencji we wtórnej profilaktyce OZW wg EBM i HTA
  Kamila Malinowska - Stowarzyszenie CEESTAHC
 8. Życie po zawale oczami pacjenta - podopiecznego Fundacji Corda Cordis
  Wojciech Bielawa
 9. Dyskusja panelowa z udziałem: Prof. Jacek Kubica; dr Krystyna Jaworska, dr Małgorzata Leźnicka, dr Łukasz Wojnowski, Tomasz Jan Prycel
Materiały do pobrania:
19 stycznia 2012, Poznań
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17
Sesje:
 1. Podstawowe aspekty terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie Ostrych Zespołów Wieńcowych Epidemiologia OZW
  prof. Stefan Grajek - I Klinika Kardiologii UM
 2. Miasto Poznań dla zdrowia mieszkańców
  Elżbieta Dybowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
 3. Modelowy Program Zdrowotny Profilaktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych. Założenia, elementy, realizacja
  Michał Brzeziński – PTPZ
 4. HTA - ocena technologii medycznych. Źródła informacji. Profilaktyka Ostrych Zespołów Wieńcowych - przegląd i ocena interwencji
  Kamila Malinowska - Stowarzyszenie CEESTAHC
 5. Realizacja programu zdrowotnego - Dyskusja panelowa. Wtórna profilaktyka OZW - wyzwania dla samorządu
Materiały do pobrania:
Konferencje 2011
Cykl Konferencji Samorządowych 2011
Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej u pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych (OZW). Przykład kompleksowego rozwiązania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
16 grudnia 2011, Lublin
Sala Obrad Rady Miasta Lublina, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 1. Problematyka OZW. Podstawowe aspekty terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie ostrych zespołów wieńcowych. Epidemiologia OZW
  prof. Jarosław Wójcik - Klinika Kardiologii SPSK nr 4 w Lublinie
 2. Rozwiązania systemowe - Prezentacja JST. Jednostka Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia - instrumenty poprawy zdrowia w kluczowych obszarach epidemiologicznych
  Jolanta Herda - specjalista zdrowia publicznego. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Puławach
 3. Program zdrowotny Modelowy Program Zdrowotny profilaktyki wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych. Założenia, elementy, realizacja
  Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC, Łukasz Balwicki - PTPZ
 4. HTA – ocena technologii medycznych. Źródła informacji. Profilaktyka Ostrych Zespołów Wieńcowych - przegląd i ocena interwencji
  Kamila Malinowska - ekspert HTA, CEESTAHC
 5. Realizacja programu zdrowotnego - dyskusja panelowa. Wtórna profilaktyka OZW - wyzwania dla samorządu
  moderator dyskusji: Tomasz Jan Prycel (Stowarzyszenie CEESTAHC). Udział zapowiedzieli: prof. Jarosław Wójcik, prof. Teresa Widomska-Czekajska, dyr. Grażyna Jackowska (UM Lublina), dr Jolanta Herda
Materiały do pobrania:
7 grudnia 2011, Gdańsk
Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27
 1. Choroba Wieńcowa. Aktualny stan i potrzeby w prewencji pierwotnej i wtórnej na przykładzie badań na Pomorzu i w Polsce
  prof. Tomasz Zdrojewski
 2. Profilaktyka i promocja zdrowia w Strategii "Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013"
  Jolanta Wierzbicka - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 3. HTA - ocena technologii medycznych. Źródła informacji
  Kamila Malinowska - Stowarzyszenie CEESTAHC
 4. Modelowy Program Zdrowotny Profilaktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych
  Michał Brzeziński – PTPZ
 5. Realizacja programu zdrowotnego - Dyskusja panelowa. Wtórna profilaktyka OZW - wyzwania dla samorządu
  moderator dyskusji: Tomasz Jan Prycel (Stowarzyszenie CEESTAHC) Udział w dyskusji zapowiedzieli: prof. Tomasz Zdrojewski, Włodzimierz Krasowski, Jolanta Wierzbicka, Kamila Malinowska, Michał Brzeziński
Materiały do pobrania:
2 grudnia 2011, Łódź
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
 1. Podstawowe aspekty terapeutyczne i profilaktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie Ostrych Zespołów Wieńcowych. Epidemiologia OZW
  prof. Jarosław Drożdż
 2. Samorządy lokalne dla zdrowia mieszkańców – program Światowej Organizacji Zdrowia
  Iwona Iwanicka - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miast Łodzi
 3. Województwo Łódzkie aktywny realizator programów zdrowotnych
  Dorota Łuczyńska - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 4. Ocena interwencji w profilaktyce wtórnej - wnioski i metodologia
  Kamila Malinowska - Stowarzyszenie CEESTAHC
 5. Modelowy program zdrowotny profilaktyki wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych
  Michał Brzeziński - PTPZ
 6. Realizacja programu zdrowotnego – dyskusja panelowa. Wtórna profilaktyka OZW – wyzwania dla samorządu
  moderator dyskusji: Tomasz Jan Prycel (Stowarzyszenie CEESTAHC). Udział w dyskusji zapowiedzieli: Prof. Zbigniew Gawor, Prof. Jarosław Drożdż, Dyr. Dorota Łuczyńska, Dyr. Maciej Prochowski (Wydz. Zdr. UMŁ, Andrzej Kaczorowski (Komisja Zdrowia UMŁ)
Materiały do pobrania:
Konferencje 2010
Cykl Konferencji Samorządowych 2010
Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie ustawy koszykowej. Tworzenie, ocena, realizacja, dobre praktyki, diagnoza problemu
9 grudnia 2010, Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
 1. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej. Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie
  Mirosław Moskalewicz
 2. Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 370 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 3. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych (plik PDF 400 kB)
  Michał Brzeziński - PTPZ
 4. Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013 (plik PDF 700 kB)
  Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 5. Formalno – prawne zagadnienia przekształceń własnościowych: Jak dobrze przygotować się do przekształceń? Przekształcenie w spółkę prawa handlowego - proces prawny? (plik PDF 1,7 MB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 6. Finanse szpitala - spółki z uwzględnieniem zróżnicowania źródeł przychodów (plik PDF 3,4 MB)
  Katarzyna Osowiecka
 7. Prywatna ochrona zdrowia oraz procesy przekształceń własnościowych na rynku ochrony zdrowia w Polsce (plik PDF 6,3 MB)
  Jaroslaw J. Fedorowski - profesor Akademii Leona Koźmińskiego, V-ce Przewodniczacy Rady Nadzorczej Szpitali Polskich SA
 8. Wymóg kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych (plik PDF 1,5 MB)
  Janusz Czauderna - ekspert zewnętrzny TÜV Nord Polska ds. Administracji Samorządowej
Materiały do pobrania:
14 października 2010, Rzeszów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4
 1. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 370 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 2. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych
  Michał Brzeziński - PTPZ
 3. Finansowanie programów profilaktycznych (plik PDF 1,5 MB)
  Grażyna Hejda - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
 4. Ku równowadze polskiego systemu zdrowotnego - globalnie czy lokalnie (plik PDF 770 kB)// Jacek Ruszkowski - Akademia Leona Koźmińskiego
 5. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST
  Michał Brzeziński - PTPZ
 6. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/ dobre praktyki (plik PDF 300 kB)// Mirosław Moskalewicz
 7. Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie
  Mirosław Moskalewicz
Materiały do pobrania:
27 września 2010, Warszawa
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5
 1. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne
  Joanna Nowak-Kubiak
 2. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych
  Wojciech Matusewicz - Prezes AOTM
 3. Programy profilaktyczne finansowane przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2008-2010 (plik PDF 600 kB)
  Barbara Misińska - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Agata Smorżewska-Łaniewska - Kierownik Sekcji Programów Profilaktycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
 4. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD)
  Kamila Wendykowska - CEESTAHC, HTA Consulting
 5. Funkcjonowanie systemu teletransmisji w zakresie ratownictwa medycznego (plik PDF 9,5 MB)
  Jerzy Rekosz - Przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego
 6. Aktywizacja jednostek w ramach ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza na przykładzie realizacji populacyjnych programów nowotworowych (plik PDF 1,5 MB)
  Elżbieta Nawrocka - Pełnomocnik wojewody ds. zdrowia Publicznego
 7. Realizacja programów zdrowotnych przez miasto stołeczne Warszawa
  Olga Pilarska - Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia Biura Polityki Zdrowotnej
 8. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST
  Agnieszka Wojtecka - PTPZ
 9. Ku równowadze polskiego systemu zdrowotnego - globalnie czy lokalnie
  prof. Jacek Ruszkowski - Akademia Leona Koźmińskiego
 10. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/ dobre praktyki
  Mirosław Moskalewicz
 11. Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych
  Tomasz Jan Prycel, Jacek Siwiec - CEESTAHC
Materiały do pobrania:
6 lipca 2010, Gdańsk
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1
 1. Umocowanie Prawne dla zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
  Maciej Domachowski - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Prawny
 2. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 370 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 3. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych (plik PDF 270 kB)
  Anna Zawada - AOTM
 4. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD) (plik PDF 4,2 MB)
  Magdalena Władysiuk - CEESTAHC, HTA Consulting
 5. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST (plik PDF 3,5 MB)
  Michał Brzeziński - PTPZ
 6. Rola i miejsce reginalnych programów zdrowotnych w polityce ochrony zdrowia w województwie pomorskim (plik PDF 5,6 MB)
  Maciej Łukowicz - Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP
 7. Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych
  Tomasz Jan Prycel, Jacek Siwiec - CEESTAHC
 8. Programy profilaktyczne - doskonalenie w danej jednostce samorządu terytorialnego (plik PDF 1 MB)
  PTPZ
 9. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/ dobre praktyki (plik PDF 300 kB)
  Mirosław Moskalewicz
 10. Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca realizowany przez GUM-ed ze środków SWP I Norweskiego Mechanizmu Finansowego (plik PDF 2,2 MB)
  Robert Dziedzic
Materiały do pobrania:
29 czerwca 2010, Lublin
Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4
 1. Nowa perspektywa w realizacji programów profilaktycznych
  Zbigniew Orzeł - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
 2. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 260 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 3. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych
  AOTM
 4. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD) (plik PDF 2,2 MB)
  Magdalena Władysiuk - CEESTAHC, HTA Consulting
 5. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST (plik PDF 1,1 MB)
  Michał Brzeziński - PTPZ
 6. Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych
  Tomasz Jan Prycel, Jacek Siwiec - CEESTAHC
 7. Zainspirowani promocją zdrowia i profilaktyką - wytyczne do tworzenia programów zdrowotnych
  Jolanta Herda - Zastępca Dyrektora Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego
 8. Program profilaktyki zdrowia – schemat działania w danej jednostce samorządu terytorialnego
  Mirosław Moskalewicz
 9. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej
  Mirosław Moskalewicz
Materiały do pobrania:
22 czerwca 2010, Toruń
Centrum Konferencyjne "Daglezja" w Przysieku
 1. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 370 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 2. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD) (plik PDF 4,2 MB)
  Kamila Wendykowska - CEESTAHC, HTA Consulting
 3. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST (plik PDF 3,8 MB)
  Michał Brzeziński - PTPZ
 4. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 (plik PDF 200 kB)
  Teresa Karwowska - Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
 5. Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów - założenia i efekty realizacji
  Gabriel Chęsy - Koordynator programu Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy
 6. Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych
  Tomasz Jan Prycel, Jacek Siwiec - CEESTAHC
 7. Ocena stanu zdrowia mieszkańców podstawą do wyznaczania kierunków polityki zdrowotnej
  Hanna Miller - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Torunia
 8. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej
  Mirosław Moskalewicz
 9. Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie
  Mirosław Moskalewicz
Materiały do pobrania:
7 maja 2010, Łódź
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w UMŁ, ul. Piotrkowska 104
 1. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 260 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 2. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych (plik PDF 450 kB)
  Wojciech Matusewicz - Prezes AOTM, Anna Zawada - AOTM
 3. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych (plik PDF 2,2 MB)
  Kamila Wendykowska - CEESTAHC, HTA Consulting
 4. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST (plik PDF 1,1 MB)
  Michał Brzeziński - PTPZ
 5. Regionalny system monitorowania i ewaluacji programów zdrowotnych – doświadczenia woj. pomorskiego
  Maciej Łukowicz - Departament Zdrowia UM Województwa Pomorskiego
 6. Doświadczenia SZMP w realizacji programów zdrowotnych (plik PDF 1 MB)
  Iwona Iwanicka - SZMP
 7. Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych
  Tomasz Jan Prycel, Jacek Siwiec - CEESTAHC
 8. Program profilaktyki zdrowia – schemat działania w danej jednostce samorządu terytorialnego
  Mirosław Moskalewicz
 9. Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej
  Mirosław Moskalewicz
 10. Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie
  Mirosław Moskalewicz
Materiały do pobrania:
8 kwietnia 2010, Kraków
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 1. Konsekwencje "Ustawy Koszykowej" dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne (plik PDF 250 kB)
  Joanna Nowak-Kubiak
 2. Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych
  Wojciech Matusewicz - Prezes AOTM
 3. AOTM – współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oceny programów zdrowotnych (plik PDF 300 kB)
  Anna Zawada - AOTM
 4. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych (plik PDF 1,5 MB)
  Radosław Rudź - HTA Audit
 5. Analiza Problemu Decyzyjnego (APD) (plik PDF 3,5 MB)
  Magdalena Władysiuk - Wiceprezes HTA Consulting
 6. Jak należy przygotowywać programy profilaktyczne zgodnie z zasadami HTA / EBHC? Case-study (plik PDF 200 kB)
  Rafał Niżankowski - Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, Kierownik Zakładu Angiologii CMUJ
 7. Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych
  Tomasz Jan Prycel - CEESTAHC
Najbliższe wydarzenia
15. Sympozjum EBHC 2020
Rejestracja na 15. Sympozjum EBHC 2020

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:24624, Data modyfikacji:2017-12-19