CeestahcCeestahc
Main / EBM-HTA / Bibliografia słowniczka
EBM-HTA
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
 1. Ekonomika Medycyny, Praca zbiorowa pod redakcją J. J. Fedorowskiego i R. Niżankowskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
 2. www.papc.com/ccr/gloss.htm
 3. www.aegis.com/pubs/cria/2003/CR030902.html
 4. Akredytacja szpitali w Polsce. CMJ Kraków 1998
 5. www.peercenter.net/glossary/
 6. Opolski K, Dykowska G, Możdżonek M. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. CeDeWu 2003
 7. Fedrowski J, Niżankowski R. Ekonomika medycyny. PZWL 2002
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)
 9. Zwierko M, Szamotulska K. Leksykon onkologii. Nowotwory 5/2005
 10. www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/6app2.pdf
 11. HTA Consulting
 12. INAHTA
 13. PIEBM
 14. Walter M. Badanie Kliniczne. Organizacja, nadzór i monitorowanie. Oinpharma. Warszawa 2004
 15. www.slam.katowice.pl/badania/komisja/zasady/zasadyjedn.htm
 16. norma PN - EN ISO 9000:2001 Podstawy i terminologia
 17. Dziennik Urzędowy L 121, 01/05/2001 P. 0034 - 0044 Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 18. portalwiedzy.onet.pl/57941,haslo.html
 19. www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2005/n200510/n20051043
 20. Encyklopedia multimedialna PWN 2003
 21. Polstmed
 22. Słownik języka polskiego PWN Warszawa 2004
 23. Sackett D, Kraków 2000
 24. konferencja nt. standaryzacji systemu usług zdrowotnych. MZ 2001
 25. Materiały Konkursu Ofert NFZ 2004
 26. Standardy w chirurgii naczyniowej MZ 1999
 27. Plisko R, Łanda K, Wilk N
 28. nhsc.bhpr.hrsa.gov/resources/sdm/Chapter13.asp
 29. Donabedian A.– Gaster L, Quality in Public Services managers, Choices, Open University Press, Buchingam – Philadelphia 1995
 30. www.therubins.com/geninfo/Definit.htm
 31. Jarugowa A, Sobańska I, Sochacka R, Metody kalkulacji, koszty – ceny – decyzje, PWE, Warszawa 1994
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 33. Edward Nowak, Decyzyjne rachunki kosztów, PWN, Warszawa 1994
 34. www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=14087&_tc=54FBBE09A485460C9E51156546BFBEB8
 35. Dobija M, Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1994
 36. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 37. Polstmed – kompilacja [35], [36], [32]
 38. www.das.state.or.us/DAS/SCD/SARS/oam_glossary.shtml
 39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 40. Sierpińska M, Jachna T, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1998
 41. Nowak E, Decyzyjne rachunki kosztów. PWN, Warszawa 1994
 42. www.ozzl.org.pl/akt/MechnizmyAntykorupcyjne.doc
 43. Peciakowski E, Dokumentacja systemu jakości - zło konieczne czy warunek sukcesu.Quality Land 2/1995
 44. Raport TNO7. MZ 2002
 45. www.cgmh.org.tw/intr/intr2/ebmlink/back/DAREGlossary.doc
 46. VATAP http://www.va.gov/vatap/glossary.htm
 47. Wójtowicz M, Służba Zdrowia nr 46-47 (3041-3042); 14-18 czerwca 2002
 48. www.mz.gov.pl
 49. Zasady obowiązujące przy realizacji świadczeń zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym. Narodowy Fundusz Zdrowia. http://www.nfz-warszawa.pl/index/swiadcze/lz
 50. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. Nr 210, poz. 2135
 51. Polski Serwis Naukowy: 1999 - 2006 www.wiedza.servis.pl/haslo/Pogotowie_ratunkowe
 52. Materiały Konkursu Ofert NFZ 2004
 53. Słowniczek do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia
  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=0340
 54. Holly R. Procedury i standardy medyczne w koszyku świadczeń – fundament polityki zdrowotnej. Rola procedur i standardów medycznych w konstrukcji i finansowaniu koszyka świadczeń KIU 2004
 55. I.Kulis, M.Kulis, W.Stylo, Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, UWM Vesalius, Kraków 1999
 56. Ministerstwo Zdrowia WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU z dnia 28 czerwca 2006: POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA
 57. norma PN-EN ISO 8402:1996
 58. Przyjazna administracja. Centrum organizacyjne służby cywilnej. www.infoobywatel.gov.pl/index.html
 59. Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 125(1019), 30 czerwca 2004
 60. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku
 61. Łanda K., et al.: Wstępne opracowanie dotyczące implementacji systemowej oceny technologii medycznych (HTA, Health Technology Assesment) w Polsce. Aktualizacja: Kraków, 28 kwietnia 2004 r. www.hta.pl/dokstemp/polahta.pdf?PHPSESSID=9fb57fd36a8dd2f9bd69db46a7831064
 62. Office of Technology Assessment, Congress of the United States. 1980. The Implications of Cost-Effectiveness Analysis of Medical Technology. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office
 63. EBM glossary. Oxford, UK: Bandolier; April 2004. Available: www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/glossary.html
 64. National AIDS Treatment Activist Forum, Oct. 15, 1995. GLOSSARY OF MEDICAL, STATISTICAL AND CLINICAL RESEARCH TERMINOLOGY. www.specialweb.com/aids/glossary.html
 65. Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U.02.21.204)
 66. Sharon E. Straus MD. Centre for Evidence Based Medecine. Department of Medicine Toronto General Hospital
  www.cebm.utoronto.ca/glossary/index.htm#top
 67. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa – Poznań 1998
 68. Bulletin of Experimental Treatments for AIDS June 1996, www.sfaf.org/treatment/beta/b29/b29glos.html
 69. Kulik B.T, Latalski M Zdrowie publiczneWydawnictwo Czelej Lublin 2002
 70. W: Institute of Medecine 1998. Za: The Florida Departament of Health
  www.doh.state.fl.us/planning_eval/CHAI/Resources/FieldGuide/
  6CommHealthStatus/CHSATerminology.htm
 71. Polstmed
 72. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.43.489)
 73. A. Stanisz, Medycyna Praktyczna 2001/10
 74. Multimedialna nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 1998
 75. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2003
 76. Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach, Opracowanie pod redakcją K. Łandy, HTA Consulting, Kraków 2006
 77. J. Stępień, J. Nowak, A. Gabryel, A. Krupa, Metodologia opisu świadczenia opieki zdrowotnej, Materiał szkoleniowy, AOTM, Warszawa 2006
 78. F. Sawicki, Elementy statystyki dla lekarzy, PZWL, Warszawa 1982
 79. Michał Skrzeszewski, Analiza opłacalności inwestycji, 1997 - 1998
 80. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1974
 81. R. Jaeschke, Medycyna Praktyczna 2004/10
 82. E. Orlewska, Podstawy farmakoekonomiki, Oficyna Wydawnicza UNIMED, Warszawa 1999
 83. N.7. Katarzyna Tymowska, Komunikaty Rady Języka Polskiego nr 1(16)/2005
 84. T. E. Getzen, Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 85. Internetowa encyklopedia PWN, Encyklopedia PWN, Wydawnictwa Naukowe PWN S.A.
 86. Oxman AD, Cook DJ, Guyatt GH. Users’ guides to the medical literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272:1367-1371
Najbliższe wydarzenia
16 kwietnia 2024
   Kurs mini-BIM

  Koniec zapisów

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:23442, Data modyfikacji:2012-08-16