CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Lublin, 25.11.2019
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych

Lublin, 25 listopada 2019
Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji pt.
Zdrowy powrót do pracy
Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa

Konferencję objął patronatem
Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego.
To 19. konferencja z cyklu Zdrowy powrót do pracy.
Termin: 25 listopada 2019, godz. 13.15
Miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (sala U, poziom -1)
              ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.
W roku 2019 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (termin przyjmowania zgłoszeń 27 grudnia 2019). Stało się to bodźcem do przygotowania cyklu debat regionalnych poświęconych spondyloartropatiom.
Chcemy poruszyć najważniejsze aspekty dotyczące profilaktyki, diagnostyki, terapii przewlekłych bólów kręgosłupa, uwzględniając aspekty regionalne oraz współpracy interesariuszy. Do udziału w spotkaniach zapraszamy reumatologów (szczególnie związanych już z realizacją projektu dt. wczesnej diagnostyki RZS), lekarzy medycyny pracy, fizjoterapeutów, przedstawicieli szpitali, samorządów, urzędów wojewódzkich i pracodawców (w tym specjalistów BHP).
Główne tematy cyklu spotkań Zdrowy powrót do pracy w 2019 roku:
 1. Prezentacja założeń i korzyści Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa
 2. Zachęta do ściślejszej współpraca pomiędzy specjalistami reumatologami, służbami medycyny pracy i fizjoterapeutami, a także pracodawcami.
 3. Korzyści dla pracodawców z profilaktyki chorób układu ruchu wśród pracowników.
Pracodawcy mogą mieć duży wpływ na kształtowanie postaw zdrowotnych swoich pracowników – również na ich efektywność i potencjał zdrowia. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej, niektóre postaci mogą zwiastować przewlekłe choroby, a wczesna interwencja i profilaktyka pozwolą na utrzymanie pracowników na rynku pracy.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać do 21 listopada 2019 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail samorzady@ceestahc.org lub na nr faks 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Agenda
Agenda spotkania Czas
Powitanie uczestników oraz wystąpienia wstępne
13:15
10 min.
Przewlekłe bóle kręgosłupa – przyczyny i częstość występowania. Wyzwania w zakresie diagnostyki, terapii i potrzeb pacjentów w Polsce
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii; kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
15 min.
Wprowadzenie do projektu profilaktyki i diagnostyki przewlekłych bólów kręgosłupa
prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR w Warszawie
20 min.
Medycyna Pracy wsparciem w profilaktyce bólów kręgosłupa
Anna Rutczyńska-Rumińska - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
15 min.
Skuteczność interwencji, koszty bezpośrednie i pośrednie przewlekłych bólów kręgosłupa
Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający i Sekretarz Stowarzyszenia CEESTAHC
15 min.
Rola fizjoterapeuty w Medycynie Pracy w prewencji i leczeniu bólów kręgosłupa
Ernest Wiśniewski - wiceprezes ds. rozwoju Krajowej Rady Fizjoterapeutów
15 min.
Debata z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • współpraca specjaliści/ medycyna pracy
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie finansowania i kształtów polityki zdrowotnej
 • realizacja projektów w ramach POWER
14:45
30 min.
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 2 godz. 15 min.
Partnerzy


Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski


Krajowa Izba Fizjoterapeutów


Novartis


Najbliższe wydarzenia
18. Sympozjum EBHC 2023
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:5266, Data modyfikacji:2019-11-26