CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Pneumokoki
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Modelowy program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych
wśród osób dorosłych
Choroby pneumokokowe są istotnym epidemiologicznie problemem również wśród osób dorosłych. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), obejmująca:
 • zapalenie płuc z bakteriemią,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • i zakażenie krwi (posocznica).
Pneumokoki mogą również wywoływać:
 • zapalenie układu oddechowego,
 • zapalenie spojówek,
 • zapalenie otrzewnej,
 • zapalenie stawów
 • oraz być przyczyną rozlicznych powikłań, a nawet zgonów.
Charakterystyczna dla inwazyjnej choroby pnemokokowej jest słaba wykrywalność. W związku z tym wskaźniki epidemiologiczne dotyczące inwazyjnego zakażenia pneumokokowego są w naszym kraju poważnie niedoszacowane. Świadczy o tym fakt, że w Polsce około 40% przypadków stanowi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
W innych krajach zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to zaledwie 4-8% wszystkich inwazyjnych zakażeń pneumokokowych.
Profilaktyka chorób pneumokokowych u dzieci oparta na szczepieniach, jest skuteczna i odniosła również w Polsce sukces. Doświadczenia światowe pokazują, że jest ona równie skuteczna u dorosłych - szczególnie w populacji 65+. Zapobiega zakażeniom, ogranicza stosowanie antybiotyków i zmniejsza koszty hospitalizacji.
Działania te wpisują się w priorytety polityki zdrowotnej państwa wyrażone w Narodowym Programie Zdrowia oraz w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków. Cel strategiczny 7: priorytet „zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia”.
Samorządy terytorialne są zobligowane do wypełniania tych zdań. I właśnie z myślą o nich stworzyliśmy Modelowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych. Zawiera on wszystkie elementy programu polityki zdrowotnej określone w zaleceniach AOTMiT, w tym epidemiologię, plan działania, koszty, i wykaz interwencji o udowodnionej skuteczności. Jest w pełni zgodny z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącymi opracowań programów polityki zdrowotnej.
Stowarzyszenie CEESTAHC z pomocą platformy Dobre Programy Zdrowotne realizuje projekty dedykowane samorządom.
 • Pomagamy optymalizować wydatki na zdrowie.
 • Pokazujemy jak tworzyć efektywne programy zdrowotne.
 • Działamy w oparciu o wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
W Polsce jest 2809 jednostek samorządu terytorialnego, z których każda może realizować programy polityki zdrowotnej. Właśnie dla nich stworzyliśmy Modelowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – propozycję efektywnej alokacji zasobów, w pełni zgodną z zaleceniami instytucji akceptującej programy zdrowotne - Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Projekt poświęcony pneumokokom obejmuje szerszy zakres prac niż samo napisanie programu:
 • Analiza sytuacji zdrowotnej
 • Przegląd wytycznych towarzystw naukowych
 • Przegląd rekomendacji agencji HTA z całego świata
 • Konsultacje z ekspertami klinicznymi i praktykami samorządowymi
 • Przeszukanie baz informacji medycznej
 • Ocena efektywności i opłacalności interwencji
 • Opracowanie podstawowych założeń dla trzech szczebli administracji samorządowej
 • Podział wdrożenia na moduły ułatwiające koordynację programu
 • Udostępnienie kreatora programów zdrowotnych na platformie Dobre Programy Zdrowotne
Zapraszamy do pobierania modelowego programu ze strony CEESTAHC oraz do korzystania z darmowego kreatora programów zdrowotnych na platformie Dobre Programy Zdrowotne.
Pełny tekst programu (plik PDF 0,5 MB)
Najbliższe wydarzenia

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:9195, Data modyfikacji:2017-05-24