CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Uroczyste Obiady
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Uroczyste Obiady Czwartkowe
 |  Obiady Czwartkowe  |  Warunki udziału  |  Uroczyste Obiady Czwartkowe  | 
Zobacz: Kalendarium   2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Co pewien czas organizowane są "Uroczyste obiady czwartkowe", w czasie których prezentowane są wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie wygłasza wtedy również wykład zaproszony ekspert zewnętrzny.
W "Uroczystych obiadach czwartkowych" oprócz zarejestrowanych uczestników udział mogą brać również osoby zaproszone imiennie przez Stowarzyszenia CEESTAHC.
Niektóre "Uroczyste obiady czwartkowe" organizowane są we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
IX Uroczysty Obiad Czwartkowy
Najbliższy Uroczysty Obiad Czwartkowy odbędzie się 25 czerwca 2015 roku w Warszawie w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4
Temat spotkania: Fundamentalne kwestie prawa w ochronie zdrowia UE i PL
Czas trwania: 13.00 - 18.00
Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnictwo zaproszonych osób jest bezpłatne.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona.
 3. Zgłoszenia przyjmowane były do 19 czerwca 2015.
Agenda
IX Uroczysty Obiad Czwartkowy
Fundamentalne kwestie prawa w ochronie zdrowia UE i PL
Warszawa, 25 czerwca 2015, godz. 13.00
IBIB PAN, ul. Trojdena 4

Otwarcie konferencji Krzysztof Łanda 10 min.
1. Ścieżka legislacyjna i wpływ poszczególnych organów prawnych na tworzenie ustaw, rozporządzeń, zarządzeń w opiece zdrowotnej w Polsce Tomasz Pęcherz 40 min.
2. Jakość oceny skutków regulacji, a jakość stanowionego prawa w obszarze ochrony zdrowia - przykłady dobrych i złych praktyk w tym zakresie Michał Czarnuch 40 min.
3. Ścieżka legislacyjna i wpływ poszczególnych organów prawnych oraz państw członkowskich na tworzenie dyrektyw Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej Paweł Ryś 40 min.
Przerwa kawowa 20 min.
4. Jak wdrożyć żeby nie wdrożyć – problemy z wdrażaniem prawa unijnego w Polsce na przykładzie dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej Natalia Łojko 40 min.
5. Implementacja dyrektyw UE w ochronie zdrowia – co się dzieje w przypadku opóźnień oraz ich niepełnego wdrożenia Katarzyna Sabiłło 10 min.
6. Prawo w ochronie zdrowia – Polska w Unii Europejskiej - pokazanie jak wstąpienie i obecność w Unii Europejskiej wpłynęło na ochronę zdrowia w Polsce z prawnego punktu widzenia Joanna Łabuda
40 min.
Dyskusja i zakończenie konferencji 30 min.
Materiały do pobrania:
IX Uroczysty Obiad Czwartkowy
Fundamentalne kwestie prawa w ochronie zdrowia UE i PL
Warszawa, 25 czerwca 2015
IBIB PAN, ul. Trojdena 4
Otwarcie konferencji: Krzysztof Łanda
 1. Ścieżka legislacyjna i wpływ poszczególnych organów prawnych na tworzenie ustaw, rozporządzeń, zarządzeń w opiece zdrowotnej w Polsce
  Tomasz Pęcherz
 2. Jakość oceny skutków regulacji, a jakość stanowionego prawa w obszarze ochrony zdrowia - przykłady dobrych i złych praktyk w tym zakresie
  Michał Czarnuch
 3. Ścieżka legislacyjna i wpływ poszczególnych organów prawnych oraz państw członkowskich na tworzenie dyrektyw Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej
  Paweł Ryś
 4. Jak wdrożyć żeby nie wdrożyć – problemy z wdrażaniem prawa unijnego w Polsce na przykładzie dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
  Natalia Łojko
 5. Implementacja dyrektyw UE w ochronie zdrowia – co się dzieje w przypadku opóźnień oraz ich niepełnego wdrożenia
  Katarzyna Sabiłło
 6. Prawo w ochronie zdrowia – Polska w Unii Europejskiej - pokazanie jak wstąpienie i obecność w Unii Europejskiej wpłynęło na ochronę zdrowia w Polsce z prawnego punktu widzenia
  Paweł Ryś
 7. Dyskusja i zakończenie konferencji
VIII Uroczysty Obiad Czwartkowy
Koszty w systemie ochrony zdrowia - perspektywa płatnika, świadczeniobiorcy, pacjenta
Warszawa, 7 marca 2012 (wyjątkowo środa)
Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A
 1. Strategiczne dylematy jednostek samorządu terytorialnego dokonujących przekształceń formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego - finanse JST vs finanse szpitala – system naczyń połączonych
  Marek Wójcik - Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich, Dyrektor Biura ZPP
 2. Early assessment of drugs: The new legislation in Germany: procedures, methods and first experiences?
  Alric Ruther - Head of Department, Quality of Health Care, Institute for Quality and Efficiency in Health Care, Cologne, Germany
 3. Koszty świadczeń zależnych od stanu zdrowia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (pokaz slajdów PPS 0,7 MB)
  Zbigniew Derdziuk - Prezes ZUS, Grażyna Kaplińska
 4. Koszty świadczeń medycznych – wiedza tajemna? (pokaz slajdów PPS 4,6 MB)
  Andrzej Musiałowicz - Wiceprezes Zarządu House Domowa Opieka Sp. z o.o., współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej
 5. Ustawa refundacyjna z perspektywy przewlekle chorej osoby – trendy w dopłatach pacjentów do leków (plik PDF 1,8 MB)
  Stefan Bogusławski - Prezes Zarządu, Sequence HC Partners Sp. z o.o.
Materiały do pobrania:
VII Uroczysty Obiad Czwartkowy
Koszty w systemie ochrony zdrowia - perspektywa płatnika, świadczeniobiorcy, pacjenta
Warszawa, 19 maja 2011
Centrum Edukacji Medycznej CEMED, ul. Pory 78
 1. Instrumenty podziału ryzyka w ustawie refundacyjnej
  Katarzyna Bondaryk - Kancelaria Katarzyna Bondaryk
 2. Jakie i kiedy można stosować RSS w świetle ustawy refundacyjnej
  Artur Fałek - Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ
 3. Ocena RSS przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
  Wojciech Matusewicz - Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
 4. RSS z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego
  Jarosław Oleszczuk - Prezes Zarządu Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., Paweł Miśkiewicz - Genaral Manager CEC North Genzyme
 5. Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA (plik PDF 3,3 MB)
  Magdalena Władysiuk - Vice-Prezes HTA Consulting
 6. Praktyczne implikacje wynikające z zastosowania RSS na przykładzie wybranych krajów świata (plik PDF 2,2 MB)
  Brian Godman - Karolinska Insitute w Szwecji, Mario Negrii Institue
Materiały do pobrania:
VI Uroczysty Obiad Czwartkowy
Specyfika leków biologicznych i biopodobnych w polityce refundacyjnej i cenowej
Warszawa, 16 września 2010
IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4
 1. Teraźniejszość i przyszłość leków biologicznych (plik PDF 2,1 MB)
  prof. Paweł Grieb
 2. Wytyczne EMA w sprawie rejestracji leków biopodobnych (plik PDF 1,2 MB)
  Radosław Rudź
 3. Wytyczne EMA dotyczące oceny immunogenności leków biologicznych (plik PDF 2,1 MB)
  Anna Kordecka
 4. Leki biologiczne oryginalne i odtwórcze w aspekcie ich zamiennego stosowania (plik PDF 1,2 MB)
  Włodzimierz Bialik
 5. Leki biologiczne i leki biopodobne – spojrzenie klinicysty
  prof. Michał Nowicki
 6. Ocena ekonomiczna leków biologicznych i biopodobnych - swoiste aspekty refundacyjne (plik PDF 700 kB)
  Krzysztof Łanda
Materiały do pobrania:
V Uroczysty Obiad Czwartkowy
Uzyskiwane efekty opieki zdrowotnej w Polsce oraz wytyczne Komisji Europejskiej
Warszawa, 20 maja 2010
IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4
 1. Comparative and Relative Effectiveness in Health Care
  prof. Egon Jonsson
 2. Przyczyny niepodejmowania leczenia przez pacjentów w Polsce
  prof. Jacek Ruszkowski
 3. Chorowanie jest drogie - disease management, koszty choroby
  Joanna Lis
 4. Unia Europejska w działaniu - Relative effectiveness w świetle prac Forum Farmaceutycznego
  Jakub Adamski
 5. Ustalanie cen wyrobów medycznych, negocjacje i podział ryzyka, jako elementy zwiększenia dostępności do technologii nielekowych
  Anna Janczewska-Radwan
 6. Użyteczność oceny skuteczności i bezpieczeństwa technologii medycznych za pomocą rejestrów
  Magdalena Władysiuk
 7. Fundacja Watch Health Care (WHC)
  prof. Zbigniew Szawarski, Krzysztof Łanda
Materiały do pobrania:
IV Uroczysty Obiad Czwartkowy
Pricing . Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka
Warszawa, 1 października 2009
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
 1. Czynniki wpływające na ustalanie cen leków
  Joanna Lis
 2. Zakupy centralne produktów leczniczych. Przeżytek czy wciąż niedoceniona forma nabycia leków przez Państwo?
  Katarzyna Bondaryk
 3. Wykorzystywanie HTA w pricing'u
  Kamila Wendykowska, Magdalena Władysiuk
 4. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich
  Anna Bednarska
 5. Nagradzanie innowacyjności versus leki generyczne (odtwórcze)
  Anna Kordecka
 6. Zasady funkcjonowania bibliotek medycznych w Polsce i na świecie; zasoby polskich bibliotek i usługi oferowane
  Piotr Bulica
III Uroczysty Obiad Czwartkowy
Kraków, 30 lipca 2009
Dom Polonii, Rynek Główny 14
 1. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tzw. ustawa koszykowa)
  Spotkanie było w całości poświęcone ustawie koszykowej, podpisanej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w lipcu 2009. Dyskutowaliśmy jak należy ją interpretować i co może wyniknąć z poszczególnych zapisów.
II Uroczysty Obiad Czwartkowy
Warszawa, 28 maja 2009
Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94
 1. Ewaluacja kwestionariusza EQ-5D w populacji polskiej. Najczęstsze problemy szacowania użyteczności stanu zdrowia
  Dominik Golicki
 2. Wpływ wprowadzenia HTA w Polsce na działalność firm farmaceutycznych
  Cezary Głogowski
 3. Publiczny rejestr badań klinicznych i jego rola w ograniczaniu publication bias
  Radosław Rudź
 4. The National Institute for Clinical Excellence and its Social Value Judgment
  Małgorzata Karp
 5. Studium wykonalności dla Polskiej Agencji Cen
  Kamila Wendykowska
 6. Zasada równości społecznej w finansowaniu świadczeń medycznych na przykładzie Szwecji i Polski
  Katarzyna Kolasa
 7. HTA a polityka cenowa państwa
  Krzysztof Łanda
I Uroczysty Obiad Czwartkowy
Kraków, 20 lutego 2003
Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Józefa 19
 1. Systemy refundacyjne w Unii Europejskiej
  Małgorzata Okupny - Health Care Manager w firmie Janssen-Cilag
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:21669, Data modyfikacji:2015-06-25