CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Warszawa, 18.06.2019
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Grypa przed sezonem: co każdy samorząd wiedzieć powinien…
Warszawa, 18 czerwca 2019
Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji
Grypa przed sezonem: co każdy samorząd wiedzieć powinien…

Konferencję objął patronatem honorowym Główny Inspektor Sanitarny.
Termin: 18 czerwca 2019, godz. 10.30
Miejsce: Warszawa, Sale konferencyjne w budynku przy ul. Chałubińskiego 8
              sala nr 1
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zaproszenie
Programy profilaktyki grypy słusznie cieszą się wśród samorządów uznaniem i są jednym z najczęściej wdrażanych programów polityki zdrowotnej. Latem samorządy rozpoczynają proces przygotowania budżetu na następny rok. Konferencja jest dobrą okazją do przypomnienia, aby uwzględniono lokalnie środki na programy polityki zdrowotnej.
Podczas konferencji zaprezentujemy:
 • uaktualnioną wersję Modelowego Samorządowego Programu Profilaktyki Grypy w Grupach Ryzyka (nowy schemat Programu, nowe badania)
 • bezpłatny kreator programów polityki zdrowotnej www.dobreprogramyzdrowotne.pl
 • najlepsze przykłady wdrożeń programów polityki zdrowotnej w omawianym obszarze (m.in. wykorzystanie środków unijnych oraz różne grupy ryzyka)
 • podsumujemy dokonania samorządów w profilaktyce grypy
 • pokażemy różne grupy docelowe dla programów
Modelowy Samorządowy Program Polityki Zdrowotnej Profilaktyki Grypy w Grupach Ryzyka jest adresowany do samorządów i ma na celu pomoc merytoryczną Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które planują wdrożyć program profilaktyki grypy na swoim terenie. Wiele samorządów skorzystało z tego opracowania w poprzednich latach, wdrażając efektywne programy profilaktyki grypy na swoim terenie.
Od lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciw grypie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,4%. Niska wyszczepialność jest jednym z problemów polskich programów polityki zdrowotnej. Dlatego bardzo duże znaczenie mają programy zdrowotne realizowane przez władze lokalne.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać do 14 czerwca 2019 na kilka sposobów:
 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia:
  • imię i nazwisko
  • nazwa i adres reprezentowanej instytucji (+ ewentualnie zajmowane stanowisko)
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail
  na adres mailowy: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Patronat honorowy


Główny Inspektor Sanitarny


Partnerzy

Astra Zeneca


Mylan
Sanofi-Pasteur


Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:8124, Data modyfikacji:2019-06-18