CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Kalendarium 2013
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Kalendarium Obiadów Czwartkowych w 2013 roku
 |  Obiady Czwartkowe  |  Warunki udziału  |  Uroczyste Obiady Czwartkowe  | 
Zobacz: Kalendarium   2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Data Temat wykładu Prowadzący
Grudzień 2013
19.12 Na co nam to było? Krótka opowieść o wdrażaniu wytycznych GIODO Anna Flasza - Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Compliance adherence persistence - przyczyny i konsekwencje niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych Karolina Skóra
Wyniki najnowszego barometru Fundacji Watch Health Care Joanna Łapa
Prezentacja raportu "Rola i funkcje dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia" Tamara Borsuk
Listopad 2013
28.11 Prezentacja serwisu IKAR pro Kamila Gąszcz
07.11 Dyrektywa Przejrzystości Magdalena Łazowska
Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i Polsce Paulina Rolska
Rozporządzenia i zrządzenia prezesa NFZ Emilia Socha
Od ceny producenta do odpłatności pacjenta Leszek Stabrawa
Październik 2013
10.10 Europejski Konsumencki Index Zdrowia 2012 Karolina Skóra
Diagnoza społeczna 2013. Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2012 Marcin Pająk
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wybrane zagadnienia Karolina Skóra
Przerwa wakacyjna
Czerwiec 2013
20.06 Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2012 Karolina Skóra
Charakterystyka opieki transgranicznej w Polsce i krajach skandynawskich Paulina Rolska
Rozwój europejskich wytycznych w onkologii - European CanCer Organisation (ECCO) survey Emilia Socha
Stan zdrowia ludzi starszych w Polsce w oparciu o wyniki badania PolSenior Iwona Zaczyk
06.06 Alternatywne miary efektów w analizie wyników badań klinicznych Piotr Wojciechowski
Zdarzenia niepożądane i niepożądane działanie leków - rozpoznawanie, monitorowanie i zgłaszanie Joanna Jagielska
Mapowanie wartości użyteczności stanów zdrowia między kwestionariuszami SF-36 a EQ-5D z uwzględnieniem rozkładów poszczególnych domen kwestionariuszy - zastosowanie rozkładu beta-dwumianowego Piotr Biernat
Maj 2013
16.05 The implications of international reference pricing and parallel trade on social welfare and patient access Anna Kordecka
Potencjał turystyki zdrowotnej w Polsce w aspekcie dyrektywy o opiece transgranicznej Paulina Rolska
Wyniki najnowszego barometru WHC (III/IV 2013) Iwona Zaczyk
Porównanie rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej w odpowiedzi na ryzyko niesamodzielności z powodu choroby przewlekłej, niesprawności i niesamodzielności w starszym wieku w Danii i Niemczech Marcin Rodzinka
Kwiecień 2013
11.04 Ocena stosunków korzyści do ryzyka związanych z terapią na przykładzie net clinical benefit Elżbieta Olewińska
Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - regulacja w Polsce i na świecie Monika Wojtarowicz
Marzec 2013
28.03 Ograniczenia QALY i sens podejścia utylitarnego w ocenie technologii stosowanych w stanach terminalnych Karolina Skóra
Agencji Taryfikacji – dlaczego w modelu podażowym Krzysztof Łanda
Projekcje umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce na lata 2012-2030 Magdalena Łazowska
Horizon Scanning Paulina Rolska
14.03 Mikrosymulacje - kolejność losowania zdarzeń Bartosz Sękiewicz
Metody analizy wyników w randomizowanych badaniach klinicznych Katarzyna Wojcieszek
Wpływ czynników ekonomicznych na zdrowie i średnią długość życia na przykładzie wybranych państw Joanna Krzystek
Luty 2013
28.02 Google i inne zwierzęta Jacek Siwiec
Zasadność stosowania leków,
a finansowanie farmakoterapii
Krzysztof Łanda
Charakterystyka systemu zdrowotnego
w Singapurze
Emilia Socha
Prawa pacjenta - kompendium Marcin Rodzinka
Styczeń 2013
Inauguracja spotkań w nowym miejscu: Hotelu Campanile
31.01 Metody imputacji brakujących danych wynikowych w metaanalizie randomizowanych badań klinicznych Barbara Wyroba
Wpływ wysokości dopłat pacjentów na wielkość sprzedaży leków Anna Tytuła
Dobór techniki modelowania w analizach ekonomicznych w kontekście populacji docelowej Tomasz Fundament
17.01 Barometr WHC. Monitorowanie ZMIAN w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych (wyniki z X/XI 2012 r.) Iwona Zaczyk
Konkurencja w systemie bazowym w warunkach polskich Daria Marchewka
Charakterystyka systemu zdrowotnego w Singapurze Emilia Socha
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:15345, Data modyfikacji:2019-10-23