CeestahcCeestahc
Main / EBM-HTA / Bibliografia metodologiczna
EBM-HTA
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Celem opracowania poniższego wykazu było nie tyle stworzenie pełnej listy prac, co wyszczególnienie pozycji merytorycznie kluczowych, o szczególnym znaczeniu historycznym oraz w miarę możliwości dostępnych w postaci pełnotekstowej w sieci internet lub w źródłach ogólnie dostępnych (artykuły w czasopismach, ksiażki wydane w Polsce), umożliwiających polskiemu czytelnikowi samodzielne rozwijanie wiedzy z tego zakresu. Dołączono ponadto najważniejsze prace w języku angielskim (książki i artykuły w czasopismach).
Tam, gdzie to było możliwe podano odsyłacz do wersji elektronicznej tekstu. Ponieważ bibliografia jest konsekwentnie aktualizowana, nowe odsyłacze są dodawane na bieżąco. W związku z tym brak odsyłacza przy danej pozycji nie oznacza, że nie jest on dostępny w wersji elektronicznej. Dlatego zachęcamy odbiorców niniejszej bibliografii do samodzielnego sprawdzenia dostępności aktualnej wersji tekstu.
Bibliografia

I.      Statystyka, biostatystyka, analiza danych

II.     Prace z zakresu EBM, HTA, metodologii badań klinicznych, farmakoekonomiki, epidemiologii klinicznej, oceny jakości życia

a)     Epidemiologia, epidemiologia kliniczna

b)     EBM, przeglądy systematyczne, metaanalizy

c)     Medyczne bazy danych, wyszukiwanie informacji

d)     Badania kliniczne

e)     HTA, ekonomika zdrowia, farmakoekonomika

f)      EBHC i zastosowania HTA / EBM

g)     Decyzje medyczne, modelowanie, badania operacyjne

h)     Pomiar zdrowia, metody jakościowe

i)      Metody bayesowskie

j)      Słowniki, bibliografie.

III.       Materiały do historii EBM i HTA

IV.       Inne artykuły, teksty krytyczne, komentarze, varia

 


I.Statystyka, biostatystyka, analiza danych

 1. Armitage P., Berry G., Statistical Methods in Medical Research, Blackwell, Oxford 1994. (polskie tłumaczenie: Armitage P., Metody statystyczne w badaniach medycznych, PZWL, Warszawa 1978).
 2. Box G. E. P., Hunter W. G., Hunter J. S., Statistics for Experimenters, Wiley, New York, 1978.
 3. Lang T., Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles, Croatian Medical Journal, 45(4):361-370,2004.
 4. Brandt S., Analiza danych, PWN, Warszawa 1998.
 5. Buchanan-Wollaston H., The philosophic basis of statistical analysis, J. Int. Council Explor. Sea 1935; 10:249–263.
 6. Byrne D. W., How to Learn Everything You Ever Wanted to Know About Statistics, http://www.mc.vanderbilt.edu/gcrc/workshop_files/2002-10-04.ppt
 7. Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, Wadsworth & Brooks, Pacific Grove 1990.
 8. Chernick M. R., Friis R. H., Introductory Biostatistics for the Health Sciences: Modern Applications Including Bootstrap, Wiley-Interscience, 2003.
 9. Coggon D., Statistics in Clinical Practice, BMJ Publishing Group, London 1995.
 10. Cook R., Sackett D. L., The number needed to treat: a clinically useful measure of treatment effect, BMJ 1995;310:452-454.
 11. Cordell W. H., Number needed to treat (NNT), Acad. Emerg. Med. 1999; 33: 433-436.
 12. Cox D. R., Some problems connected with statistical inference, Ann. Math. Stat. 1958; 29:357–372.
 13. Cox D. R., The role of significance tests, Scand J. Stat. 1977; 4:49–70.
 14. Daniel W. W., Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, John Wiley & Sons, 2004.
 15. Davison A. C., Hinkley D. V., Bootstrap Methods and Their Application, Cambridge University Press, New York 1997.
 16. Dawson B. i wsp., Basic & Clinical Biostatistics, McGraw-Hill Medical, 2004.
 17. Durka P. J., Wstęp do współczesnej statystyki, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2003.
 18. Dyke G., How to avoid bad statistics, Field Crops Res. 1997; 51:165–197.
 19. Efron B., Tibshirani R., An Introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall, New York 1993.
 20. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
 21. Fisher R. A., Statistical Methods and Scientific Inference, Macmillan, New York 1973.
 22. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1958.
 23. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa 1996.
 24. Gehan E. A., Lemak N. A., Statistics in Medical Research, Plenum Medical Book Company, New York 1994.
 25. Glantz S., Biostatistics: How to detect, correct and prevent errors in the medical literature, Circulation 1980; 61:1–7.
 26. Good P. I., Hardin J. W., Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them), Wiley, 2003.
 27. Good P. I., Resampling Methods, Birkhauser, Boston 2001.
 28. Gore S., Altman D., Statystyka w praktyce lekarskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 29. Greenland S., Randomization, statistics, and causal inference, Epidemiology 1990; 1:421–429.
 30. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1976.
 31. Grzegorzewski P. i wsp., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, WSISiZ, Warszawa 2005.
 32. Guyatt G. i wsp., Correlation and regression, Can Med Assoc J 1995 Feb 15; 152(4): 497-504, http://www.cmaj.ca/cgi/content/abstract/152/4/497
 33. Guyatt G. i wsp., Hypothesis testing, Can Med Assoc J 1995 Jan 1; 152(1): 27-32, http://www.cmaj.ca/cgi/content/abstract/152/1/27
 34. Guyatt G. i wsp., Interpreting study results: confidence intervals, Can Med Assoc J 1995 Jan 15; 152(2): 169-173, http://www.cmaj.ca/cgi/content/abstract/152/2/169
 35. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN 1998.
 36. Hill B., A Short Textbook of Medical Statistics, Oxford University Press, Oxford 1977.
 37. Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Script, Warszawa 2002.
 38. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa 2000.
 39. Jędrychowski W., Penar A., Statystyczna analiza wyników badań naukowych w medycynie i biologii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.
 40. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE 2006.
 41. Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka, WNT, Warszawa 2001.
 42. Lindley D., The philosophy of statistics (with discussion), The Statistician 2000; 49:293–337.
 43. Little R. J. A., Rubin D. B., Statistical Analysis with Missing Data, John Wiley & Sons, New York 1987.
 44. Mantel N., Haenszel W., Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease, J. Natl. Cancer Inst. 1959; 22: 719-748.
 45. Middleton M. R., Microsoft Excel w analizie danych, Wydawnictwo RM, 2003.
 46. Moczko J., Bręborowicz G., Tadeusiewicz K., Statystyka w badaniach medycznych, Springer PWN, Warszawa 1998.
 47. Moses L., Statistical concepts fundamental to investigations, N. Engl. J. Med. 1985; 312:890-897.
 48. Norman G., Streiner D., Biostatistics: the Bare Essentials, Mosby, St Louis 1994.
 49. Petrie A., Sabin C., Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa 2006.
 50. Podstawy statystyki, dostępny: http://www.mp.pl/artykuly/index.php?lid=356
 51. Poole C., Low p-values or narrow confidence intervals: Which are more durable? Epidemiology 2001; 12:291–294.
 52. Radhakrishna Rao C., Statystyka i prawda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 53. Rothman K. J., Statistics in nonrandomized studies, Epidemiology 1990b; 1:417–418.
 54. Royall R. M., Statistical Evidence: A Likelihood Paradigm, Chapman and Hall, New York 1997.
 55. Sawicki F., Elementy statystyki dla lekarzy, PZWL, 1982.
 56. Seidenfeld T., Philosophical Problems of Statistical Inference, Reidel, Boston 1979.
 57. Silvey S. D., Wnioskowanie statystyczne, PWN, Warszawa 1978.
 58. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 1996.
 59. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska, Kraków, 2006.
 60. Streiner D. L., Maintaining standards: differences between the standard deviation and standard error, and when to use each, Can. J. Psychiatry 1996; 41:498-502.
 61. Watała C., Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2002.
 62. White S. J., Ashby D., Brown P. J., An introduction to statistical methods for health technology assessment, Health Technol Assess 2000;4(8), dostępny: http://www.ncchta.org/fullmono/mon408.pdf
 63. World Health Organization, Statistical Indicators for the Planning and Evaluation of Public Health Programs: Fourteenth Report of the Expert Comittee on Health Statistics, WHO Technical Report Series No. 472, Geneva 1971.


II.  Prace z zakresu EBM, HTA, metodologii badań klinicznych, farmakoekonomiki, epidemiologii klinicznej, oceny jakości życia


a) Epidemiologia, epidemiologia kliniczna

 1. Barker D. J. P., Hall A. J., Practical Epidemiology, Churchill Livingstone, Edinburgh 1991.
 2. Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T., Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo IMP, Łódź 1996.
 3. Brzeziński Z. J., Szamotulska K., Epidemiologia kliniczna, PZWL, Warszawa, 1997.
 4. Coggon D., Rose G., Barker D. J. P., Epidemiology for the Uninitiated, BMJ Publishing Group 1997, dostępny: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html
 5. Evans A. S., Causation and disease: a chronological journey, Am. J. Epidemiol. 1978; 108: 249-258.
 6. Fletcher R. H., Fletcher S. W., Wagner E. H., Clinical epidemiology: the Essentials, Williams & Wilkins, Baltimore 1995.
 7. Freedman D. A., From association to causation, Stat. Sci. 1999; 14:243–258.
 8. Jabłoński L., Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Folium, 1999.
 9. Jadad A. R. i wsp., Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary? Controlled Clin Trials 1996; 17:1-12.
 10. Jędrychowski W., Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 11. Kundi M., Causality and the Interpretation of Epidemiological Evidence, Environmental Health Perspectives, The National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, dostępny: http://www.ehponline.org/members/2006/8297/8297.pdf
 12. Norell S. E., Workbook of Epidemiology, Oxford University Press, New York, Oxford 1995.
 13. Parascandola M., Weed D. L., Causation in epidemiology, J. Epidemiol. Community Health 2001;55;905-912, dostępny: http://jech.bmjjournals.com/cgi/content/full/55/12/905
 14. Pearce N., A short introduction to Epidemiology, Occasional Report Series No 2, Centre for Public Health Research, Massey University Wellington Campus, http://publichealth.massey.ac.nz/publications/introepi.pdf
 15. Pearl J., Causal Inference in the Health Sciences: A Conceptual Introduction, Technical Report R-282, 2001, dostępny: ftp://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/R282.pdf
 16. Robins J., Data, Design, and Background Knowledge in Etiologic Inference, Epidemiology, 11 (3), 313{320}, 2001.
 17. Rothman K. J., Greenland S., Causation and Causal Inference in Epidemiology, American Journal of Public Health, Supplement 1, 2005, Vol 95, No. S1.
 18. Rothman K. J., Modern Epidemiology, Little, Brown, Boston 1986.
 19. Sackett D. L. i wsp., Clinical epidemiology: a basic science for clinical medicine, Little, Brown & Company, 1991.
 20. Szeszenia-Dąbrowska N. (red.), Podstawy epidemiologii. Podręcznik dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1996.
 21. Vineis P., Causality in epidemiology, Soz.- Präventivmed. 48 (2003) 80–87.
 22. Weiss N. S., Inferring causal relationships: elaboration of the criterion of „dose-response”, Am. J. Epidemiol. 1981; 124:985-990.
 23. Woodward J., Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation, Oxford University Press, 2005.
 24. Zieliński A., Mazurek J., Badanie związków przyczynowych w epidemiologii, Ruch Filozoficzny 2002;59:275-87.


b) EBM, przeglądy systematyczne, metaanalizy

 1. Alderson P., Green S., Cochrane Collaboration open learning material for reviewers, dostępny: http://www.cochrane-net.org/openlearning/PDF/Openlearning-full.pdf
 2. Bailar J. C., The promise and problems of meta-analysis, N Engl J Med 1997 Aug 21; 337(8): 559-561.
 3. Baujat B., Mahe C., Pignon J. P., Hill C., A graphical method for exploring heterogeneity in meta-analyses: application to a meta-analysis of 65 trials, Statistics in Medicine 2002;
  20:3635–3647.
 4. Berkey C. i wsp., A random effects regression model for meta-analysis, Stat. Med. 1995; 14:395–411.
 5. Berlin J. A. i wsp., A comparison of statistical methods for combining event rates from clinical trials, Stat. Med. 1989; 8:141–151.
 6. Bero L. A., Jadad A. R., How consumers and policymakers can use systematic reviews for decision making, Ann Intern Med 1997 July 1; 127(1): 37-42, http://www.acponline.org/journals/annals/01jul97/consumer.htm
 7. Cappelleri J. C. i wsp., Large trials vs. meta-analysis of smaller trials: how do their results compare? JAMA 276: 1332-1338, 1996.
 8. Chalmers I., Altman D. G., Systematic reviews, BMJ Publishing Group, London 1995.
 9. Chalmers T. C. i wsp., Bias in treatment assignment in controlled clinical trials, New England J. Med. 1983; 309:1358–1361.
 10. Cochrane Reviewers’ Handbook, version 4. 2. 5, The Cochrane Collaboration, March 2004, dostępny: http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf
 11. Concato J., Shah N., Horwitz R. I., Randomized, controlled trials, observational studies, and the hierarchy of research designs, N Engl J Med 2000;342:1887–1892.
 12. Cook D. J. i wsp., The relation between systematic reviews and practice guidelines, Ann Intern Med 1 Aug 1997; 127(3): 210-216, http://www.acponline.org/journals/annals/01aug97/systrev.htm
 13. Cook D. J., Mulrow C. D., Haynes R. B., Systematic reviews: synthesis of best evidence for clinical decisions, Ann Intern Med 1997 Mar 1; 126(5):376-80, http://www.acponline.org/journals/annals/01mar97/bestevid.htm
 14. Cooper H. M., Rosenthal R., Statistical versus traditional procedures for summarising research findings, Psychol. Bull. 1980; 87:442–449.
 15. Cooper, H. M., Hedges, L. V. (red.), The Handbook of Research Synthesis, Sage Publications New York 1994.
 16. Croskerry P., Achieving quality in clinical decision making: cognitive strategies and the detection of bias, Acad. Emerg. Med. 2002; 9: 1184.
 17. Dawes M., Evidence-based practice: a primer for health care professionals, Churchill Livingstone, Edinburgh 1999.
 18. Definitions of Evidence Based Medicine [w:] http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/def.html
 19. Deighan M., Hitch S. (red.), Clinical effectiveness: from guidelines to cost-effective practice, Brentwood, Essex: Earlybrave Publications Limited, 1995.
 20. Dixon R. A., Munro J. F., Silcocks P. B., The Evidence Based Medicine Workbook: Critical Appraisal for Clinical Problem Solving, Oxford University Press, Oxford 1997.
 21. Dunn G., Everitt B., Clinical biostatistics: an introduction to evidence-based medicine, E. Arnold, Halsted Press, London, New York 1995.
 22. Easterbrook P. J. i wsp., Publication bias in clinical research, Lancet 1991; 337:867–872.
 23. Eddy D. M., Hasselblad V., Shachter R., Meta-analysis by the confidence profile method. The statistical synthesis of evidence, Academic Press, Boston 1992.
 24. Egger M, Davey Smith G. Meta-analysis: potentials and promise. BMJ 1997; 315: 1371-4, http://bmj.bmjjournals.com/archive/7119/7119ed.htm
 25. Egger M., Smith G. D., Phillips A. N., Meta-analysis: Principles and procedures, BMJ 1997; 315:1533–1537.
 26. Egger M.,Smith G. D., Altman D. G., Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context, BMJ Publishing Group 2001 (dostępny także jako seria artykułów: Juni P, Altman DG, Egger M.Systematic reviews in health care: Assessing the quality of controlled clinical trials.BMJ 2001;323:42-6, Sterne JAC, Egger M, Smith GD.Investigating and dealing with publication and other biases in meta-analysis.BMJ 2001;323:101-105, Deeks JJ.Systematic reviews of evaluations of diagnostic and screening tests.BMJ 2001;323:157-162, Altman DG.Systematic reviews of evaluations of prognostic variables.BMJ 2001;323:224-228)
 27. Ellrodt G. i wsp., Evidence-based disease management, JAMA 1997 26 Nov; 278(20):1687-92.
 28. Elwood J. M., Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials, Oxford University Press, New York 1998.
 29. Ernst E., Evidence based complementary medicine: a contradiction in terms? Ann. Rheum. Dis. 1999;58:69-70.
 30. Everitt B. S. (red.), Meta-analysis, Statistical Methods in Medical Research 1993; 2: 117-192 .
 31. Evidence Based Medicine (EBM), dostępny http://www.mp.pl/artykuly/index.php?lid=357
 32. Evidence Based Medicine [w:] Medical Subject Heading (MeSH) scope note in MEDLINE database, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=mesh lub [w:] BMJ 1995; 310: 1122
 33. Friedland D. J. i wsp., Evidence-Based Medicine: A Framework for Clinical Practice, Appleton & Lange, Stamford 1998.
 34. Gelbach S. H., Interpreting the Medical Literature, McGraw-Hill, New York, 1993.
 35. Geyman J. P., Deyo R. A., Ramsey S. D., Evidence Based Clinical Practice: Concepts and Approaches, Butterworth Heinemann, Boston 1999.
 36. Gioacchino L., Meta-analysis In Medical Research: The Handbook for the Understanding and Practice of Meta-Analysis, Blackwell Publishers, 2005
 37. Glasziou P., EBM – rola Cochrane Collaboration i Cochrane Library, Medycyna Praktyczna 2003/03.
 38. Glasziou P., Irwig L., Bain C., Colditz G., Systematic Reviews in Health Care: A Practical Guide, Cambridge University Press 2001.
 39. Glasziou P., Sanders S. L., Investigating causes of heterogeneity in systematic reviews, Statistics in Medicine 2002; 21:1503–1511.
 40. Godlee F., Applying research evidence to individual patients (editorial) BMJ 1998 30 May; 316(7145): 1621-1622, dostępny http://www.bmj.com/cgi/content/full/316/7145/1621
 41. Goodman C., Literature searching and evidence interpretation for assessing health care practices, SBU: The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, Stockholm 1993.
 42. Greenhalgh T., How to Read a Paper: The Basics of Evidence-based Medicine, Bmj Publishing Group; 2006, http://bmj.bmjjournals.com/collections/read.shtml
 43. Greenhalgh T., Papers that summarise other papers (systematic reviews and meta-analyses), Br Med J 315: 672-5, 1997.
 44. Guyatt G. H., Drummond R., Rennie D., Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice, American Medical Association Press, Chicago 2002 (dostępny: http://www.cche.net/usersguides/main.asp lub http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/userg.html)
 45. Haines A., Donald A., Getting research findings into practice, BMJ Books, London 1998, dostępny: http://www.health.library.mcgill.ca/ebm/haines.hm
 46. Hedges L. V., Olkin I., Statistical Methods for Meta Analysis, Academic Press, New York 1985.
 47. Henry J., McQuay D. M., Moore R. A., Using Numerical Results from Systematic Reviews in Clinical Practice, Annals of Internal Medicine, 1 May 1997 | Volume 126 Issue 9 | Pages 712-720, http://www.annals.org/cgi/content/full/126/9/712
 48. Higgins J. P. T., Thompson S. G., Quantifying heterogeneity in a meta-analysis, Statist. Med. 2002; 21:1539–1558.
 49. Hunter J. E., Schmidt F. L., Methods of Meta-Analysis. Correcting Error and Bias in Research Findings, SAGE Publications, Newbury Park 2004.
 50. Jadad A. R., Methodology and Reports of Systematic Reviews and Meta-analyses. A Comparison of Cochrane Reviews With Articles Published in Paper-Based Journals, JAMA, July 15, 1998–Vol 280, No. 3.
 51. Jadad A., Randomised Controlled Trials: A User's guide, BMJ, London 1997.
 52. Jaeschke R. i wsp., Assessing the effects of treatment: measures of association, Can Med Assoc J 1995 Feb 1; 152(3): 351-357, dostępny: http://www.cmaj.ca/cgi/content/abstract/152/3/351
 53. Jaeschke R., Cook D., Guyatt G., Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP), „Medycyna Praktyczna”, wydanie specjalne 1/ 1999.
 54. Knottnerus JA, van Weel C, Muris JWM.1.Evaluation of diagnostic procedures.BMJ 2002;324:477-80
 55. Levels of Evidence [w:] http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp
 56. Light R. J., Pillemar D. B., Summing Up: The Science of Reviewing Research. Harvard University Press, Cambridge 1984.
 57. Lockett T., Evidence-based and cost-effective medicine for the uninitiated, Radcliffe Medical Press, Oxford, NewYork 1997.
 58. Mallett S., Clarke M., The typical Cochrane Review, International Journal of Technology Assessment in Health Care 18:820-823, 2002.
 59. Mayer D., Essential Evidence-Based Medicine, Cambridge University Press, 2004.
 60. McGee S. R., Evidence-Based Physical Diagnosis, Saunders, Philadelphia 2001.
 61. Moher D. i wsp., Assessing the quality of reports of randomised trials: implications for the conduct of meta-analyses, Health Technol Assess 1999;3(12), dostępny: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/fullmono/mon312.pdf
 62. Mulrow C. D., Cook D., Davidoff F., Systematic reviews: critical links in the great chain of evidence [editorial; comment], Ann Intern Med 1997 Mar 1; 126(5):389-91, dostępny: http://www.acponline.org/journals/annals/01mar97/critlink.htm
 63. Mulrow C. D., The medical review article: state of the science, Ann Intern Med,106: 485-8, 1987.
 64. Mulrow C., Cook D., Systematic Reviews: Synthesis of Best Evidence for Health Care Decisions, ACP, Philadelphia 1998.
 65. Mulrow C., Langhorne P., Grimshaw J., Integrating heterogeneous pieces of evidence in systematic reviews, Ann Intern Med 1997 Dec 1; 127(11): 989-995, dostępny: http://www.acponline.org/journals/annals/01dec97/evidence.htm
 66. Nicoll D., Detmer W. M., Basic Principles of Diagnostic Test Use and Interpretation [w:] Pocket Guide to Diagnostic Tests, Third Edition, Lange/McGraw-Hill 2003, dostępny: http://www.people.virginia.edu/~wmd4n/pgdt/ch1.pdf
 67. Niżankowski R. i wsp., Analiza efektywności, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2002, dostępny: http://www.bpz.gov.pl/
 68. Petitti D. B., Meta Analysis, Decision Analysis and Cost-effectiveness Analysis: Methods for Quantitative Synthesis in Medicine, Oxford University Press, New York 2000.
 69. Reynolds S., Trinder L., Evidence-based practice: a critical appraisal, Blackwell Science, Oxford 2000.
 70. Riegelman R. K., Hirsch D. S., Studying a Study and Testing a Test. How to Read the Medical Literature, Little Brown, Boston 2000.
 71. Sackett D. L. . i wsp., Evidence Based Medicine – what it is and what it isn’t, BMJ 1996; 312: 71-2
 72. Sackett D. L., Bias in analytic research, J. Chronic Dis. 1979; 32: 51-63.
 73. Sackett DL, Haynes RB.2.The architecture of diagnostic research.BMJ 2002;324:539-41
 74. Sackett, D. L. i wsp. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM, 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 2000.
 75. Schulze R., Meta-Analysis: A Comparision of Approaches, Hogrefe & Huber Publishing, 2004.
 76. Shaughnessy A. F., Slawson D. C., Bennett J. H., Becoming an information master: a guidebook to the medical information jungle. J Fam Pract 1994; 39: 489-499.
 77. Staines A., Evidence Based practice Handbook, Department of Public Health Medicine and Epidemiology, University College Dublin.
 78. Straus S. E. i wsp., Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Churchill Livingstone, Edinburgh 2005.
 79. Straus S. E., Practising evidence-based medicine: tutor's manual, Radcliffe Medical Press, Abingdon 2000.
 80. Sutton J. A. i wsp., Methods for Meta-Analysis in Medical Research, John Wiley & Sons, 2000.
 81. Thompson S. G., Systematic Review: Why sources of heterogeneity in meta-analysis should be investigated, BMJ 1994;309:1351-1355.
 82. Villar J. i wsp., Meta-analyses in systematic reviews of randomized controlled trials in perinatal medicine: comparison of fixed and random effects models, Statistics in Medicine 2001;20:3635-3647
 83. Wang M. C., Bushman B. J., Integrating Results Through Meta Analytic Review Using SAS Software, SAS Institute, 1999.
 84. Whitehead A., Meta-Analysis of Controlled Clinical Trials, John Wiley & Sons, 2002.
 85. Wulf H. R., Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do teorii decyzji klinicznej, PZWL, Warszawa 1991.


c) Medyczne bazy danych, wyszukiwanie informacji

 1. Artowicz E., Reprezentacja wiedzy w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, Wydaw. SBP, Warszawa 1997.
 2. Cochrane Training Manual for Handsearchers, US Cochrane Center, 2002, dostępny: http://www.cochrane.us/documents/Training%20Manual%20for%20Handsearchers%20Final.pdf
 3. Czerny A. I., Wstęp do teorii wyszukiwania informacji, Ośrodek Informacji Naukowej PAN, 1978.
 4. Egger M., Jüni P., Bartlett C., Holenstein F., Sterne J., How important are comprehensive literature searches and the assessment of trial quality in systematic reviews? Empirical study, Health Technol Assess 2003;7(1), dostępny: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/fullmono/mon701.pdf
 5. Evans D., Database searches for qualitative research, J Med Libr Assoc 2002;90:290-3.
 6. Finding studies for systematic reviews: a checklist for researchers, Information Service Centre for Reviews and Dissemination, University of York, dostępny: http://www.york.ac.uk/inst/crd/revs.htm
 7. Haynes R. B. i wsp., Developing optimal search strategies for detecting clinically sound studies in MEDLINE, J. Am. Med. Inform. Assoc. 1994; 1:447-458, dostępny: http://hiru.mcmaster.ca/hedges/Wong%20MEDINFO%202004.pdf .
 8. Holland J. L., Optimal search strategies for identifying sound clinical prediction studies in EMBASE, BMC Medical Informatics and Decision Making 2005, 5:11, dostępny: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6947-5-11.pdf
 9. Hutchinson D., Paine P. B., Medline for Health Professionals: How to Search PubMed on the Internet, New Wind Publishing, 1998.
 10. Katcher B. S., Medline: A Guide to Effective Searching in PubMed and Other Interfaces, Ashbury Press, 2006.
 11. Kawalec P., Medyczne bazy danych. Cz. 1, Służba Zdrowia nr 75-76 (3172-3173), 2002.
 12. Kawalec P., Medyczne bazy danych. Cz. 2, Służba Zdrowia nr 77-78 (3174-3175) 2002.
 13. Lee K. P. i wsp., Association of journal quality indicators with methodological quality of clinical research articles, JAMA 2002;287:2805-8.
 14. Robinson K. A., Dickersin K. Development of a highly sensitive search strategy for the retrieval of reports of controlled trials using PubMed, Int J Epidemiol. 2002;31:150-3.
 15. Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Oprac. Bożenna Bojar, Wydaw. SBP, Warszawa 2002.
 16. Stave Ch., Field Guide to Medline: Making Searching Simple, Lippincott Williams & Wilkins, 2002.
 17. Ścibor E., Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych, Olsztyn 1999.
 18. Wilczynski N. L., McKibbon K. A., Haynes R. B., Enhancing retrieval of best evidence for health care from bibliographic databases: calibration of the hand search literature, Medinfo 2001;10(Pt 1): 390-3.


d) Badania kliniczne, metodologia eksperymentu naukowego

 1. Altman D. G., Randomisation, BMJ 1991a; 302:1481–1482.
 2. Bailar J. C. i wsp., Studies wihout internal controls, N. Engl. J. Med. 1984; 311: 156-162.
 3. Barbui C., Violante A., Garattini S., Does placebo help establish equivalence in trials of new antidepressants? Eur. Psychiatry 2000; 15:268–273.
 4. Beveridge W. I., The Art of Scientific Investigation, William Heinemann Ltd., London 1957.
 5. Brzeziński, J., Metodologia badań naukowych i diagnostycznych [w:] J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 6. Burgess DC, Gebski VJ, Keech AC.Baseline data in clinical trials.MJA 2003;179:105-107
 7. Burkett G., Classifying basic research designs, Fam. Med. 1990; 22: 143-148.
 8. Cakir B, Gebski VJ, Keech AC.Flow of participants in randomised studies.MJA 2003;178:348-349
 9. Chow S., Liu J-P., Design and Analysis of Clinical Trials: Concepts and Methodologies, Wiley-Interscience, 2003.
 10. Cook DI, Gebski VJ, Keech AC.Subgroup analysis in clinical trials.Med J Aust 2004;180:289-291
 11. Cox D. R., Planning of Experiments, Wiley, New York 1958.
 12. Day S., Blinding or masking, [w:] P. Armitage, T. Colton, red. Encyclopedia of Biostatistics, Vol. 1, Chichester: John Wiley & Sons, 1998.
 13. Ederer F., Why do we need controls? Why do we need to randomize? Amer. J. Ophthl. 1975; 76:758–762.
 14. Elwood J. M., Interpreting clinical trial results: seven steps to understanding, Can. Medi. Assoc. J. 1980; 123:343-345.
 15. Emanuel E. J., Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research: Readings and Commentary, The Johns Hopkins University Press, 2004.
 16. Ernst E., Resch K. L., Concept of true and perceived placebo effects, BMJ 1995; 311: 551-553.
 17. Everitt B. S., Pickles A., Statistical Aspects Of The Design And Analysis Of Clinical Trials, Imperial College Press, 2004.
 18. Fleiss J. L., The Design and Analysis of Clinical Experiments, Wiley, New York 1997.
 19. Friedman L. M., Furberg C. D., DeMets D. L., Fundamentals of Clinical Trials, Mosby, St. Louis 1996.
 20. Gallin J. I., Principles and Practice of Clinical Research, Academic Press 2002.
 21. Gebski VJ, Beller EM, Keech AC.Randomisation in clinical trials.Med J Aust 2002;177:565-567
 22. Gebski VJ, Beller EM, Keech AC.Statistical methods in clinical trials.Med J Aust 2003;178:182-184
 23. Good Clinical Practice for Trials on Medical Products in the European Community. Pharmacology and Toxicology 1990, 67, 361–372 (polski przekład: Zasady Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych Produktów Medycznych w Krajach Wspólnoty Europejskiej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 1992).
 24. Górecka R., Teoria i technika eksperymentu. Pomoc dydaktyczna, Politechnika Krakowska 1998.
 25. Gross Portney L., Foundations of Clinical Research: Applications to Practice, Prentice Hall, 2000.
 26. Guess H. A. i wsp., The Science of the Placebo: Toward an Interdisciplinary Research Agenda (Evidence-Based Medicine Workbooks), Bmj Publishing Group, 2002.
 27. Hague WE, Gebski VJ, Keech AC.Recruitment to randomised studies.Med J Aust 2003;178:579-581
 28. Hayden G. F., Kramer M. S., Horowitz R. I., The case-controlled study: a practical review for the clinician, JAMA 1982; 247: 326-329.
 29. Hulley S. B., Cummings S. R., Designing Clinical Research, Williams & Wilkins, Baltimore 1988.
 30. Jędrychowski W., Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 31. Louis T. A. i wsp., Crossover and self controlled designs in clinical research, N. Engl. J. Med. 1984; 310:24-31.
 32. Machin D. (red.) i wsp., Textbook of Clinical Trials, John Wiley & Sons, 2004.
 33. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976.
 34. Meinert C. L., Clinical Trials: Design, Conduct, and Analysis, Oxford University Press, 1986.
 35. Montgomery C., Design and Analysis of Experiments, Jon Wiley & Sons, New York 1991.
 36. Nesbitt L. A., Clinical Research: What It Is and How It Works, Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2003.
 37. Piantadosi S., Clinical Trials: A Methodologic Perspective, Wiley 1997.
 38. Placebos: Ethics and Health Care Research. The Proceedings of an International Conference ‘Placebo: Its Action and Place in Health Research Today’ held in Warsaw, Poland, 12-13 April 2003, Science and Engineering Ethics, Special Issue, Vol. 10, Nr 1 2004.
 39. Pocock S. J., Clinical Trials: a Practical Approach, Wiley, Chichester 1996.
 40. Rosenbaum P. R., Observational Studies, Springer, New York 2002.
 41. Rosenberger W. F., Lachin J. M., Randomization in Clinical Trials: Theory and Practice, Wiley-Interscience, 2002.
 42. Schulz K. F., Grimes D. A., Blinding in randomized trials: Hiding who got what, Lancet 2002; 359:696–700.
 43. Statistical Principles for Clinical Trials, International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), 1998 [dostępny: http://www.fda.gov/CbER/gdlns/ichclinical.pdf].
 44. Toutenburg H., Statistical Analysis of Designed Experiments, Springer-Verlag, New York 2002.
 45. Walter M. i wsp., Badania kliniczne – organizacja, nadzór, monitorowanie, OINPHARMA, Warszawa 2004.


e) HTA, ekonomika zdrowia, farmakoekonomika

 1. Alasdair M. i wsp., Pharmacoeconomics, Churchill Livingstone, March 2004.
 2. Rydlewska-Liszkowska I., Jugo B., Deroń Z., Wybrane problemy ewaluacji ekonomicznej w opiece zdrowotnej. Poradnik dla kadry zarządzającej w systemie opieki zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź 1999.
 3. Barbieri M., Drummond M., Willke R. i wsp., Variability of cost-effectiveness estimates for pharmaceuticals in Western Europe: lessons for inferring generalizability, Value in Health 2005;8(1):10-23.
 4. Bootman J. L. i wsp., Principles of Pharmacoeconomics, Harvey Whitney Books Company, 1996.
 5. Breslow L. i wsp., Assessing the Efficacy and Safety of Medical Technologies, Washington D. C., 1978.
 6. Brouwer W. B., Koopmanschap M. A., The friction-cost method: replacement for nothing and leisure for free? Pharmacoeconomics, 23(2):105-11, 2005.
 7. Drummond M. F. O’Brien, B., Stoddart,- G. L., Methods for Economic Evaluation of Health Care Programmes, Oxford University Press, Oxford, New York, Toronto 1997.
 8. Drummond M. F., An Introduction to Health Economics, Brookwood Medical Publications, Surrey 1995.
 9. Drummond, M. F., O’Brien, B., Stoddart, G. L., Torrance, Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via Medica, Gdańsk 2003.
 10. Eddy D., A manual for Assessing Health Practice & Designing Practice Policies, American College of Physicians, Philadelphia, Pensylvania 1992.
 11. Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia. Praca zbiorowa pod redakcją M. Czecha, Warszawa, 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 12. Franaszek P., Ocena technologii medycznych [w:] Czupryna A. i wsp., Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.
 13. Getzen T. E., Ekonomika Zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Gilmer T. P. i wsp., Predictors of health care costs in adults with diabetes, Diabetes Care. Jan;28(1):59-64, 2005.
 15. Gregson N. i wsp., Pricing medicines: theory and practice, challenges and opportunities, Nature Reviews | Drug Discovery 2005; 4:121-30.
 16. Grieve R., Hutton J., Green C., Selecting methods for the prediction of future events in cost-effectiveness models: a decision-framework and example from the cardiovascular field, Health Policy 2003; 64:311-24.
 17. Hirth R. A., Chernew M. E. i wsp., Willingness to pay for a quality-adjusted life year, Health Economics 2000;20:332-42.
 18. Jenkinson C. (red.), Assessment and Evaluation of Health and Medical Care, Open University Press 1997.
 19. Jones M. A., Applied Econometrics For Health Economists – A Practical Guide, Office of Health Economics, London 2001.
 20. Kobelt G., Health Economics: An Introduction To Economic Evaluation, 2nd ed. pp 131. Office of Health Economics, London 2002.
 21. Koopmanschap M. A., Rutten F. F., A practical guide for calculating indirect costs of disease, Pharmacoeconomics. 1996 Nov;10(5):460-6.
 22. Kristensen F. B., Horder M., Poulsen P. B., Health Technology Assessment Handbook, DIHTA 2001.
 23. Liljas B., How to calculate indirect costs in economic evaluations, Pharmacoeconomics. 1998 Jan;3(1 Pt 1):1-7.
 24. Niżankowski R., Analiza opłacalności, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2002, dostępny: http://www.bpz.gov.pl/
 25. Niżankowski R., Fedorowski J., Ekonomika medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 26. O’Sullivan A. K., Thompson D., Drummond M. F., Collection of health-economic data alongside clinical trials: is there a future for piggyback evaluations? Value in Health 2005;8(1):67-79.
 27. Orlewska E., Nowakowska E., Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów akademii medycznych, AM Poznań, Poznań 2004.
 28. Orlewska E., Polskie wytyczne przeprowadzania badań farmakoekonomicznych, dostępny: www.farmakoekonomika.pl
 29. Redekop W. K. i wsp., Diabetic foot ulcers and amputations:estimates of health utility for use in cost-effectiveness analyses of new treatments, Diabetes Metab; 30(6):549-56, 2004
 30. Sidorov J. i wsp., Does diabetes disease management save money and improve outcomes? A report of simultaneous short-term savings and quality improvement associated with a health maintenance organization-sponsored disease management program among patients fulfilling health employer data and information set criteria, Diabetes Care. Apr;25(4):684-9, 2002.
 31. Sox H. i wsp., Assessment of Diagnostic Technology in Health Care. Rationale, Methods, Problems and Directions, National Academy Press, Washington D. C., 1989.
 32. Spilker B. (red.), Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials, Lippincott-Raven, Philadelphia, 1996.
 33. Spławiński J., Kuźniar J., Chruściel T., Bojar W., Zasady oceny skuteczności leków [w:] Kostowski W., Herman Z. S. (red.), Farmakologia. Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 34. Spławiński J., Receptariusz Szpitalny, Oficyna Wydawnicza Unimed, Jaworzno 1998.
 35. Vanness D. J., Kim W. R., Bayesian estimation, simulation and uncertainty analysis: the cost-effectiveness of ganciclovir prophylaxis in liver transplantation, Health Econ. Sep;11(6):551-66, 2002.
 36. Vanness D. J., Kim W. R., Empirical modeling, simulation and uncertainty analysis using Markov Chain Monte Carlo: glanciclovir prophylaxis in liver transportation, Wisconsin Public Health and Health Policy Institute website. 2005. dostępny: http://www.pophealth.wisc.edu/UWPHI/education/seminars/vanness.pdf
 37. Vogenberg R., Introduction to Applied Pharmacoeconomics, McGraw-Hill/Appleton & Lange 2000.


f) EBHC i zastosowania HTA/EBM

 1. Axelsson R.Towards an Evidence Based Health Care Management. International Journal of Health Planning and Management 1999; 13 (4): 307-17.
 2. Brownson R. C., Gurney J. G., Land G. H., Evidence-Based Decision Making in Public Health, Journal of Public Health Management Practice 1999; 5 (5), 86-97.
 3. Crump B. J., Drummond M. F., Evaluating clinical evidence: a handbook for managers, Longman, Harlow 1993.
 4. Donald A., Greenhalgh T., Evidence Based Health Care Workbook, BMJ Books, 1999.
 5. Evans D. Haines A., Implementing evidence-based changes in healthcare, Radcliffe, Abingdon 2000.
 6. Fraser R. C., Lakhani M. K., Baker R. H., Evidence-based audit in general practice: from principles to practice,: Butterworth-Heinemann, Boston, Oxford 1998.
 7. Godlee F., Applying research evidence to individual patients, BMJ 1998;316:1621-162
 8. Greenhalgh, T., Donald, A., Evidence based health care workbook: understanding research, BMJ Publishing Group, London 2000.
 9. Grol R, Grimshaw J.From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care.Lancet 2003;362:1225-30
 10. Haynes RB, Sackett DL, Gray JA, i wsp.Transferring evidence from research into practice: 2.Getting the evidence straight.ACP J Club 1997;126(1):A14-A16
 11. Haynes RB, Sackett DL, Gray JM, i wsp.Transferring evidence from research into practice: 1.The role of clinical care research evidence in clinical decisions.ACP J Club 1996;125 (3):A14-A16
 12. Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, i wsp.Transferring evidence from research into practice: 4.Overcoming barriers to application ACP J Club 1997;126(2):A14-A15
 13. Kovner AR, Elton JJ, Billings J.Evidence-based Management. Frontiers of Health Services Management 2000 (Summer); 16 (4): 3-24.
 14. Muir Gray J. A., Evidence-Based Healthcare. How to Make Health Policy and Management Decisions, Churchill Livingstone, 2001.
 15. Muir Gray JA, Haynes RB, Sackett DL, i wsp.Transferring evidence from research into practice: 3.Developing evidence-based clinical policy ACP J Club 1997;126(2):A14-A16
 16. Muir Gray JA, The Resourceful Patient, eRosetta Press Ltd., 2002 (dostępny: http://www.resourcefulpatient.org/).
 17. Niedźwiedzka B., Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach badań naukowych [w:] Czupryna A. i wsp., Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom I, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.
 18. Ovretveit J, Gustafson D.Using research to inform quality programmes.BMJ 2003;326:759-761
 19. Peckham M and Smith R., Scientific basis of health services, BMJ Publishing Group, London 1996.
 20. Roberts R., Making use of information in evidence-based care (Harnessing health information series ; no. 1), Radcliffe Medical Press, Abingdon 1999.
 21. Stangl D., Meta-Analysis in Medicine and Health Policy, CRC, 2000.
 22. Stevens A. J. i wsp., Advanced Handbook of Methods in Evidence-Based Healthcare, SAGE Publications 2001.
 23. van Weel C.Translating research into practice--a three-paper series.Lancet 2003;362:1170
 24. Vandenburgh H., Emerging Trends in the Provision and Consumption of Health Services [w:] Sociological Spectrum, 21: 279–291, 2001.
 25. Walshe K, Rundall TG.Evidence-based Management: Theory to Practice in Health Care.The Milbank Quarterly 2000; 79 (3): 429-57.
 26. Wensing M, Elwyn G.Methods for incorporating patients' views in health care.BMJ 2003;326:877-879
 27. Winkens R, Dinant GJ.Evidence base of clinical diagnosis: Rational, cost effective use of investigations in clinical practice BMJ 2002; 324:783-785


g) Decyzje medyczne, modelowanie, badania operacyjne

 1. Ameljańczyk A., Optymalizacja wielokryterialna, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1986.
 2. Andrzejczak K., Elementy analizy decyzyjnej, Poznań 1992.
 3. Beck J. R., Pauker S. G., The Markov process in medical prognosis, Med. Decis. Making, 1983;3(4):419-458.
 4. Berger J. O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer-Verlag, New York 1986.
 5. Brandeau M. L., Pierskalla W. P., Handbook of Operations Research and Health Care Methods and Applications, Kluwer Academic, 2004.
 6. Czarniawska B., Podejmowanie decyzji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980.
 7. DeGroot M. H., Optimal Statistical Decisions, McGraw-Hill, New York 1970.
 8. Detsky A. S. i wsp., Primer on medical decision analysis, Parts 1-5, Med. Decis. Making, 1997;17(2):123-159, dostępny: http://umg.umdnj.edu/smdm/pdf/17-02-124.pdf oraz http://umg.umdnj.edu/smdm/pdf/17-02-136.pdf .
 9. Filipowicz B., Badania operacyjne. Cz. 1. Wybrane metody obliczeniowe i algorytmy. F. H. U. Poldex, Kraków 1997.
 10. Findeisen W., (red.), Analiza systemowa – podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 1985.
 11. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
 12. Gass S. I., Programowanie liniowe. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa 1980.
 13. Gilks W. R., Spiegelhalter D. J., Richardson S. (red.), Markov Chain Monte Carlo in Practice, Boca Raton, FL: Chapman & Hall; 1995.
 14. Gross R., Decisions and Evidence in Medical Practice: Applying Evidence Based Medicine to Clinical Decision Making, Mosby, St Louis 2001.
 15. Gross R., Making Medical Decisions: an Approach to Clinical Decision Making for Practicing Physicians, ACP, Philadelphia, 1999.
 16. Hammond J. S., Keeney R. L., Raiffa H., Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1999.
 17. Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE 2001.
 18. Iositescu M., Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
 19. Jędrzejczyk Z. i wsp., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wyd. IV zm., WN PWN, Warszawa 2002.
 20. Karwacki Z., Konarzewska I., Elementy teorii podejmowania decyzji, Absolwent, Łódź 1997.
 21. Kaufmann A., Faure R., Badania operacyjne na co dzień, PWN, Warszawa 1968.
 22. Kofler E., Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji, Real Publishers, Warszawa 1993.
 23. Kofler E., Wstęp do teorii gier. Zarys popularny, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1963.
 24. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 25. Krawczyk S., Badania operacyjne dla menedzerów, Wrocław 1996.
 26. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996.
 27. Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 28. Kwiatkowski S., Inaczej o procesach decyzyjnych, Prakseologia nr (58), 1976.
 29. Lingren B. W., Elementy teorii decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 30. Łapińska-Sobczak N. (red.), Modele optymalizacyjne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 31. Łukaszewicz J., Jak szukać optymalnych decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 32. March, J. G., Heath Ch., A Primer on Decision Making: How Decisions Happen, Free Press, New York, Toronto 1994.
 33. Miller D. W., Starr M. K., Praktyka i teoria decyzji, PWN, Warszawa 1971.
 34. Miszczyński M., Programowanie liniowe. Elementy teorii i zadania, Absolwent, Łódź 1997.
 35. Mitchell G. H., Operational Research: Techniques and examples, The English Universities Press Ltd., National Coal Board 1972.
 36. Nykowski I., Programowanie liniowe, Wyd. 2 popr. Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 37. Owen G., Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.
 38. Parmigiani G., Modeling in Medical Decision Making: A Bayesian Approach, John Wiley & Sons 2002.
 39. Petitti D. B., Meta-Analysis, Decision Analysis, and Cost-Effectiveness Analysis: Methods for Quantitative Synthesis in Medicine, New York: Oxford University Press, 1994.
 40. Ramus M., Szczepankowski P., Podejmowanie decyzji w organizacji [w:] Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 41. Sonneberg F. A., Beck J. R., Markov models in medical decision making: a practical guide, Med. Decis. Making 1993; 13: 322.
 42. Sox H. C. i wsp., Medical Decision Making, Butterworth and Heinemann, Boston 1988.
 43. Sox H. C. i wsp., Medical Decision Making, Butterworth Heinemann, Boston 1988.
 44. Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006.
 45. Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000.
 46. Szapiro T., Co decyduje o decyzji, PWN, Warszawa 1993.
 47. TreeAge Healthcare User’s Manual, http://www.treeage.com/products/download.html
 48. Trzaskalik T., Michałowski W., Nowak M., Badania operacyjne z komputerem, Absolwent, Łódź 1998.
 49. Trzaskalik T., Modelowanie optymalizacyjne, Absolwent, Łódź 1998.
 50. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2003.
 51. van der Veen B., Wstęp do teorii badań operacyjnych. Seria: Biblioteka Naukowa Inżyniera, PWN, Warszawa 1970.
 52. Wagner H. M., Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980.
 53. Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT Warszawa 2005.
 54. Weinstein M., Fineberg H., Clinical Decision Analysis, WB Saunders, Phildadelphia 1980.
 55. Winston W. L., Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, Promise (Microsoft Press), 2005.


h) Pomiar zdrowia, metody jakościowe

 1. Bergner M. i wsp., The sickness impact profile: development and final revision of a health status measure, Med Care, 19:787-805, 1981.
 2. Black N., Health Services Research Methods: A Guide to Best Practice, Blackwell BMJ Books, 1998.
 3. Shi L., Health Services Research Methods, Thomson Delmar Learning 1996.
 4. Yin R., Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks 1994.
 5. Devers K. J., How will we know "good" qualitative research when we see it? Beginning the dialogue in health services research, Health Service Research 1999 Dec; 34(5 Part II): 1153-88.
 6. Devers K. J., Sofaer S., Rundall T. (red.), Qualitative Methods in Health Services Research [Special Supplement]. Health Services Research 1999 Dec; 34 (5 Part II).
 7. Britten N.Qualitative interviews in medical research. BMJ 1995;311:251-253
 8. de Vet H. C. W., Terwee C. B., Bouter L. M., Current challenges in clinimetrics, Journal of Clinical Epidemiology 56 (2003) 1137–1141.
 9. Dixon-Woods M., Fitzpatrick R., Qualitative research in systematic reviews, 2001;323;765-766 BMJ, dostępny: http://bmj.com/cgi/content/full/323/7316/765
 10. Fries J. F. i wsp., The dimensions of health outcomes: the health assessment questionnaire, disability and pain scales, J Rheumatol, 1982.
 11. Green J., Britten N., Qualitative research and evidence based medicine, 1998;316;1230-1232 BMJ, dostępny: http://bmj.com/cgi/content/full/316/7139/1230
 12. Green J., Britten N., Qualitative research and evidence-based medicine, BMJ 1998;316;1230-1232.
 13. Green J., Thorogood N., Qualitative Methods for Health Research, SAGE Publications, 2004
 14. Guyatt G. H., Bombadier C., Tugwell P. X., Measuring Disease-Specific Quality of Life in Clinical Trials, CMAJ 1986; 13L:889-895.
 15. Guyatt, G., Feeny, D., Patrick, D., Issues in quality of life measurement in clinical trials, Controlled Clinical Trials 1991; 12:81S-90S.
 16. Hayes R. D., Anderson R., Revicki D. A., Psychometric evaluation and interpretation of health-related quality of life data [w:] The international assessment of health-related quality of life: theory, translation, measurement and analysis, 1995.
 17. Holloway I., Qualitative Research in Health Care, Open University Press, 2005.
 18. Jones J, Hunter D.Consensus methods for medical and health services research BMJ 1995;311:376-380
 19. Jones R.Why do qualitative research? BMJ 1995;311:2 [editorial]
 20. Keen J, Packwood T.Case study evaluation. BMJ 1995;311:444-446
 21. Kirshner B., Guyatt G., A Methodological Framework for Assessing Health Indices, J. Chron Dis Vol. 38, No. 1, pp27-36, 1985.
 22. Kitzinger J. Introducing focus groups. BMJ 1995;311:299-302
 23. Mays N, Pope C.Rigour in qualitative research.BMJ 1995;311:109-112
 24. Mays N., Pope C., Qualitative research in health care: Assessing quality in qualitative research, 2000;320;50-52 BMJ, dostępny: http://bmj.com/cgi/content/full/320/7226/50
 25. McDowell I., Measuring Health, Oxford University Press, 2006.
 26. Meyer J., Qualitative research in health care: Using qualitative methods in health related action research, BMJ 2000;320:178-18, dostępny: http://bmj.com/cgi/content/full/320/7228/178
 27. Murphy E. i wsp., Qualitative research methods in health technology assessment: a review of the literature, Health Technology Assessment 1998 Vol. 2: No. 16., dostępny: http://www.ncchta.org/fullmono/mon216.pdf
 28. Noblit G. W., Hare R. D., Meta-ethnography: synthesizing qualitative studies (Qualitative Research Methods Series, 11) Sage, London 1988.
 29. Nunnally J. C., Psychometric theory,. 229-46. Basic Books, New York 1978.
 30. Pope C, Mays N. Reaching the parts other methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ 1995;311:42-45
 31. Pope C., Ziebland S., Mays N., Qualitative research in health care: Analysing qualitative data, 2000;320;114-116 BMJ, http://bmj.com/cgi/content/full/320/7227/114
 32. Rapier C. M., An Introduction to Outcomes research, Brookwood Medical Publications, Surrey 1996.
 33. Bryman A., Burgess R. (red.), Analysing qualitative data, Routledge, London 1993.
 34. Miles M., Huberman A., Qualitative data analysis, Sage, London 1984.
 35. Staquet M. J., Hayes R. D., Fayers P. M., Quality of Life Assessment in Clinical Trials, Oxford University Press, 1998.
 36. Streiner D. L., Clinimetrics vs. psychometrics: an unnecessary distinction, Journal of Clinical Epidemiology 56 (2003) 1142–1145.
 37. Streiner D. L., Norman G. R., Health Measurement Scales. A practical guide to their development and use, Oxford University Press, 1995.
 38. Thomas D. R., The contribution of qualitative research to evidence-based medicine, HRC Newsletter, October 2000, No. 34, 18-19.


i) Metody bayesowskie

 1. Berry D. A., Decision analysis and Bayesian methods in clinical trials, In: P Thall, ed. Recent Advances in Clinical Trial Design and Analysis, Kluwer Press, New York, 1995, pp. 125–154.
 2. Berry D. A., Stangl D. K., Bayesian Biostatistics, Marcel Dekker, New York 1996.
 3. Berry D. A., Statistics: A Bayesian Perspective, Duxbury Press, Belmont 1996.
 4. Bovens L., Hartmann S., Bayesian Epistemology, Oxford University Press, 2004.
 5. Carlin B. P., Louis T. A., Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis, Chapman and Hall, London 1996.
 6. Goodman S. N., Towards evidence-based medical statistics. II. The Bayes Factor, Ann. Intern. Med. 1999; 130:1005–1013.
 7. Howson C., Urbach P., Scientific Reasoning: The Bayesian Approach, Open Court Publishing Company, 1993.
 8. Jeffrey R., Subjective Probability: The Real Thing, Cambridge University Press 2004.
 9. Kadane J. B. (red.), Bayesian Methods and Ethics in a Clinical Trial Design, Wiley-Interscience, 1996.
 10. Mayo G. D., Error and the Growth of Experimental Knowledge, University Of Chicago Press, 1996.
 11. Robert C. P., The Bayesian Choice, Springer 1996.
 12. Spiegelhalter D. J., Abrams K. R., Myles J. P., Bayesian Approaches to Clinical Trials and Health-Care Evaluation, John Wiley & Sons, 2004.
 13. Spiegelhalter D. J., Myles J. P., Jones D. R., Abrams K. R., Bayesian methods in health technology assessment: a review, Health Technol Assess 2000;4(38), dostępny: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/fullmono/mon438.pdf
 14. Woodworth G. G., Biostatistics: A Bayesian Introduction, Wiley-Interscience, 2004.


j) Słowniki, bibliografie

 1. Last J. M., A Dictionary of Epidemiology. Fourth edition, Oxford University Press, 2000.
 2. Li Wan Po A., Dictionary of evidence-based medicine, Radcliffe Medical Press, Abingdon 1998.
 3. Czech M., Orlewska E., Słownik farmakoekonomiczny, Unimed, Warszawa 2002.
 4. Armitage P., Colton T., Encyclopedia of Biostatistics, John Wiley & Sons, 2005.
 5. M Delgado-Rodríguez, Glossary on meta-analysis, J Epidemiol Community Health 2001;55:534-536.


III. Materiały do historii EBM i HTA

 1. Airy G. B., On the algebraical and numerical theory of errors of observations and the combination of observations, Macmillan, London 1861.
 2. Beck A. H., The Flexner Report and the Standardization of American Medical Education, JAMA. 2004;291:2139-2140.
 3. Bootman J. L. i wsp., Pharmacoeconomics: Historical Perspective, Ann Pharmacother.2006; 40: 518-519.
 4. Chalmers I., Enkin M., Keirse M. J. N. C.,. Effective Care in Pregnancy and Childbirth, Oxford University Press 1989.
 5. Chalmers I., Randomized controlled trials of fetal monitoring 1973-1977 [w:] Thalhammer O., Baumgarten K., Pollak A., red., Perinatal Medicine, Stuttgart: Georg Thieme, 260-265, 1979.
 6. Chalmers T. C., Matta R. J., Smith H., Kunzler A-M., Evidence favoring the use of anticoagulants in the hospital phase of acute myocardial infarction, New England Journal of Medicine 297:1091-1096, 1977.
 7. Cochrane A. L., Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972 (polskie tłumaczenie: Cochrane A. L., Skuteczność i sprawność. Uwagi na temat służby zdrowia, PZWL, Warszawa 1974)
 8. Davidoff F., Haynes B., Sackett D., Smith R., Evidence-Based Medicine, BMJ 310 (6987) 1085-1086, 1995.
 9. Evidence-Based Medicine Working Group, Evidence–based medicine: a new approach to the teaching of medicine, JAMA, 1992;268:2420-2425.
 10. Flexner A., Medical Eduaction in United States and Canada. A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, New York City, 1910, 1960, 1972.
 11. Glass G. V., Primary, secondary and meta-analysis of research, Educational Researcher 10, 3-8, 1976.
 12. Guyatt G. H., Evidence Based medicine [editorial]. ACP J Club 1991;114:A–16.
 13. Haynes R. B., Davidoff F., Sackett D., Smith R., Evidence-Based Medicine, BMJ 310 (6987) 1085–1086, 1995.
 14. Hill A. B., Principles of medical statisitics, London: Lancet, 1937.
 15. Hill A. B., Statistics in the medical curriculum? BMJ, 1947, ii: 366.
 16. Hitt J., Evidence-Based Medicine, New York Times Magazine, 2001.
 17. Houghton B., Scientific Periodicals: their historical development, characteristics and control, Clive Bingley, London 1975.
 18. Jacobs P., An Overview of Pharmacoeconomics: History, Trends, and Recent Growth, Research Fellow Institute of Health Economics, Edmonton, Canada, 4 August 2000.
 19. Jaeschke R., Guyatt G., Cook D., Gajewski P., EBM – nieco historii, Medycyna Praktyczna 2000 / 01.
 20. James Lind Library, www.jameslindlibrary.org
 21. Kanturski P., Władysiuk-Blicharz M., Evidence Based Medicine – rys historyczny i aktualne problemy, Kardiologia po Dyplomie”, nr 8, t. 4, wrzesień 2005
 22. Kronick D. A., A History of Scientific and Medical Periodicals, Scarecrow Press, Metuchen, NJ 1976.
 23. Lind J. A treatise of the scurvy. In three parts. Containing an inquiry into the nature, causes and cure, of that disease. Together with a critical and chronological view of what has been published on the subject, Edinburgh: Printed by Sands, Murray and Cochran for A Kincaid and A Donaldson, 1753.
 24. McBride W. G., Thalidomide and congenital abnormalities, Lancet 1961;2:1358.
 25. Medical Research Council, Streptomycin treatment of pulmonary tuberculosis, BMJ 1948;2:769-82.
 26. Pearson K., Report on certain enteric fever inoculation statistics, BMJ 3:1243-1246, 1904.
 27. Sackett D. L., Haynes B., Tugwell P., Clinical epidemiology: a basic science for clinical medicine, NY, Little, Brown, 1985.
 28. Smith R., Chalmers I., Britain's gift: a "Medline" of synthesised evidence, BMJ 323:1437-1438, 2001, dostępny: http://bmj.com/cgi/content/full/323/7327/1437
 29. Starr M., Chalmers L., The Evolution of Cochrane Library, 1988-2003, Update Software, Oxford [w:] http://www.update-software.com/history/clibhist.htm
 30. Stjernsward J., Muenz L. . R., von Essen C. F., Postoperative radiotherapy and breast cancer, Lancet 1:749, 1976.
 31. Vandenbroucke J. P., Medical journals and the shaping of medical knowledge, The Lancet 352: 2001-2006, 1998.


IV. Inne artykuły, teksty krytyczne, komentarze, varia

 1. Altman D. G., Poor quality medical research: What can journals do? JAMA 2002; 287:2765.
 2. Altman D. G., The scandal of poor medical research, BMJ 1994;308:283-284.
 3. Andersen B., Methodological Errors in Medical Research, Blackwell, Oxford 1990.
 4. Anderson S., Hauck W. W., A proposal for interpreting and reporting negative studies, Stat. Med. 1986; 5:203–209.
 5. Antman E. M., Lau J., Kupelnick B., Mosteller F., Chalmers T. C., A comparison of results of meta-analyses of randomized control trials and recommendations of clinical experts, JAMA 1992 268:240-48.
 6. Badrick T. C., Flatman R. J., The inappropriate use of statistics, NZ J Med Lab Sci, 1999; 53:95–103.
 7. Benson K., Hartz A. J., A comparison of observational studies and randomized, controlled trials. Am J Ophthalmol 2000, 130:688.
 8. Berger J. O., Berry D. A., Statistical analysis and the illusion of objectivity, Am. Sci. 1988; 76:159–165.
 9. Berger J. O., Sellke T., Testing a point null hypothesis: The irreconcilability of P values and evidence, JASA 1987; 82:112–122.
 10. Berger V. W., Exner D. V., Detecting selection bias in randomized clinical trials, Controlled Clin. Trials 1999; 20:319–327.
 11. Berkson J., Tests of significance considered as evidence, JASA 1942; 37:325–335.
 12. Bertalanfy von L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 13. Berwick D. M., Experimental power: the other side of the coin, Pediatric 1980; 65:1043-1045.
 14. Boisel J. P. i wsp., Surrogate endpoints: a basis for a rational approach, European Journal of Clinical Pharmacology 43, 235–244, 1992.
 15. Brody H., EBM and Medical Power: Outline Sketch of a History Waiting to Be Written, Medical Humanities Report, 25 (3) Spring 2004.
 16. Burnham J. C., The evolution of editorial peer review, JAMA 263: 1323-9, 1990.
 17. Buyse M. i wsp., The validation of surrogate endpoints in meta-analyses of randomized experiments, Biostatistics 1:49-67 (2000), dostępny: http://biostatistics.oxfordjournals.org/cgi/reprint/1/1/49
 18. Buyse M., Molenberghs G., The validation of surrogate endpoints in randomized experiments, Biometrics 54, 1014–1029, 1998.
 19. Canguilhem G., Normalne i patologiczne, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
 20. Chalmers T. C., Problems induced by meta-analyses, Stat. Med. 1991; 10:971–980.
 21. Charlton B. G., Megatrials are based on a methodological mistake, Br J Gen Pract. 1996 Jul;46(408):429-31.
 22. Charlton B. G., Miles A., The rise and fall of EBM, J Med 1998; 91:371–374.
 23. Charlton B. G., The future of clinical research: From megatrials towards methodological rigour and representative sampling, J. Eval. Clin. Pract. 1996; 2:159–169.
 24. Cohen A. M., Stavri P. Z., Hersh W. R., A categorization and analysis of the criticisms of Evidence-Based Medicine, International Journal of Medical Informatics (2004) 73, 35–43.
 25. Cornel J. E., Meta-Analysis, Data Mining, and Scientific Reasoning, dostępny: http://www.knaw.nl/rm/cornell.pdf
 26. Couto J. S., Evidence Based medicine: a Kuhnian perspective of a transvestite non-theory,
  Journal of Evaluation in Clinical Practice 1998, 4:267-275.
 27. Delucchi K. L., The use and misuse of chisquare. Lewis and Burke revisited, Psych. Bull. 1983; 94:166–176.
 28. Di Blasi Z. i wsp., Influence of context effects on health outcomes: a systematic review, The Lancet, Vol 357, March 10, 2001.
 29. Egger M., Ebrahim S. Smith G. D., Where now for meta-analysis [editorial], International Journal of Epidemiology 2002;31:1-5.
 30. Egger M., Schneider M., Smith G. D., Spurious precision? Meta-analysis of observational studies, Br. Med. J. 1998; 316:140–143.
 31. Feinstein A. R., P-values and confidence intervals: Two sides of the same unsatisfactory coin, J. Clin. Epidemiol. 1998; 51:355–360.
 32. Feyerabend P. K., Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław 2001.
 33. Fleck L., Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
 34. Foucault M., Narodziny kliniki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
 35. Ghali W. A., Saitz R., Sargious P. M., Hershman W. Y., Evidence Based medicine and the real world: understanding the controversy, J Eval Clin Pract. 5(2): 133-138, 1995.
 36. Givens G. H., Smith D. D., Tweedie R. L., Publication Bias in Meta-Analysis: A Bayesian Data-Augmentation Approach to Account for Issues Exemplified in the Passive Smoking Debate, Statistical Science, 1997, Vol. 12, No. 4.
 37. Godlee F., Jefferson T., Peer Review in Health Sciences, BMJ Publishing Group; 2nd edition (November 2003).
 38. Goodman N. W., Who will challenge evidence-based medicine? J R Coll Physicians Lond 1999, 33:249-251.
 39. Gore S., Jones I. G., Rytter E. C., Misuse of statistical methods: critical assessment of articles in BMJ from January to March 1976, BMJ 1977; 1:85–87.
 40. Greenhalgh T., Narrative based medicine: Narrative based medicine in an evidence-based world, BMJ 1999;318;323-325.
 41. Hanley J. A., Lippman-Hand A., If nothing goes wrong, is everything all right? JAMA 1983; 249: 1743-1745.
 42. Haynes R. B., Devereaux P. J., Guyatt G. H.: Physicians' and patients' choiced in evidence-based practice. BMJ 2002, 324:1350.
 43. Haynes R. B., Devereaux P. J., Guyatt G., Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice. APC Journal Club 2002, 136:A11-A14.
 44. Haynes R. B., What kind of evidence is it that Evidence-Based Medicine advocates want health care providers and consumers to pay attention to? BMC Health Serv. Res. 2 (1) (2002) 3.
 45. Herson J., The use of surrogate endpoints in clinical trials, Stat Med. 1989; 8:403-4.
 46. Higgins J. P. T. Spiegelhalter D. J., Being sceptical about meta-analyses: a Bayesian perspective on magnesium trials in myocardial infarction, International Journal of Epidemiology 2002;31:96–104, dostępny: http://ije.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/1/96 .
 47. Hrobjartsson A., Gotzsche P. C., Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment, N Engl J Med May 24, 2001;344:1594-602.
 48. Hróbjartsson A., Gotzsche P. C., Placebo interventions for all clinical conditions, The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD003974. DOI: 10. 1002/14651858. CD003974. pub2.
 49. Hunink M., Does evidence-based medicine do more good than harm? BMJ 2004;329:1051
 50. Hunt M. M., How Science Takes Stock: The Story of Meta-Analysis, Russell Sage Foundation Publications, 1999.
 51. Ioannidis J. P. A., Why Most Published Research Findings Are False, PLoS Med 2(8): e124, 2005, dostępny:http://medicine.plosjournals.org/perlserv?request=get-pdf&file=10.1371_journal.pmed.0020124-L.pdf
 52. Isaacs D., Fitzgerald D., Seven alternatives to evidence based medicine, BMJ 1999; 319:1618.
 53. Jenicek M., Clinical case reporting in evidence-based medicine, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 54. Johnson D. H., The insignificance of statistical significance testing, J. Wildlife Manage. 1999; 63:763–772.
 55. Jones G. W., Sagar S. M., Evidence-Based Medicine. No guidance is provided for situations for which evidence is lacking, BMJ 311 (6999) (1995) 258.
 56. Kenny N. P., Does good science make good medicine? Incorporating evidence into practice is complicated by the fact that clinical practice is as much art as science, CMAJ 157 (1) (1997) 33–36.
 57. Knottnerus A., Dinant G. J., Medicine based evidence, a prerequisite for evidence-based medicine, BMJ 1997;315:1109-1110.
 58. Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 59. Lau J., Ioannidis J. P. A., Schmid C. H., Summing up evidence: one answer is not always enough, The Lancet, Vol 351, January 10, 1998.
 60. LeLorier J. i wsp., Discrepancies between meta-analyses and subsequent large randomised controlled trials, NEJM 337: 536-42, 1997.
 61. Lock S. (red.), The Future of Medical Journals, British Medical Journal, London 1991.
 62. Mays N, Pope C.Observational methods in health care settings. BMJ 1995;311:182-184
 63. McAuley L. i wsp., Does the inclusion of grey literature influence estimates of intervention effectiveness reported in meta-analyses? The Lancet, Vol 356, October 7, 2000.
 64. Melander H. i wsp., Evidence b(i)ased medicine–selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications, BMJ 2003;326:1171-1173 , dostępny: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/326/7400/1171
 65. Moher D. i wsp., The inclusion of reports of randomised trials published in languages other than English in systematic reviews, Health Technol Assess 2003;7(41), dostępny: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/fullmono/mon741.pdf
 66. Naylor C. D., Grey zones of clinical practice: some limits to Evidence-Based Medicine, Lancet 345 (8953) (1995) 840–842.
 67. Norman G. R., Shannon S. I., Effectiveness of instruction in critical appraisal (evidence-based medicine) skills: a critical appraisal, Can Med Assoc J 1998;158:177–81.
 68. Parker M., False dichotomies: EBM, clinical freedom, and the art of medicine, J Med Ethics; Medical Humanities 2005;31:23–30, dostępny: http://mh.bmjjournals.com/cgi/reprint/31/1/23.
 69. Petticrew M., Systematic reviews from astronomy to zoology: myths and misconceptions, BMJ 2001;322:98-101 (13 January), dostępny: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/322/7278/98
 70. Reilly B. M., The Essence of EBM, 2004;329;991-992 BMJ.
 71. Schulz K. F., Chalmers I., Hayes R. J., Altman D. G., Empirical evidence of bias. Dimensions of methodological quality associated with estimates of treatment effects in controlled trials, JAMA. 1995 Feb 1;273(5):408-12.
 72. Sehon S. R., Stanley E. D., A philosophical analysis of the evidence-based medicine debate, BMC Health Serv Res. 2003; 3: 14.
 73. Shahar E. A., Popperian perspective of the term ‘evidence-based medicine’, J Eval Clin Pract 1997; 3:109–16.
 74. Shaughnessy A. F., Slawson D. C., Becker L.: Clinical jazz: harmonizing clinical experience and evidence-based medicine, J Fam Pract 1998, 47:425-428.
 75. Smeeth L., Haines A., Ebrahim S., Numbers needed to treat derived from metaanalysis –sometimes informative; usually misleading, BMJ 1999; 318:1548–1551.
 76. Smith G. C. S., Pell J. P., Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: systematic review of randomised controlled trials, BMJ 2003;327:1459-1461, dostępny http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/327/7429/1459.pdf
 77. Smith G. D. Egger M., Commentary: Incommunicable knowledge? Interpreting and applying the results of clinical trials and meta-analyses, J. Clin. Epidemiol. 1998; 51:289–295.
 78. Spencer J. W., Jacobs J., Complementary and Alternative Medicine: an Evidence Based Approach, Mosby, St Louis 2003.
 79. Stern J. M., Simes R. J., Publication bias: evidence of delayed publication in a cohort study of clinical research projects, BMJ 1997;315:640-645.
 80. Sterne J. A. C., Smith G. D., Cox D. R., Sifting the evidence–what’s wrong with significance tests? Another comment on the role of statistical methods, BMJ 2001; 322:226–231.
 81.  Straus S. E., McAlister F. A., Evidence Based medicine: a commentary on common criticisms, CMAJ 163 (7) (2000) 837–841.
 82. Szawarski Z., Mądrość i sztuka leczenia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
 83. Teagarden J. R., Meta-analysis: Whither narrative review? Pharmacotherapy 1989; 9:274–284.
 84. Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.
 85. Tonelli M. R., The limits of evidence-based medicine, Respir Care 2001 Dec., 46(12):1435-40; discussion 1440-1.
 86. Tramer M. i wsp., Effect of covert duplicate publication on meta-analysis; a case study, BMJ 1997, 315:635-40.
 87. Vesely A. E., De Almeida J., Evidence-Based Medicine. Part 1: More Than Just the Randomized Controlled Trial, University of Toronto Medical Journal, volume 79, number 2, March 2002.
 88. Victor N., The challenge of meta-analysis: discussion, J. Clin. Epidemiol. 1995; 48:5–8.
 89. Wachter K. W., Straf M. L., The Future of Meta-Analysis, Russell Sage Foundation Publications, 1990.
 90. Weinberg G. M., Myślenie systemowe, PWN, Warszawa 1979.
 91. Werk L. N., Bauchner H., Chessare J. B., Demystifying EBM, Contemporary Pediatrics Archive, Dec. 1, 1999.
 92. Wulff H. R., Pedersen A. S., Rosenberg R., Filozofia medycyny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1993.
 93. Wyatt JC.Keeping up: continuing education or lifelong learning? J R Soc Med 2000;93:369-372
 94. Zaborowski P., Filozofia postępowania lekarskiego, PZWL, Warszawa 1990.
 95. Zuger A., New way of doctoring: by the book, The New York Times, 1997 Dec 16; C1-C7.

 

Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:46588, Data modyfikacji:2010-04-27