CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Fit for Work
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Projekt Fit for Work
Stowarzyszenie CEESTAHC wspólnie z Fit for Work Europe Coalition realizowało polską edycji projektu pod nazwą:
Implikacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej.
Fit for Work to inicjatywa polegająca na rozpoczęciu dyskusji nad monitorowaniem gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków chorób w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, w tym w szczególności chorób mięśniowo-szkieletowych (w skrócie MSDs - z ang. musculoskeletal disorders).
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2007 roku inicjatywy badawczej The Work Foundation w zakresie długofalowego monitorowania wpływu chorób o podłożu mięśniowo-szkieletowym na stan obciążeń budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej, jak i krajów spoza jej obszaru. W ramach polskiej edycji powstał raport dotyczący implikacji gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków zachorowalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz rekomendacje dla Polski. Uroczysta prezentacja wyników opracowania odbyła się w dniach 7-9 września 2011 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.
Rekomendacje dotyczące poprawy jakości życia osób czynnych zawodowo skierowano do decydentów oraz interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Jednym z postulatów projektu Fit for Work jest analiza problemu redukcji bezpośrednich i pośrednich kosztów MSDs. Autorzy projektu zwracają uwagę na potrzebę opracowania lepszych narzędzi służących ocenie wpływu MSDs na sytuację społeczną, ekonomiczną i stan zatrudnienia. Wiarygodna ocena pozwoli Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na spójne i wspólne monitorowanie skutków MSDs, zarówno w obszarze zdrowotnym, jak i na rynku pracy. Dzięki wiarygodnym analizom decydenci zyskają możliwość długofalowego przewidywania i zapobiegania znacznym, i wciąż rosnącym, kosztom społecznym chorób.
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego są najczęściej występującymi w Europie schorzeniami związanymi z pracą. Eksperci szacują, że cierpi na nie ponad 100 milionów Europejczyków. Zjawisko to dotyczy większości z nas, choć nie zawsze o tym wiemy – około 40% przypadków z różnych przyczyn nie zostaje zdiagnozowana. Ponad 40 milionów pracowników w Europie (prawie co siódmy) zmaga się z chorobą z powodu pracy. Nie bez powodu schorzenia z tej grupy są nazywane chorobami zawodowymi. Niestety, najczęściej dotyczą ludzi u szczytu możliwości zawodowych i są najpowszechniejszą przyczyną nieobecności w pracy niemal we wszystkich państwach członkowskich UE. Projekt Fit for Work miał szeroki aspekt społeczny, bo choroby układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą szerokiego grona osób w wieku produkcyjnym, a jednocześnie istotnie wpływają na jakość życia całych rodzin. Istnieje też bardzo duże zapotrzebowanie na edukację w tej dziedzinie, więc do współpracy zaprosiliśmy kluczowe instytucje oraz ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach związanych z rynkiem pracy i procesach społecznych, organizacje pacjenckie oraz specjalistów w dziedzinie ochrony systemów zdrowia i HTA. Połączenie wiedzy, doświadczeń oraz prestiżu organizacji i autorytetów naukowych z różnych dziedzin pozwoliło na zaprezentowanie tematu na najwyższym poziomie merytorycznym, a jednocześnie w przystępnej i użytecznej dla odbiorców formie.
Projekt został objęty Patronatem Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
Pliki do pobrania
Najbliższe wydarzenia

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:10110, Data modyfikacji:2014-02-12