CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Gdańsk, 22.06.2017
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych

15. spotkanie
Gdańsk, 22 czerwca 2017
Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji
Zdrowy powrót do pracy - edycja 2017
Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS
(reumatoidalnym zapaleniu stawów)

To 15. konferencja z cyklu Zdrowy powrót do pracy.
Konferencję objął patronatem
Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk.
Cykl konferencji został sfinansowany z grantu edukacyjno-szkoleniowego Abbvie Polska.
Termin: 22 czerwca 2017, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
              ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
              Sala Herbowa
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Dla pierwszych 40 osób przygotowaliśmy książki Ubezpieczenia naszego wydawnictwa.
Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.
Główne tematy poruszane na konferencji:
 • Program wczesnej diagnostyki RZS w warunkach polskich.
 • Prezentacja założeń projektów typu Early Interventions. Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie na podstawie doświadczeń CEESTAHC.
 • Dane dotyczące kosztów chorób układu kostno-stawowego, metody pomiaru i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?
 • Choroby układu kostno-stawowego jako priorytet województwa pomorskiego. Prezentacja programów: jako możliwości pozyskania środków z poziomu regionalnego i krajowego.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać do 20 czerwca 2017 na dwa sposoby:
 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr faks: 12 396 38 39
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Agenda
Agenda spotkania Czas
Otwarcie Konferencji
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
prof. nadzw. dr hab. n med. Brygida Kwiatkowska - Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii; Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów; Dyrektor ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
10:00
5 min.
Wnioski z pierwszej edycji cyklu "Zdrowy powrót do pracy"
Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
10 min.
Wprowadzenie do problematyki diagnostyki i terapii rzs w województwie pomorskim
dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii w województwie pomorskim
15 min.
Program wczesnej diagnostyki RZS w warunkach polskich
prof. nadzw. dr hab. n med. Brygida Kwiatkowska - Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii; Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów; Dyrektor ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
30 min.
Pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty dotyczące chorób układu kostno-stawowego
Jolanta Wierzbicka – kierownik Referatu Zdrowia Publicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
15 min.
Koszty w reumatologii – perspektywa płatnika
dr Lucyna Cichoń-Szyperko - Małopolski OW NFZ
15 min.
Wprowadzenie do projektu "Early Intervention"
Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
15 min.
Narzędzie oceny efektywności polskiego programu wczesnej diagnostyki w ramach programu "Early Intervention"
Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
20 min.
Debata nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie.
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne
11:50
45 min.
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 2 godz. 30 min.
* w trakcie uzgadniania
Patronat
Marszałek Województwa Pomorskiego
Najbliższe wydarzenia Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:8116, Data modyfikacji:2017-06-29