CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Rzeszów, 24.03.2017
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS

14. spotkanie
Rzeszów, 24 marca 2017
Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji
Zdrowy powrót do pracy - edycja 2017
Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS
(reumatoidalnym zapaleniu stawów)

To 14. konferencja z cyklu Zdrowy powrót do pracy.
Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl.
Cykl konferencji został sfinansowany z grantu edukacyjno-szkoleniowego Abbvie Polska.
Termin: 24 marca 2017, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
              35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
              II piętro, sala 212
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Dla pierwszych 40 osób przygotowaliśmy książki Ubezpieczenia naszego wydawnictwa.
Główne tematy poruszane na konferencji:
 • Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie.
 • Metody pomiaru i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Narodowego Programu wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.
 • Jak przygotować się do aplikowania do nowego programu dotyczącego wczesnej diagnostyki chorób reumatologicznych kręgosłupa, przygotowywanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki informacjom ze spotkania można się wcześniej przygotować.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?
Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.
W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:
 • Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 • Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 • Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 • Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?
W trakcie spotkania staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie impulsem do opracowania konkretnych projektów.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać do 22 marca 2017 na kilka sposobów:
 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia:
  • imię i nazwisko
  • nazwa i adres reprezentowanej instytucji (+ ewentualnie zajmowane stanowisko)
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail
  na adres mailowy: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Agenda
Agenda spotkania Czas
Otwarcie Konferencji
Andrzej Wadowski, - konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii w województwie podkarpackim
Brygida Kwiatkowska - Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii
10:00
5 min.
Wnioski z pierwszej edycji cyklu "Zdrowy powrót do pracy"
Tomasz Jan Prycel – Sekretarz Stowarzyszenia CEESTAHC
10 min.
Wprowadzenie do problematyki diagnostyki i terapii rzs w województwie podkarpackim
Andrzej Wadowski – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii w województwie podkarpackim
15 min.
Wprowadzenie do projektu "Early Intervention"
Piotr Miazga – HTA Consulting
15 min.
Program wczesnej diagnostyki RZS w warunkach polskich
Prof. nadzw. dr hab. n med. Brygida Kwiatkowska - przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii; Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów; Dyrektor ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
30 min.
Narzędzie oceny efektywności polskiego programu wczesnej diagnostyki w ramach programu „Early Intervention”
Piotr Miazga – HTA Consulting
20 min.
Debata nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne
11:50
45 min.
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 2 godz. 30 min.
Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Najbliższe wydarzenia Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:4529, Data modyfikacji:2017-06-29