CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Lublin, 14.12.2017
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna zmiana. Edycja 2017

18. spotkanie
Lublin, 14 grudnia 2017
Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji
Zdrowy powrót do pracy
Konstruktywna zmiana. Edycja 2017

To 18. konferencja z cyklu Zdrowy powrót do pracy.
Termin: 14 grudnia 2017, godz. 12.00
Miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
              ul. Jaczewskiego 8, sala A, V piętro (wejście główne)
Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.
Główne tematy poruszane na konferencji:
  • Program wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.
  • Prezentacja dobrych praktyk: w tym wczesna i prawidłowa diagnostyka oraz leczenie.
  • Ocena efektywności i opłacalności programów wczesnej diagnostyki w chorobach reumatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.
  • Edukacja w zakresie tworzenia efektywnych programów na poziomie samorządów.
  • Opracowanie lokalnych danych kosztowych w oparciu o wybrane ośrodki w Polsce.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać do 11 grudnia 2017 na trzy sposoby:
  1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
  2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:4537, Data modyfikacji:2017-12-19