CeestahcCeestahc
Main / Szkolenia / Pricing
Szkolenia
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Szkolenie Pricing (PRC)
Ostatnio przeprowadzone szkolenie: 5-6 czerwca 2018
Zachęceni powodzeniem książki "Pricing" oraz zapytaniami o dostępność oferty opracowaliśmy szkolenie z Pricingu. Pierwsza jego edycja odbyła się w Warszawie w marcu 2012 roku. Wykładowcami są m.in. autorzy książki "Pricing", co gwarantuje dostęp do informacji z pierwszej ręki.
W trakcie szkolenia prezentujemy pricing w szerokim kontekście polityki lekowej, zarówno z perspektywy eksperckiej, publicznej, jak też producentów leków i wyrobów medycznych. Przedstawiamy mechanizmy kontroli cen i wolumenu leków oraz sposoby ich wykorzystania w ramach umów o podziale ryzyka. Szczególną częścią szkolenia są warsztaty strategii prowadzenia negocjacji cenowych.
Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania: 2 dni Lunch Przerwy kawowe Zobacz warunki udziału Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Cena netto 3000 zł Cena netto dla instytucji publicznych: 800 zł Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Ceny netto: 3000 zł / 800 zł*

Cena brutto 3690 zł (VAT 23%) Cena brutto dla instytucji publicznych: 984 zł (VAT 23%) Ceny brutto: 3690 zł / 984 zł* (VAT 23%)
* Cena dla reprezentantów instytucji publicznych
UWAGA !!! Promocja dla pierwszych 5 osób
Cena netto dla pierwszych 5 osób: 2800 zł Cena netto dla pierwszych 5 osób z instytucji publicznych: 600 zł Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Ceny promocyjne netto: 2800 zł / 600 zł*

Cena brutto dla pierwszych 5 osób: 3444 zł (VAT 23%) Cena brutto dla pierwszych 5 osób z instytucji publicznych: 738 zł (VAT 23%) Ceny promocyjne brutto: 3444 zł / 738 zł* (VAT 23%)
* Cena dla reprezentantów instytucji publicznych

Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy książki Pricing naszego wydawnictwa,
jako dodatkowy materiał szkoleniowy.
Dowiedz się więcej o książce PRICING
Zgłoszenie
Zgłoszenia można było dokonać do 29 maja 2018 na kilka sposobów:
  1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
  2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr: 12 396 38 39
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: i.kukla@ceestahc.org
Informacje organizacyjne
Wykładowcy:
Barbara Gad (fot. M. Dziadyk)
Barbara Gad
Ekspert i praktyk w dziedzinie HTA i EBM z kilkuletnim stażem. Pracuje jako kierownik zespołu w dziale ekonomicznym w firmie HTA Consulting. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes firmy HTA Consulting
Farmakoekonomista, wykładowca akademicki, koordynator kilkudziesięciu projektów HTA, przeglądów systematycznych, badań kosztowych i ekonomicznych w zakresie produktów i technologii leczniczych.
Jakub Rutkowski
Jakub Rutkowski
Dyrektor Działu Analiz Kosztowych i Rejestrów firmy HTA Consulting. Ekspert i praktyk z zakresu HTA i EBM.
Ewa Warmińska
Ewa Warmińska
Adwokat w kancelarii Dentons. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego oraz refundacji leków i wyrobów medycznych.
Doświadczenie zdobywała w NFZ oraz Ministerstwie Zdrowia. Jako z-ca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialna była m.in. za przygotowanie projektów ustaw. Była również członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Magdalena Władysiuk (fot. M. Dziadyk)
Magdalena Władysiuk, MBA
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Wiceprezes firmy HTA Consulting
Praktyk EBM/HTA oraz FE z kilkuletnim doświadczeniem.
Autorka kilkunastu programów szkoleniowych i analiz badawczych z zakresu HTA, EBM.
Autorka rozpraw i artykułów w polskiej i zagranicznej prasie branżowej.
Grzegorz Wójcik
Grzegorz Wójcik
Praktyk w dziedzinie HTA i EBM z kilkuletnim doświadczeniem w dziale ekonomicznym firmy HTA Consulting. Obecnie związany z zespołem IKAR Pro zajmującym się doradztwem pricingowym. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Ramowy program szkolenia
Ramowy program szkolenia Pricing
Moduł 1: Refundacja
Kwalifikacja do refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i ich odpowiedników. Refundacja leków biopodobnych. Ścieżki postępowania administracyjnego i wymogi ustawowe. Wykład Teoria Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Kryteria refundacyjne. Przegląd rozwiązań europejskich i światowych a wymogi polskie. Wykład Teoria Analiza przykładów
Kategorie dostępności refundacyjnej a specyfika produktu leczniczego. Cechy charakterystyczne i wyjątki od reguły. Wykład Teoria Analiza przykładów Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Moduł 2: Grupy limitowe
Ceny i marże. Kalkulacja i schemat wyliczeń. Polska na tle innych krajów – porównanie. Podstawy prawne. Wykład Teoria Analiza przykładów Jak to zrobić: krok po kroku
Grupy limitowe. Proces tworzenia nowych grup limitowych, schemat wyliczeń podstawy limitu, odpłatności w grupie limitowej oraz poziomu odpłatności dla pacjenta (ryczałt, 30%, 50% + dopłata). Kalkulacje na podstawie danych o wydatkach na refundację. Grupy limitowe a kategorie dostępności refundacyjnej. Blok wykładowo-ćwiczeniowy Jak to zrobić: krok po kroku Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Moduł 3: Risk Sharing Schemes
Instrumenty dzielenia ryzyka. Rodzaje i typy umów. Możliwości implementowania – ograniczenia i potencjalne konsekwencje wdrożenia. Blok wykładowo-ćwiczeniowy Teoria Analiza przykładów Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Informacje organizacyjne:
Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania: 2 dni Lunch Przerwy kawowe Cena 3000 zł netto (+ VAT 23%) Cena dla instytucji publicznych: 800 zł netto (+ VAT 23%)


Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Zwolnienie z VAT
Informujemy o możliwości zwolnienia opłat za szkolenia z podatku VAT. Poniżej zamieszczamy stosowne oświadczenie.
Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT (ok. 500 kB)
Wszystkie nasze kursy mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeprowadzone jak szkolenia zamknięte, w dowolnie wybranym miejscu.
Zakres modyfikacji programu szkolenia oraz warunki finansowe ustalamy indywidualnie.
Najpopularniejsze modyfikacje programów szkoleń: case-studies dostarczone przez Klienta, rezygnacja z części zagadnień, rozwinięcie niektórych zagadnień, skrócenie czasu szkolenia.
Minimalna wielkość grupy: 5 osób.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:13601, Data modyfikacji:2018-07-20