CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Kolacja z ekspertami
Sympozjum EBHC
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Kolacja z ekspertami
Zapraszamy do wyjątkowej "sali treningowej" nad restauracją "Hawełka"
Temat spotkania: gwiazdy sportu
Czas: poniedziałek, 7 października 2019, godz. 19.00
Miejsce: Hawełka, ul. Św. Anny 2, 31-008 Kraków
Jako osoby zajmujące się ochroną zdrowia mamy świadomość, że największymi zagrożeniami dla społeczeństwa są tzw. choroby cywilizacyjne. Podstawową profilaktyką od lat pozostaje aktywność ruchowa: najłatwiej dostępna, ale najtrudniejsza do wdrożenia. Zapraszamy abyście podzielili się z nami swoimi doświadczeniami na tym polu. Zobaczmy jak wyglądamy z strojach sportowych, pochwalmy się sukcesami, powspominajmy rekordy, pooglądajmy medale i dyplomy. Zainspirujmy się do spróbowania czegoś nowego…
Restauracja „Hawełka”
„Hawełka” to najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej początki sięgają 1876 roku, kiedy to Antoni Hawełka postanowił, że jego lokal zasłynie w Polsce i w świecie wyśmienitymi potrawami oraz wyjątkową atmosferą. Jego zamiary się spełniły, czego dowodzi nadany mu tytuł Cesarskiego i Królewskiego Dostawcy Dworu. Hawełka potrafił zaspokoić nawet królewskie podniebienia. I tak zostało do dziś. Od niemal 150 lat restauracja „Hawełka” jest miejscem spotkań wszystkich, którzy cenią tradycyjną kuchnię polską i piękno Rynku Głównego – jednego z największych rynków w Europie. Przed I wojną światową słynęła z tego, że co bogatszy rodak uważał za swój najświętszy obowiązek „Zatrzymać się pod Wawelem, spłakać się u grobów królewskich, nadychać się polszczyzny i popić u Hawełki.”
Od niedawna restauracja „Hawełka” poszerzyła swoje zasoby lokalowe o dom słynnego XVI-wiecznego hulaki – Erazma Czeczotki. Ten obdarzony nieprzeciętnymi zdolnościami i przedsiębiorczością zawadiaka stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci Krakowa w XVI wieku. Przez czterdzieści lat był rajcą, burgrabią i burmistrzem Krakowa. Cieszył się zaufaniem i poparciem pięciu kolejnych monarchów władających za jego życia Rzeczpospolitą. Majątkiem i wpływami dorównywał możnowładcom. Utrzymywał kontakty politykami, finansistami, artystami i alchemikami. W 1564 roku wybudował swój pałac na rogu ulic św. Anny i Wiślnej. Znajdowała się w nim między innymi okazała prywatna łaźnia połączona z wielką salą biesiadną, w której prowadzony był wyszynk dla wybranych gości. Nietuzinkowa i barwna postać budziła wielkie kontrowersje w swoich czasach. Był oskarżany o niemoralny tryb życia, a nawet zbrodnie – przez historyków nazwany został nawet „Krwawym burmistrzem” i Małym Borgią z Krakowa. Gdy był burmistrzem przyczynił się do skazania rektora Akademii Krakowskiej (dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego) Franciszka Wolskiego na karę śmierci za zdemolowanie pomieszczeń ratusza miejskiego. Skazańca ścięto na Rynku Głównym, a egzekucja stała się pretekstem do zamieszek, jakie na ulicach miasta wywołali żacy. Erazmowi Czeczotce zarzucano wiele innych przewinień, posądzano o lichwiarstwo, a nawet dzieciobójstwo. Uważano go za człowieka zepsutego i wręcz obnoszącego się ze swoją słabością do płci pięknej. Miał ponoć tuziny kochanek, utrzymywał jawne kontakty pozamałżeńskie z kobietami różnorodnej proweniencji. Z wszystkich zarzutów został dwukrotnie oczyszczony przez królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Erazm Czeczotka zmarł w kąpieli z dwiema niewiastami w kwietniu 1587 roku.
Z niegdysiejszego pałacu niewiele do dziś pozostało, bo po śmierci Czeczotki budynek był wielokrotnie przebudowywany, a w XIX wieku przebudowano go na dom towarowy. Od zakończenia II wojny światowej w okazałej budowli mieścił się ogromny jak na tamte czasy Państwowy Dom Towarowy, przemianowany później na Galerię Centrum, która działała aż do początku XXI wieku. Czeczotka, który sam zajmował się także handlem, nie mógł przypuszczać, że jego łaźnię, w której gościł znamienitych mieszczan, a zwłaszcza frywolne dziewki, wypełnią regały z odzieżą, pasmanterią i butami. Wraz z „Hawełką” po latach do budynku wróciła gastronomia.
Kolacja z ekspertami, która odbywa się tradycyjnie wieczorem pierwszego dnia Sympozjum jest całkowicie sfinansowana ze składek uczestników Sympozjum. Źródło finansowania wydarzeń o charakterze towarzyskim nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami INFARMA. Źródło finansowania jest wyraźnie wskazane na internetowej stronie organizatora i ogólnodostępne dla opinii publicznej.

Najbliższe wydarzenia
14. Sympozjum EBHC 2019
Rejestracja on-line na 14. Sympozjum EBHC 2019
Rejestracja on-line na darmową sesję

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:22184, Data modyfikacji:2019-07-11