CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / O sympozjum
Sympozjum EBHC

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
O Sympozjum


Szanowni Państwo!
W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie dziękujemy za udział w
XII Międzynarodowym Sympozjum EBHC pt.
HTA: evidence and value in decision-making paradigm
które odbyło się w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2017 roku.
Miejsce: hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2.
Agenda Prelegenci Warsztaty Webinar Kolacja z ekspertami Partnerzy Warunki udziału Galeria zdjęć Rejestracja on-line

Final programme | 8 grudnia 2017    |    Preliminary programme | 7 grudnia 2017

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).
Evidence Based Health Care, czyli opieka zdrowotna oparta na wiarygodnych i aktualnych dowodach naukowych coraz częściej staje się dominującym kierunkiem rozwoju systemów ochrony zdrowia na świecie. Jednocześnie z powodu wzrostu świadomości oraz coraz częstszych problemów w interpretacji wyników badań i przeglądów zaczyna się powracać do podstawowych pytań. Po latach rozwoju EBHC pytamy czym właściwie jest evidence? Szukamy odpowiedzi od poziomu pojedynczego pacjenta (jak np. w chorobach rzadkich) do poziomu całego systemu - z naciskiem na to jakie wartości i efekty chcemy osiągać. Zapraszamy na kolejną edycję Sympozjum, która w zamyśle ma być wyjściem do dyskusji nad rozwiązaniami powstającymi w Polsce i na świecie. Obecnie wiele krajów analizuje zjawiska lub już podejmuje działania na polach, które objęliśmy zakresem tematycznym:
 • Rozwijanie systemów w oparciu o vaue based health care,
 • Zmiana podejścia do rejestracji leków ze względu na adaptive pathway i wyzwania stające przed płatnikami w Europie,
 • Kompleksowość i integracja opieki w ochronie zdrowia,
 • Wprowadzanie nowych wyrobów medycznych i sposoby ich finansowania,
 • Wytyczne kliniczne – metody ich tworzenia, implementacji i ocena wpływu na system,
 • Miejsce i rola chorób rzadkich - w tym szczególnie kwestia aktywności samych pacjentów i preferowanych przez nich rozwiązań.
Rynek środków leczniczych, wyrobów medycznych i wszelkich świadczeń zdrowotnych staje się coraz bardziej skomplikowany. W tej wielopoziomowej strukturze dochodzi zarówno do współdziałania jak i rywalizacji, a konflikt interesów nie zawsze łatwo zidentyfikować. Wydaję się oczywiste, że podstawowym celem systemu ochrony zdrowia powinno być zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, które mogą być realizowane przez profilaktykę, leczenie i monitorowanie. Każdy z krajów poszukuje rozwiązań optymalnych, nadążających za ciągle zmieniającym się otoczeniem oraz możliwościami (i kosztami) niesionymi przez nowe rozwiązania.
Celem Sympozjum jest postawienie pytań: jaki powinien być kształt systemu? w jaki sposób powinien być on finansowany? - a przede wszystkim co powinno być podstawą jego ewaluacji - koszty, efekty, wartości czy cele polityczne? Podejmiemy też próbę wspólnego ustalenia odpowiedzi. Zastanowimy się też czy pytania te można zastosować jako długofalowy wskaźnik właściwego kierunku rozwoju i kiedy powinna nastąpić ich korekta?
Dobrany panel ekspertów z Polski i ze świata przedstawił wyniki swoich badań oraz propozycje rozwiązań w ciągu 2 dni trwania Sympozjum, w ramach 6 sesji tematycznych:
 1. Kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia - Wstęp wolny
  Do udziału w sesji otwierającej zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw Zdrowia z Polski i Belgi. Przedstawią oni cele strategiczne oraz zmiany zaplanowane na najbliższe miesiące i lata. Belgia jako jeden z pierwszych krajów w Europie już od kilku lat opiera swój system o value based, można więc liczyć na szczere refleksje i doświadczenia z pierwszej ręki.
 2. Adapt or not to Adapt? Adaptive Pathways: a lifecycle approach in a sustainable way - Wstęp wolny
  Do sesji zostało zaproszone szerokie grono interesariuszy, łącznie z pacjentami, przedstawicielami urzędów rejestracji oraz Europejskiej Agencji Leków (EMEA – European Medicines Agency) w celu omówienia problemów i wyzwań stojących przed płatnikiem.
Na tę sesję wstęp wolny Wstęp wolny
Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą i drugą sesję jest bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału w niej tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum – studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych.
 1. Nowe rozwiązania w chorobach rzadkich
  Rola Sympozjum to także wsparcie i edukacja dla zaproszonych stowarzyszeń pacjenckich zajmujących się problematyką chorób rzadkich. W ramach sesji poświęconej chorobom rzadkim przedstawiona zostanie metodyka pomiaru preferencji pacjentów oraz wypracowane we Francji praktyczne rozwiązania zapewniające kompleksowość leczenia.
 2. Czy konieczne jest uregulowanie wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia?
  W ramach sesji zostanie podjęta dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami przemysłu i płatnika publicznego, ekspertami ochrony zdrowia oraz klinicystami.
 3. Integracja opieki nad pacjentem – zarządzenie, finansowanie, evidence
  Mimo wielu lat reform, konieczna jest dalsza dyskusja o finansowaniu świadczeń. Szczególnie przy tak dynamicznie zachodzących zmianach dotyczących sieci szpitali, wyrobów medycznych, czy zintegrowanej opieki nad pacjentami. Prezentowane w czasie Sympozjum polskie i zagraniczne przykłady systemowych rozwiązań zapewne będą dobrymi punktami oparcia dla wymiany poglądów.
 4. Evidence – synthesis and translation
  W świat najnowszych koncepcji wprowadzi nas sesja poświęcona syntezie dowodów naukowych i tworzeniu wytycznych. Zostaną przedstawione doświadczenia polskie i czeskie oraz wieloletnie zaangażowanie międzynarodowej organizacji Cochrane w tworzenie wiarygodnej metodyki przeglądów systematycznych.
Chcemy spotkanie w Krakowie w ramach XII Sympozjum Evidence Based Health Care w dniach 11-12 grudnia 2017 potraktować jako okazję do wymiany poglądów, lecz także możliwość zdobycia informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań w Polsce i na świecie.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatym materiałem archiwalnym i zdjęciowym z poprzednich edycji Sympozjum.
Archiwum: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Galerie: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016


Najbliższe wydarzenia XII Sympozjum EBHC 2017
Galeria zdjęć
Prezentacje wykładów

Polecamy

SMA Congress
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:44997, Data modyfikacji:2017-12-13